Kvalitativt byggande försäkras genom experter med kompetens

FISE erbjuder byggnads-, VVS- och fastighetsbranschens personkompetenser samt ett register för dem och upprätthåller en  byggfelsbank. FISEs mål är att förbättra kvaliteten på byggandet och främja utvecklingen av människor inom byggbranschen.

Kompetensregister Byggfelsbank Organisera FISE utbildning

FISE konstaterar kompetenser för projekterare och arbetsledare samt experter, som baserar sig på lag samt kompletterande förordningar och instruktioner. Vi erbjuder även konstaterande av behovsstyrda bygg- och fastighetsbranschens expertkompetenser.

icon

Oberoende

FISE är en neutral aktör, vars verksamhet inte styrs av några kommersiella, ekonomiska eller andra faktorer.

icon

Expertis

FISE är högt ansedd bland operatörer inom byggbranschen. FISE:s omfattande nätverk av experter säkerställer pålitligheten och användbarheten av kompetenserna.

icon

Fördelar

FISEs kompetenstjänst omfattar hela fastighets- och byggbranschens alla parter. Bli kompetent, utveckla dig och upprätthåll expertisen.

Kuva: Liikennevirasto
Kuva: The Mesta
Kuva: Liikennevirasto
Kuva: Metsä Wood

FISE I SIFFROR

84
KOMPETENSTITLAR
26
NÄMNDER
9
SEKRETERARORGANISATIONER
9200
KOMPETENSER
82
BYGGFELSKORT

FISEs Kompentenstjänst är tänkt som ett gemensamt verktyg för hela fastighets- och byggbranschen. Kompetenstjänst stödjer upprätthållandet av yrkesskicklighet inom hela fältet och är en viktig del av kulturen för kontinuerligt lärande och utveckling.

FISE kompetens

En för viss tid konstaterad kompetens är ett bevis på att personens grund- och
påfyllnadsutbildning samt arbetserfarenhet uppfyller de
detaljerade krav som ställs på dem. Förutsättningen för förnyad kompetens är att arbetet sker i
uppgifter som omfattas av kompetensen samt att kunnandet upprätthålls och
utvecklas med uppdaterad utbildning.

 • Kompetensen är ett bevis på eget kunnande samt aktivt upprätthållande och utvecklande av det
 • Kompetensen är en opartisk och oberoende bedömning av ens yrkesskicklighet, som kan användas i offerter och jobbsökande
 • Kompetensen hjälper aktörerna att erbjuda sina tjänster och ökar arbetsmöjligheterna
 • Kompetenserna indikerar att arbetsgivaren ansvarigt förbinder sig till att utveckla sin personals kunnande, och de kan fungera som en del av organisationens  kvalitetsledningssystem
 • Kompetenserna och det offentliga kompetensregistret underlättar att hitta experter
 • Kompetensen förbättrar byggandets kvalitet och ökar den egna yrkeskårens uppskattning

FISEs KOMPETENSBRICKA

FISEs kompetenstjänst erbjuder 84 olika kompetenser inom bygg- och fastighetsområdet, vilket säkerställer aktuell kunnande inom krävande specialområden. Det finns omfattande FISE-kompetenser för olika kompetensgrupper som t.ex

 • PROJEKTERARE
 • ARBETSLEDARE
 • BYGGHERRAR
 • ÖVERVAKARE OCH KOORDINATORER
 • ENERGI- OCH KONDITIONSEXPERTER

 

Läs mer om kompetenser ( på finska)

Kompetens = en kombination av kunskaper och färdigheter och förmågor som förvärvats genom utbildning och erfarenhet

Syftet med byggfelsbanken är att dela information om byggproblemsituationer som uppstått och tolkats som fel, deras bakgrund och förebyggande. Byggfelsbanken är en offentlig databas som har underhållits sedan 2006. Byggfelsbanken innehåller byggfelskort utarbetade av experter.

Byggfelsbank

I form av byggfelskort delar byggfelsbanken ut information om konstruktions- och systemlösningar tolkade som fel och reparationsmetoder i enlighet med god byggnadssed. Målet är att använda exempel för att beskriva problemsituationer tolkade som fel. Byggfelskort presenteras rent tekniskt, utan produktnamn eller parter inblandade i ärendena.

Syftet med byggfelsbanken är

 • Främjar god byggnaddssed
 • Uppmuntrar informationsdelning
  i samarbete med experter
 • Agera opartiskt som en öppen informationsdistributör

Läs mera ( på finska)

Ordnande av FISE-utbildningar

FISE:s styrelse godkänner kompetensutbildningar som kan krävas av lagstiftningen, som krävs av FISE, som syftar till att förbereda för kompetensprov eller frivillig vidareutbildning eller uppdateringsutbildning som ska användas i ansökan av kompentenser.

Läs mera  ( på finska)

Ordnande av FISE-utbildningar

FISE:s styrelse godkänner kompetensutbildningar som kan krävas av lagstiftningen, som krävs av FISE, som syftar till att förbereda för kompetensprov eller frivillig vidareutbildning eller uppdateringsutbildning som ska användas i ansökan av kompentenser.

Läs mera  ( på finska)

Investera i kompetens

FISE kompetensen är ett bevis på professionell expertis och dess aktiva underhåll och utveckling.  FISEs kompetenstjänst omfattar och utnyttjar alla parter inom fastighets- och byggbranschen.

Kvalitativt byggande försäkras genom experter med kompetens

FISE erbjuder byggnads-, VVS- och fastighetsbranschens personkompetenser samt ett register för dem och upprätthåller en  byggfelsbank. FISEs mål är att förbättra kvaliteten på byggandet och främja utvecklingen av människor inom byggbranschen.

Kompetensregister Byggfelsbank Organisera FISE utbildning

Fisen palvelut

FISE toteaa lakiin ja täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin perustuvia suunnittelijoiden ja työnjohtajien sekä muiden asiantuntijoiden pätevyyksiä. Tarjoamme myös alan tarvelähtöistä rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijapätevyyksien toteamista.

FISE-esite

icon

Oberoende

FISE är en neutral aktör, vars verksamhet inte styrs av några kommersiella, ekonomiska eller andra faktorer.

icon

Expertis

FISE är högt ansedd bland operatörer inom byggbranschen. FISE:s omfattande nätverk av experter säkerställer pålitligheten och användbarheten av kompetenserna.

icon

Fördelar

FISEs kompetenstjänst omfattar hela fastighets- och byggbranschens alla parter. Bli kompetent, utveckla dig och upprätthåll expertisen.

FISE
Kuva: Liikennevirasto
FISE
Kuva: The Mesta
FISE
Kuva: Liikennevirasto
FISE
Kuva: Metsä Wood

Ei uutisia