Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Yleinen rakennuttaja (RAP ja RAPS)

  Yleinen rakennuttaja (RAP ja RAPS) on alan tarvelähtöinen pätevyys. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa hankeen läpiviennistä. Hankkeeseen ryhtyvä voi käyttää tässä tehtävässä apunaan rakennuttajaa.

  Rakennuttaja toimii rakennushankkeessa tilaajan edustajana. Rakennuttajan tehtävänä on varmistaa, että tilaajan asettamat toiminnalliset, laadulliset ja aikataululliset tavoitteet toteutuvat. Alemman pätevyystason (RAP) tavoite on varmistaa rakennuttajan kyky toimia hankkeen vetäjänä ja rakennuttamistehtävien hyvä hallinta. Ylemmän pätevyystason (RAPS) tavoitteena on varmistaa laadullisesti, teknisesti ja taloudellisesti vaativien rakennuskohteiden rakennuttamisen hallinta ja kyky toimia rakennuttajaorganisaation esimiehenä.

  Yleisen rakennuttajan pätevyys kattaa talonrakentamisen lisäksi infra- ja talotekniikan sektorit.

  Pätevyyden hakulomake

  Pätevyysluokat

  Pätevyysluokat ovat

  • Rakennuttaja (RAP)
  • Vanhempi rakennuttaja (RAPS)

  Pätevyysvaatimukset

  Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksesta. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain. Yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset on esitetty pätevyyden hakulomakkeella.

  1. KOULUTUS

  Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta, rakennuttajan pätevyyskoulutuksesta ja pätevyystentistä.

  Tutkintona edellytetään rakennusalalla suoritettua vähintään rakennusmestari(AMK) tasoista tutkintoa. Aiemman vastaavan tutkinnon tulee olla vähintään teknikon tutkinnon tasoinen.

  Poikkeustapauksissa voidaan erityisen painavin syin hyväksyä muun alan tutkinto, jota on täydennetty laajalla rakennusalan täydennyskoulutuksella. Lisäksi tulee olla pitkä rakennuttamiskokemus.

  Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymää RAP- tai RAPS-pätevyyskoulutusta:

  • RAP-pätevyydessä vähintään kymmenen päivää kurssimuotoista tai jaksotettua RAP-koulutusta, joka sisältää talonrakennus-, maa- ja vesirakennus- sekä LVIS-töiden rakennuttamisen edellyttämät perustiedot ja tehtäväalueet
  • RAPS-pätevyydessä vähintään kymmenen päivää kurssimuotoista tai jaksotettua RAPS-koulutusta, joka vastaa tasoltaan ylemmän korkeakoulun opetusta sisältäen tutkielman

  Hakijan tulee olla läpäissyt sihteerijärjestön järjestämän valtakunnallisen kirjallisen pätevyystason pätevyystentin (RAP-talo ja RAP-infra tai RAPS-talo ja RAPS-infra). Pätevyyttä haettaessa tentti ei saa olla 5 vuotta vanhempia.

  FISEn hyväksymät RAP- ja RAPS-koulutukset ja pätevyystentit löytyvät kohdasta pätevyyskoulutus ja tentit.

  2. TYÖKOKEMUS

  RAP- pätevyyteen vaaditaan rakennusalan työkokemusta tutkinnosta ja työn vaativuudesta riippuen seuraavasti:

  • Rakennusmestari(AMK) (tai aiempi teknikko) vähintään 8 vuotta
  • Insinööri(AMK) tai rakennusarkkitehti(AMK) (tai vastaavat aiemmat tutkinnot) vähintään 6 vuotta
  • Diplomi-insinööri, arkkitehti tai insinööri(YAMK) vähintään 4 vuotta
  • Muu tutkinto 8 vuotta

  Arvioinnissa otetaan huomioon viimeisen 15 vuoden työkokemus. Työkokemuksesta tulee kaikilla olla vähintään 3 vuotta rakennuttajatehtäviä. Työkokemus tulee olla kokonaisuudessaan vaaditun tutkinnon suorittamisen jälkeistä. Kokemuksen tulee kattaa rakennuttamisen olennaiset vaiheet C-IJ (3-7). Joku edellä mainituista vaiheista voidaan osittain kompensoida tietyn vaiheen A-K (1-8) erittäin vahvalla kokemuksella. Rakennuttamisen työkokemuksesta tulee vähintään puolet olla Suomessa hankittua.

  Urakoitsijan palveluksessa suoritettu rakennuttamiseen liittyvä toiminta voidaan laskea mukaan työkokemukseen edellyttäen, että työtehtävät ja vastuut ovat luonteeltaan samantyyppisiä kuin toimiessa tilaajan rakennuttamisorganisaatiossa.

  RAPS- pätevyyteen edellytetään RAP-pätevyyttä ja vähintään viisi vuotta RAP-pätevyyden toteamisen jälkeistä rakennuttajakokemusta RAP-pätevyysluokan tehtävissä. Poikkeustapauksissa RAP-pätevyyttä ei vaadita, mikäli hakija erillisselvityksin osoittaa omaavansa pitkän ja laajan kokemuksen (kokemusta kattavasti 9 vuotta RAP/RAPS-pätevyysluokan tehtävistä). Kokemuksen tulee kattaa kaikki vaiheet A-K (1-8).

  Pätevyyden uusiminen

  Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

  Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

  1. TYÖKOKEMUS

  Vähintään 3 vuoden työkokemus pätevyyden mukaisessa tai korkeammassa vaativuusluokassa pätevyyden voimassaoloajalta.

  2. PÄIVITYSKOULUTUS

  Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella.

  Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

  Hakuohjeet

  Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan hakulomakkeella, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE ­painikkeesta tämän sivun yläosassa. Hakulomakkeella on esitetty yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset ja ohjeet pätevyyden hakemiseksi.

  Pätevyyshakemuksen käsittely­ ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ ­kohdasta. Lisätietoja yleisen rakennuttajan pätevyyden hakemisesta antaa Rakennuttajien pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö RIL.

  FISEN rekisterissä

  80 Pätevyysnimikettä