Laadukas rakentaminen taataan pätevöityneillä tekijöillä.

FISE Oy toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä, ylläpitää pätevyysrekisteriä ja rakennusvirhepankkia. Tavoitteenamme on rakentamisen laadun parantaminen ja rakennusalalla olevien henkilöiden kehittymisen edistäminen. FISE pätevyyksiä haetaan  patevyyspalvelu.fi- verkkosivustolla, jossa myös myönnetyt ja voimassa olevat pätevyydet ovat nähtävissä julkisessa Pätevyysrekisterissä.

Pätevyysrekisteri Rakennusvirhepankki Järjestä FISE-koulutus

FISE toteaa lakiin ja täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin perustuvia suunnittelijoiden ja työnjohtajien sekä muiden asiantuntijoiden pätevyyksiä. Tarjoamme myös alan tarvelähtöistä rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijapätevyyksien toteamista.

icon

Riippumattomuus

FISE on neutraali toimija, jonka toimintaa ei ohjaa kaupalliset, taloudelliset tai puolueelliset tekijät.

icon

Asiantuntemus

FISE on rakennusalan toimijoiden keskuudessa arvostettu. FISEn laaja asiantuntijaverkosto varmistaa pätevyyksien luetettavuuden ja hyödynnettävyyden.

icon

Hyödyt

FISEn pätevyyspalvelut kattavat kaikki kiinteistö- ja rakentamisalan osapuolet. Pätevöidy, kehity ja ylläpidä asiantuntijuutta sekä ehkäise rakennusvirheitä.

Kuva: Liikennevirasto
Kuva: The Mesta
Kuva: Liikennevirasto
Kuva: Metsä Wood

FISE LUKUINA

84
PÄTEVYYSNIMIKETTÄ
28
LAUTAKUNTAA
9
SIHTEERIJÄRJESTÖÄ
9500
PÄTEVYYTTÄ
82
VIRHEKORTTIA

FISEn Pätevyyspalvelu on tarkoitettu koko kiinteistö- ja rakentamisalan yhteiseksi työkaluksi. Pätevyyspalvelu tukee koko alan ammattitaidon ylläpitoa ja on tärkeä osa jatkuvan oppimisen ja kehittämisen kulttuuria.

FISE pätevyys

Määräajaksi kerrallaan todettu pätevyys on osoitus siitä, että henkilön tutkinto ja koulutus sekä työkokemus täyttävät niille asetetut yksityiskohtaiset vaatimukset. Pätevyyden uusimisen edellytyksenä on toimiminen pätevyyden mukaisissa tehtävissä sekä tietojen ylläpitäminen ja kehittäminen päivityskoulutuksella.

 • Pätevyys on osoitus omasta osaamisesta sekä sen aktiivisesta ylläpitämisestä ja kehittämisestä
 • Pätevyys on oman ammattitaidon riippumaton ja puolueeton arvio, jota voi hyödyntää tarjouksissa tai työnhaussa
 • Pätevyys auttaa toimijoita palveluidensa tarjoamisessa ja lisää työmahdollisuuksia
 • Pätevyydet ovat osoitus työnantajan vastuullisuudesta ja sitoutumisesta henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen ja ne toimivat organisaation laadunhallintajärjestelmien osana
 • Voimassa olevista pätevyyksistä ylläpidettävä julkinen pätevyysrekisteri helpottaa asiantuntijoiden löytämistä
 • Pätevyydet  edesauttavat rakentamisen laadun parantamista ja lisäävät ammattikunnan arvostusta

FISEn Pätevyystarjotin

FISEn Pätevyyspalvelu tarjoaa 84 eri rakennus-ja kiinteistöalan pätevyyttä, joilla voidaan varmistaa ajantasainen osaaminen vaativilla erityisaloilla. FISE  pätevyyksiä on kattavasti eri pätevyysryhmille kuten

 • SUUNNITTELIJAT
 • TYÖNJOHTAJAT
 • RAKENNUTTAJAT
 • VALVOJAT JA KOORDINAATTORIT
 • ENERGIA-JA KUNTOASIANTUNTIJAT

 

Lue lisää pätevöitymisestä

Pätevyys = koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittujen tietojen ja taitojen ja kykyjen yhdistelmä

Rakennusvirhepankin tarkoituksena on jakaa informaatiota toteutuneista ja virheiksi tulkituista rakentamisen ongelmatilanteista, niiden taustoista ja ennaltaehkäisemisestä. Rakennusvirhepankki on julkinen tietokanta, jota on  ylläpidetty vuodesta 2006 lähtien. Rakennusvirhepankki sisältää asiantuntijoiden laatimia rakennusvirhekortteja.

Rakennusvirhepankki

Rakennusvirhepankki  jakaa rakennusvirhekorttien muodossa tietoa virheiksi tulkituista rakenne- ja järjestelmäratkaisuista ja hyvän rakentamistavan mukaisista korjaustavoista.  Tavoitteena on esimerkkien avulla kuvata virheeksi tulkittuja ongelmatilanteita. Rakennusvirhekortit esitetään puhtaasti tekniseltä kannalta ilman tapauksiin liittyviä tuotenimiä tai osapuolia.

Rakennusvirhepankin tarkoituksena on

 • Edistää hyvää rakentamistapaa
 • Kannustaa tiedon jakamiseen
  yhteistyössä ammattilaisten kanssa
 • Toimia puolueettomasti avoimena tiedon jakajana

Lue lisää

FISE Koulutusten järjestäminen

FISEn hallitus hyväksyy pätevyyskoulutuksia, jotka voivat olla lainsäädännön edellyttämiä, FISEn edellyttämiä, pätevyystentteihin valmentavia tai vapaaehtoisia pätevyyksien haussa hyödynnettäviä täydennys- ja päivityskoulutuksia.

Lue lisää

FISE Koulutusten järjestäminen

FISEn hallitus hyväksyy pätevyyskoulutuksia, jotka voivat olla lainsäädännön edellyttämiä, FISEn edellyttämiä, pätevyystentteihin valmentavia tai vapaaehtoisia pätevyyksien haussa hyödynnettäviä täydennys- ja päivityskoulutuksia.

Lue lisää

Panosta päteviin

FISE pätevyys on osoitus ammattiosaamisesta sekä sen aktiivisesta ylläpitämisestä ja kehittämisestä. FISEn pätevyyspalvelu kattaa ja hyödyntää kaikkia kiinteistö- ja rakentamisalan osapuolia.

5.7.2024

FISEn toimisto lomailee

FISE:n toimisto on kiinni 8.7. – 26.7.2024 välisen ajan. Voit ottaa meihin… Lue lisää »

17.5.2024

Vesa Erikkilästä FISEn hallituksen uusi puheenjohtaja

SAFAn edustajana FISEn hallituksessa jo toiminut arkkitehti Vesa Erikkilä on valittu FISEn… Lue lisää »

3.5.2024

Alennus pätevyysmaksuun työttömyyden perusteella

Kiinteistö- ja rakentamisalan vaikean tilanteen takia FISE haluaa kannustaa työttömiksi jääneitä KIRA-alan… Lue lisää »

Laadukas rakentaminen taataan pätevöityneillä tekijöillä.

FISE Oy toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä, ylläpitää pätevyysrekisteriä ja rakennusvirhepankkia. Tavoitteenamme on rakentamisen laadun parantaminen ja rakennusalalla olevien henkilöiden kehittymisen edistäminen. FISE pätevyyksiä haetaan  patevyyspalvelu.fi- verkkosivustolla, jossa myös myönnetyt ja voimassa olevat pätevyydet ovat nähtävissä julkisessa Pätevyysrekisterissä.

Pätevyysrekisteri Rakennusvirhepankki Järjestä FISE-koulutus

Fisen palvelut

FISE toteaa lakiin ja täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin perustuvia suunnittelijoiden ja työnjohtajien sekä muiden asiantuntijoiden pätevyyksiä. Tarjoamme myös alan tarvelähtöistä rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijapätevyyksien toteamista.

FISE-esite

icon

Riippumattomuus

FISE on neutraali toimija, jonka toimintaa ei ohjaa kaupalliset, taloudelliset tai puolueelliset tekijät.

icon

Asiantuntemus

FISE on rakennusalan toimijoiden keskuudessa arvostettu. FISEn laaja asiantuntijaverkosto varmistaa pätevyyksien luetettavuuden ja hyödynnettävyyden.

icon

Hyödyt

FISEn pätevyyspalvelut kattavat kaikki kiinteistö- ja rakentamisalan osapuolet. Pätevöidy, kehity ja ylläpidä asiantuntijuutta sekä ehkäise rakennusvirheitä.

FISE
Kuva: Liikennevirasto
FISE
Kuva: The Mesta
FISE
Kuva: Liikennevirasto
FISE
Kuva: Metsä Wood

5.7.2024

FISEn toimisto lomailee

FISE:n toimisto on kiinni 8.7. – 26.7.2024 välisen ajan. Voit ottaa meihin… Lue lisää »

17.5.2024

Vesa Erikkilästä FISEn hallituksen uusi puheenjohtaja

SAFAn edustajana FISEn hallituksessa jo toiminut arkkitehti Vesa Erikkilä on valittu FISEn… Lue lisää »

3.5.2024

Alennus pätevyysmaksuun työttömyyden perusteella

Kiinteistö- ja rakentamisalan vaikean tilanteen takia FISE haluaa kannustaa työttömiksi jääneitä KIRA-alan… Lue lisää »

17.1.2024

Fisen laskutustiedot ovat muuttuneet

FISEn laskutustiedot ovat muuttuneet 1.1.2024 alkaen. Käsittelemme ostolaskut sähköisesti ja vastaanotamme verkkolaskuja…. Lue lisää »