Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Betonielementtien asennustyönjohtaja

  Betonielementtien asennustyönjohtaja on alan tarvelähtöinen pätevyys.

  Pätevyydellä varmistetaan erityisesti osaaminen valmiin ja asennusaikaisen betonirakenteen toiminnasta, työnsuunnittelusta, asennuksesta ja työturvallisuudesta.

  Pätevyyden hakulomake

  Pätevyysluokat

  Betonielementtien asennustyönjohtajan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia. Pätevyys kattaa kaikki vaativuustasot.

  Pätevyysvaatimukset

  Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset.

  1. KOULUTUS

  Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja pätevyyskoulutuksesta.

  Tutkintona edellytetään kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuvaa rakentamisen alalla suoritettua tutkintoa, joka on vähintään rakennusmestari(AMK) tai vastaava aiempi teknikon tutkinto.

  Tutkinto voidaan korvata pitkällä (vähintään 6 vuoden) betonielementtien asennustyönjohtokokemuksella, edellyttäen että hakija on menestynyt hyvin betonielementtien asennustyönjohtajakurssin tentissä.

  Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymän betonielementtien asennustyönjohtajakurssin suorittamista. Haettaessa pätevyyttä kurssiin liittyvän tentin suoritus ei saa olla 3 vuotta vanhempi.

  2. TYÖKOKEMUS

  Betonielementtien asennustyönjohtajalta edellytetään vähintään 3 vuoden monipuolista työkokemusta betonielementtien asennustöistä tutkinnon suorittamisen jälkeen.

  Pätevyyden uusiminen

  Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

  Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

  1. TYÖKOKEMUS

  Työkokemus pätevyyden mukaisissa asennustyönjohtotehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

  2. PÄIVITYSKOULUTUS

  Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella. Yleensä edellytetään vähintään yhtä päivityskoulutuspäivää pätevyyden voimassaoloajalta.

  Hakuohjeet

  Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan hakulomakkeella, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE ­painikkeesta tämän sivun yläosassa. Hakulomakkeella on esitetty yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset ja ohjeet pätevyyden hakemiseksi.

  Pätevyyshakemuksen käsittely­ ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ ­kohdasta. Lisätietoja betonielementtien asennustyönjohtajan pätevyyden hakemisesta antaa Betonielementtien asennustyönjohtajan pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö BY.

  FISEN rekisterissä

  77 Pätevyysnimikettä