Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language: FI / EN
  25.08.2016

  Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia pätevyyksiä yli 1200

  FISEssä on tähän mennessä todettu MRL-muutoksen mukaisia uusia suunnittelijapätevyyksiä 974 ja työnjohtajapätevyyksiä 312.

   

  Lakiin maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 perustuvat uudet suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyydet lanseerattiin toukokuussa 2015. Reilussa vuodessa pätevyyslautakuntien kokemusten ja viranomaisilta sekä muilta tahoilta saadun palautteen pohjalta pätevyysvaatimuksia on tarkennettu niin, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin alan eri osapuolia. Esimerkiksi rakennesuunnittelijoiden pätevyyksissä otettiin kesäkuussa 2016 käyttöön Vaativan vaativuusluokan jako alaryhmiin V/V+ (lue lisää täältä) ja tässä tehtiin tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen PRS-RAVAn edustajien kanssa.

  Nyt uudistustyö on kokonaisuudessaan valmis kattaen MRL-pätevyyksien lisäksi sen periaatteiden mukaan rakennetut pätevyydet, joita hyödynnetään mm. Liikenneviraston silta- ja infrahankkeissa. Uusia pätevyyksiä on todettu reilussa vuodessa yhteensä 1286. Suunnittelussa rakennussuunnittelupätevyyksiä on todettu eniten, yhteensä 282. Työnjohtopuolella betonirakenteiden työnjohtajapätevyyksiä on eniten, yhteensä 182.

  Pätevyyksien kokonaismäärästä korjausrakentamisen pätevyyksiä on 378. Näistä suurin osa eli 340 on suunnittelupuolelta, jossa kaikista pätevyyksistä tällä hetkellä korjausrakentamisen pätevyyksiä on vajaat 35 %. Erityisesti pää- ja rakennussuunnittelussa sekä IV- ja KVV-suunnittelussa korjausrakentamisen pätevyyksiä on haettu ilahduttavan paljon. Uuden erityisalan kosteusvaurion korjauksen suunnittelijoita, kuntotutkijoita ja työnjohtajia on vielä vähän, mutta koulutuspuolella on selvästi nähty vilkastumista tällä osa-alueella. Näin ollen näitä pätevyyksiä saataneen lähitulevaisuudessa reilusti lisää.

  Pätevyyksiä on todettu kaikissa kolmessa vaativuusluokassa. Kaikista pätevyyksistä 39 % on Poikkeuksellisen vaativassa, 50 % Vaativassa ja 11 % Tavanomaisessa luokassa. Suurimmaksi vaativuusluokaksi on näin ollen muodostunut Vaativa, minkä pitäisikin kysynnältään olla yleisin suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokka.

  Hankkeissa toimivien henkilöiden osaaminen on keskeinen laatuun vaikuttava tekijä. Pätevyydet mahdollistavat vertailun ja valinnan laatuperustaisesti. Uuden hankintadirektiivin mukainen hankintalaki tulee entistä voimakkaammin vaatimaan tätä. Valveutunut tilaaja voi hyödyntää pätevyyksiä varmistaakseen asiantuntijoiden ajantasaisen vaativien erityisalojen osaamisen.

   

  Yksittäisten pätevyyksien pätevyysvaatimukset ja hakulomakkeet löytyvät FISEn uusilta nettisivuilta www.fise.fi kohdasta PÄTEVYYSPALVELU > Hae pätevyyttä. Pätevyyden käsittelevä pätevyyslautakunta ja sen kokousajat on esitetty kohdassa PÄTEVYYSPALVELU > Pätevyyslautakunnat. Neuvoa pätevyysvaatimuksista ja pätevyyden hakemisesta antaa pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö, jonka yhteystiedot löytyvät kohdasta TIETOA FISESTÄ > Yhteystiedot.

  Uusien pätevyyksien hakeminen on ajankohtaista juuri nyt. FISE toivoo, että hakulomakkeet ja niiden liitteet toimitetaan sähköisesti sähköpostilla pdf-muodossa. Liitteenä olevassa taulukoissa on esitetty pätevyyslautakuntien seuraavat kokousajat ja hakemusten toimitusosoitteet. Hakemusten tulisi olla perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

   

  Lisätietoa:

  Marita Mäkinen, toimitusjohtaja, FISE Oy
  marita.makinen@fise.fi
  050 574 5099

  Uusimmat uutiset

  Arkisto