header

Qualification Service

FISEn pätevyyspalvelu on tarkoitettu koko kiinteistö- ja rakentamisalan yhteiseksi työkaluksi. Pätevyyspalvelu tukee koko alan ammattitaidon ylläpitoa ja vahvistaa rakennusalalla jatkuvan oppimisen kulttuuria.

Pätevyysrekisteri Patevyyspalvelu.fi

FISEn Pätevyyspalvelu on digitaalinen pätevyyksien hakupalvelu. Rekisteröitynyt käyttäjä voi ylläpitää koulutus- ja työkokemustietojaan ajantasaisesti palvelussa. Kaikki myönnetyt ja voimassa olevat pätevyydet ovat nähtävissä julkisessa Pätevyysrekisterissä.

Pätevyyden hakeminen

Pätevyyttä haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella hakulomakkeella. Pätevyys todetaan aina 7 vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys uusitaan kevennetyllä hakumenettelyllä.

Pätevyysvaatimukset ja hakulomakkeet löytyvät asiantuntijakohtaisesti ko. pätevyyden sivulta. Hakulomakkeista käy ilmi tarkemmat hakuohjeet sekä haettavasta pätevyydestä lisätietoja antava sihteerijärjestö.

Hakuohjeet ja pätevyysmaksut löytyvät täältä.

Todettu FISE-pätevyys

Määräajaksi kerrallaan todettu pätevyys on osoitus siitä, että henkilön tutkinto ja koulutus sekä työkokemus täyttävät niille asetetut yksityiskohtaiset vaatimukset.

Pätevyyden toteaminen ei anna hakijalle automaattista kelpoisuutta toimia MRL:n mukaisessa suunnittelu- tai työnjohtotehtävässä. Jokaisessa hankkeessa suunnittelu- ja työnjohtotehtäväkohtaisen kelpoisuuden arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Pätevyysrekisteri

Voimassa olevista pätevyyksistä ylläpidetään FISEn toimesta julkista henkilötietolain mukaista rekisteriä, joka on selattavissa Pätevyyspalvelun verkkosivustolla.

Tutustu Pätevyysrekisteriin täällä.

Pätevyysrekisteristä ylläpidetään myös rekisteriselostetta, joka on luettavissa täällä.

 

FISE-lyhenteen käyttöoikeus

FISEn palvelussa pätevöitynyt asiantuntija voi käyttää nimensä yhteydessä, CV:ssaan ja referenssiluettelossaan voimassa olevan pätevyyden yksilöivää tunnistetta.

Esim. N. N., DI, FISE Betonirakenteiden suunnittelija V+ uudisrakentaminen, Rakennusfysiikan suunnittelija V

FISE-lyhennettä ei tule kuitenkaan käyttää harhaanjohtavasti, esim. pelkkää FISE-lyhennettä ilman pätevyyden yksilöintiä.

Pätevyystentit ja pätevyyden uusiminen

Mikäli pätevyyteen kuuluu pakollinen pätevyystentti, pätevyyslautakunta järjestää sen vähintään kerran vuodessa. Lautakunta valitsee tentin laatijan ja arvioijan, joiden tulee olla ko. aihealueen tunnustettuja asiantuntijoita ja heillä on oltava aiempaa kokemusta kokeen laatimisesta ja arvioinnista.

Pätevyystenttien järjestämisessä vaalitaan oikeudenmukaisuutta, puolueettomuutta sekä tasapuolisuutta niin osallistumismahdollisuuksien kuin arviointienkin suhteen.

Pätevyyden uusimisen edellytyksenä on toimiminen pätevyyden mukaisissa tehtävissä sekä tietojen ylläpitäminen ja kehittäminen päivityskoulutuksella.

Lisää pätevyyskoulutuksista ja -tenteistä täällä.

Eettiset ohjeet, valitukset ja sanktiot

Pätevöitettyjen henkilöiden laadukkaan toiminnan varmistamiseksi FISE on laatinut eettiset ohjeet, joiden tarkoituksena on varmistaa henkilön sitoutuminen korkeisiin ammatillisiin vaatimuksiin, rehellisyyteen ja hyvän rakentamistavan mukaiseen toimintaan. FISEn eettiset ohjeet löytyvät täältä.

FISEn pätevyyspalveluun sisältyy myös valitusoikeus sekä sanktiojärjestelmä. Valitukset ja sanktiot -prosessi on esitelty kokonaisuudessaan täällä.

Pätevyyspalvelun toiminnan kuvaus

Pätevyyspalvelun muodostavat FISE, pätevyyslautakunnat ja sihteerijärjestöt. Sihteerijärjestöt ylläpitävät FISEn hallituksen nimittämiä pätevyyslautakuntia, joissa pätevyydet todetaan.

Pätevyyttä haettaessa hakija täyttää lomakkeen ja toimittaa sen vaadittavine liitteineen ko. pätevyyden sihteerijärjestölle. Hakemusten tulee olla perillä sihteerijärjestöissä viimeistään kaksi viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakuntien kokousajat löytyvät täältä.

Pätevyyslautakuntien kokouksissa käsitellään sihteerijärjestöille saapuneet hakemukset ja tehdään niitä koskevat päätökset pätevyyksistä. Päätökset pohjautuvat pätevyysvaatimuksiin ja hakuprosessin aikana kerättyyn kirjalliseen informaatioon, ja ne tehdään FISEn oikeudenmukaisuus- ja puolueettomuusperiaatteita noudattaen.

Pätevyyslautakuntien toteamat pätevyydet astuvat voimaan lautakunnan päätöspäivänä ja todetut pätevyydet viedään FISEn pätevyysrekisteriin kahden viikon sisällä päätöspäivästä.

Pätevyyslautakunnat vastaavat myös mahdollisista pätevyystenteistä. FISE nimittää pätevyyslautakunnat, vahvistaa pätevyysvaatimukset sekä ylläpitää henkilöpätevyysrekisteriä.

Opiskelijasta päteväksi ammattilaiseksi

icon
Koulutus ja Tutkinto
Kouluttaudu ja tee profiili Patevyyspalveluun
icon
Työkokemus
Kerää työkokemusta ja kirjaa ne Pätevyyspalveluun
icon
Hae pätevyyttä
Täytä sähköinen pätevyyskohtainen hakulomake Pätevyyspalvelussa
icon
Hyödynnä pätevyyttäsi
Tee pätevyyden alan töitä ja kirjaa ne Pätevyyspalveluun
icon
Työkokemus
Kerää lisää pätevyyttä vastaavaa työkokemusta
icon
Päivityskoulutus
Kehitä osaamistasi ja kirjaa koulutuksesi Pätevyyspalveluun
icon
Hae uudelleen pätevyyttä
Hae pätevyyden uusimista, korotusta tai toista pätevyyttä
icon
Hyödynnä pätevyyttäsi
icon
1 Koulutus ja Tutkinto
Kouluttaudu ja tee profiili Patevyyspalveluun
icon
2 Työkokemus
Kerää työkokemusta ja kirjaa ne Pätevyyspalveluun
icon
3 Hae pätevyyttä
Täytä sähköinen pätevyyskohtainen hakulomake Pätevyyspalvelussa
icon
4 Hyödynnä pätevyyttäsi
Tee pätevyyden alan töitä ja kirjaa ne Pätevyyspalveluun
icon
5 Työkokemus
Kerää lisää pätevyyttä vastaavaa työkokemusta
icon
6 Päivityskoulutus
Kehitä osaamistasi ja kirjaa koulutuksesi Pätevyyspalveluun
icon
7 Hae uudelleen pätevyyttä
Hae pätevyyden uusimista, korotusta tai toista pätevyyttä
icon
8 Hyödynnä pätevyyttäsi

Elinikäinen oppiminen ja pätevyyden merkitys

Digitalisoituva yhteiskunta ja ilmastonmuutos pakottavat rakennusalan toiminnan muutoksiin. Rakennusalan ammattilaisilta vaaditaan merkittävää uudistumiskykyä. Muutokset nostavat elinikäisen oppimisen entistä keskeisempään rooliin. Opitut tiedot ja taidot vanhenevat nopeasti ja vaativat päivitystä entistä tiheämmin. Elinikäinen oppiminen pitää sisällään niin tiedot kuin taidot sekä oikean asenteen.

 • Tiedot käsittävät hyvän rakennusalan peruskoulutuksen ja tietojen jatkuvan päivittämisen
 • Taidot koostuvat tuoreesta työkokemuksesta ja varmennetusta osaamisesta omalta erityisalalta
 • Asenne koostuu kunnioituksesta ammattia, kollegoja, viranomaisia ja muita hankkeiden osapuolia kohtaan

Oman erityisalan osaamisen varmentamiseen FISE pätevyys on hyvä työkalu.

Voit pätevöityä

FISEn Pätevyyspalvelu tarjoaa eri pätevyyksiä tarvelähtöisesti ja kattavasti, jolloin voidaan varmistaa ajantasainen osaaminen vaativilla erityisaloilla.

icon

Suunnittelijat

Sample link

 • Akustiikan suunnittelija
 •  Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus)
 • Betonirakenteiden suunnittelija
 • Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija (VHS) • Ilmanvaihdon (IV) suunnittelija
 •  Infrakohteiden pohjarakenteiden suunnittelija
 • Kaavanlaatija
 • Kalliorakenteiden suunnittelija
 • Kiinteistön vesi- javiemärilaitteiston (KVV) suunnittelija
 • Kosteusvaurion korjaussuunnittelija
 • Kylmäsuunnittelija
 • Pääsuunnittelija
 • Paloturvallisuussuunnittelija
 • Pohjarakenteiden suunnittelija
 • Puurakenteiden suunnittelija
 • Rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja
 • Rakennusfysiikan suunnittelija
 • Rakennussuunnittelija
 • Tärinäasiantuntija
 • Teräsrakenteiden suunnittelija
icon

Työnjohtajat

Sample link

 • Betonielementtien asennustyönjohtaja
 • Betonielementtitehtaan betonityönjohtaja
 • Betonijulkisivutyönjohtaja
 • Betonilaborantti
 • Betonilattiapinnoitustyönjohtaja
 • Betonilattiatyönjohtaja
 • Betonirakenteiden korjaustyönjohtaja (materiaalitekninen korjaus)
 • Betonirakenteiden työnjohtaja
 • Ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja
 • Kalliorakenteiden työnjohtaja
 • Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja
 • Kosteusvaurion korjaustyönjohtaja
 • Pohjarakenteiden työnjohtaja
 • Projektipäällikkö
 • Puurakenteiden työnjohtaja
 • Teräsrakennetehtaan työnjohtaja
 • Teräsrakenteiden asennustyönjohtaja
 • Työmaainsinööri
 • Työpäällikkö
 • Valmisbetonityönjohtaja
 • Vastaava työnjohtaja
icon

Rakennuttajat

 • Infra-rakennuttaja (RAP ja RAPS)
 • Talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS)
 • Yleinen rakennuttaja (RAP ja RAPS)
 • Viherympäristörakennuttaja
icon

Valvojat

 • Maa- ja pohjarakennustyönvalvoja (RAV ja
  RAVS)
 • Talonrakennustyön valvoja (RAV ja RAVS)
 • Talotekniikan IT-valvoja
 • Talotekniikan LVI-valvoja
 • Talotekniikan perusvalvoja
 • Talotekniikan RAU-valvoja
 • Talotekniikan sähkövalvoja
 • Talotekniikan ylivalvoja
 • Betonityön valvoja
icon

Energia- ja kuntoasiantuntijat

 •  Asuntokaupankuntotarkastaja (AKK)
 • Betonirakenteiden kuntotutkija
 • Energiatodistuksen laatija
 • Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien (IV) kuntotutkija
 • Kosteusvaurion kuntotutkija
 • Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija
 • Rakennuksen kuntoarvioija (PKA)

FISE pätevyys on osoitus ammattiosaamisesta sekä sen aktiivisesta ylläpitämisestä ja kehittämisestä. FISEn pätevyyspalvelu kattaa ja hyödyntää kaikkia kiinteistö- ja rakentamisalan osapuolia.

Tilaajille ja hankkeeseen ryhtyjille

 • Pätevyydet helpottavat asiantuntijoiden löytämistä.
 • Pätevyydet ovat tärkeä osa tarjouspyyntöjä ja ne mahdollistavat vertailun ja valinnan laatuperusteisesti.
 • Pätevyyksiä on saatavilla tarvelähtöisesti kattavasti, jolloin voidaan varmistaa ajantasainen osaaminen vaativilla erityisaloilla.
 • Pätevyyksillä voidaan varmistaa tilaajan ja heidän käyttämiensä rakennuttaja- ja valvojapalvelujen ammattitaito ja osaaminen.
 • Rohkaisee koko KIRA-alaa elinikäiseen oppimiseen

Pätevyyden haltijoille ja työnantajille

 • Pätevyys on osoitus omasta osaamisesta sekä sen aktiivisesta ylläpitämisestä ja kehittämisestä.
 • Pätevyys on oman ammattitaidon riippumaton ja puolueeton arvio, jota voi hyödyntää tarjouksissa tai työnhaussa.
 • Pätevyys auttaa toimijoita palveluidensa tarjoamisessa ja lisää työmahdollisuuksia.
 • Pätevyydet ovat osoitus työnantajan vastuullisuudesta ja sitoutumisesta henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen ja ne toimivat organisaation laadunhallintajärjestelmien osana.
 • Pätevyydet palvelevat osaamisen markkinoinnissa ja viestinnässä
 • Pätevyys parantaa rakentamisen laatua ja lisää oman ammattikunnan arvostusta

Pätevyyden haltijoille ja työnantajille

 • Pätevyys on osoitus omasta osaamisesta sekä sen aktiivisesta ylläpitämisestä ja kehittämisestä.
 • Pätevyys on oman ammattitaidon riippumaton ja puolueeton arvio, jota voi hyödyntää tarjouksissa tai työnhaussa.
 • Pätevyys auttaa toimijoita palveluidensa tarjoamisessa ja lisää työmahdollisuuksia.
 • Pätevyydet ovat osoitus työnantajan vastuullisuudesta ja sitoutumisesta henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen ja ne toimivat organisaation laadunhallintajärjestelmien osana.
 • Pätevyydet palvelevat osaamisen markkinoinnissa ja viestinnässä
 • Pätevyys parantaa rakentamisen laatua ja lisää oman ammattikunnan arvostusta

Viranomaisille

 • FISEn pätevyyspalvelu on yleisesti tunnustettu ja julkinen järjestelmä, joka helpottaa ja nopeuttaa kelpoisuuden arviointia.
 • Pätevyysrekisteri tarjoaa toimivan työkalun koko maassa.
 • Pätevyydellä voidaan luotettavasti osoittaa kelpoisuus myös laaja-alaista ja erityisosaamista vaativissa tehtävissä, esimerkkinä pääsuunnittelijat.
 • Pätevyydet toimivat alan oman laadunvalvonnan työkaluna mahdollistaen osaltaan sääntelyn keventämisen.

Opiskelijoille

 • FISE:n pätevyyspalvelu mahdollistaa tutkintotodistusten ja referenssien tallentamisen myöhempää tarvetta varten.
 • Suoritukset ovat tallessa ensimmäisestä tutkinnosta alkaen ja ovat vaaditussa muodossa ensimmäistä FISE pätevyyttä haettaessa.
 • Rekisteri karttuu työuran aikana vaativimmilla tehtävillä ja koulutuksista, joita tarvitaan pätevyyksiä uusittaessa
 • Ajantasainen CV, jota voi hyödyntää esim. työmarkkinoilla

Opiskelijoille

 • FISE:n pätevyyspalvelu mahdollistaa tutkintotodistusten ja referenssien tallentamisen myöhempää tarvetta varten.
 • Suoritukset ovat tallessa ensimmäisestä tutkinnosta alkaen ja ovat vaaditussa muodossa ensimmäistä FISE pätevyyttä haettaessa.
 • Rekisteri karttuu työuran aikana vaativimmilla tehtävillä ja koulutuksista, joita tarvitaan pätevyyksiä uusittaessa
 • Ajantasainen CV, jota voi hyödyntää esim. työmarkkinoilla