Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Energiatodistuksen laatija

  Energiatodistuksen laatijan pätevyys on lain edellyttämä. Energiatodistuksen saa laatia henkilö, jonka pätevyys on todettu ja voimassa, joka on rekisteröity energiatodistusten laatijoista pidettävään rekisteriin ja jonka osalta toiminnan harjoittamisen yleiset edellytykset täyttyvät (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013 12 §).

  Lailla rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013 saatettiin voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta (2010/31/EU) energiatodistusta koskevilta osiltaan. Rakennuksen omistajan on hankittava energiatodistus pätevältä energiatodistuksen laatijalta

  • uudisrakennuksen rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai
  • myytäessä tai vuokrattaessa rakennus tai sen osa

  Ajantasaista tietoa rakennusten energiatehokkuutta koskevasta lainsäädännöstä löytyy Ympäristöministeriön verkkosivuilta (Rakennusten energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö).

  FISEn toteamat energiatodistuksen laatijoiden pätevyydet merkitään Asumisten rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn energiatodistusten laatijoiden rekisteriin (www.energiatodistusrekisteri.fi).

  SÄHKÖINEN HAKULOMAKE

  ET-hakulomakkeen täyttöohjeet

  Pätevyysluokat

  Energiatodistuksen laatimistehtävän vaativuustasot ovat

  • perustaso ja
  • ylempi taso.

  Valtioneuvoston asetuksen rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä 170/2013 1 §:n mukaan vaativuustaso on yleensä perustaso. Vaativuustaso on ylempi taso seuraavissa tapauksissa:

  • energiatodistus laaditaan jäähdytetylle rakennukselle tai rakennuksen osalle
  • energiatodistusta laadittaessa laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen laskemiseen käytetään laskentamenetelmää, jossa lämmönsiirron laskennassa otetaan huomioon rakenteiden lämmönvarausominaisuus ajasta riippuvaisena (dynaaminen laskentamenetelmä).

  Pätevyysvaatimukset

  Pätevyysvaatimukset perustuvat VN:n asetukseen 170/2013. Pätevyysvaatimukset koostuvat tutkinto- ja pätevyystenttivaatimuksista.

  1. TUTKINTO

  Taulukko. Tutkintovaatimus pätevyysluokittain.

  LUOKKA TUTKINTO
  Perustaso Rakennus-, talotekniikka- tai energiatekniikka-alan ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin, lvi-, kone- tai sähköinsinöörin, lvi- tai sähköteknikon taikka rakennusmestarin tutkinto.

   

  Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi hyväksytään vähintään kolmen vuoden työkokemus rakennusten energiatehokkuuteen liittyvissä tehtävissä

  Ylempi taso Rakennus-, talotekniikka- tai energiatekniikka-alan ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin tai lvi-, kone- tai sähköinsinöörin tutkinto.

   

  Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi hyväksytään vähintään vuoden työkokemus rakennusten energiatehokkuuden laskennasta dynaamisella laskentamenetelmällä, jos hakijalla on vaativuustasoltaan perustason energiatodistuksen laatijan pätevyys.

  2. PÄTEVYYSTENTTI

  Pätevyyden edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu ko. pätevyystason energiatodistuksen laatijan pätevyystentti. FISEn pätevyystentin järjestää sihteerijärjestö SuLVI. Linkki sihteerijärjestön järjestämiin pätevyystentteihin löytyy kohdasta pätevyyskoulutus ja –tentit.

  Pätevyyden uusiminen

  Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

  Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksista pätevyyden voimassaoloajalta.

  1. TYÖKOKEMUS

  Työkokemus pätevyyden vaativuustason mukaisissa energiatodistuksen laadintatehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

  2. PÄIVITYSKOULUTUS

  Energiatodistusten laadintaa tukevaa päivityskoulutusta edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

  Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammalla vaativuustasolla, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

  Yksityiskohtaiset uusimisvaatimukset päivittyvät myöhemmin.

  Hakuohjeet

  Pätevyyttä tai sen uusimista haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. ET-lomakkeen täyttöohjeessa on esitetty ohjeet pätevyyden hakemiseksi. Hakulomakkeella haetaan myös osallistumisoikeutta energiatodistuksen laatijan tenttiin.

  Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

  Lisätietoja energiatodistuksen laatijan pätevyyden hakemisesta antaa LVI-pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö SuLVI.

  FISEN rekisterissä

  80 Pätevyysnimikettä