Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language: FI / EN
  05.01.2017

  FISEn siirtomenettely poistui, MRL:n siirtymäsäännös ei

  Lain MRL 41/2014 mukaisia pätevyyksiä haetaan jatkossa uusina pätevyyksinä

  FISEn maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisissa pätevyyksissä käytössä ollut siirtomenettely poistui vuoden vaihtuessa. Siirtomenettely tarkoitti voimassa olevan pätevyyden siirtämistä uuden lain mukaiseksi. Siirto koski erityisesti

  • AA- tai A – vaativuusluokan suunnittelupätevyyksiä
  • AA(1)- tai A(2)- vaativuusluokan työnjohtopätevyyksiä.

  Jatkossa MRL:n mukaista pätevyyttä haetaan uutena pätevyytenä. Näin toimitaan siis myös silloin, kun henkilöllä on ollut vanhan järjestelmän mukainen pätevyys. Hakulomakkeesta rastitetaan kohta Haen uutta pätevyyttä ja noudatetaan siitä annettuja ohjeita. Haen pätevyyden uusintaa kohta rastitetaan vasta siinä tilanteessa, kun halutaan uusia jo aiemmin todettu MRL 41/2014 mukainen pätevyys.

  Ennen 1.1.2017 pätevyyslautakuntiin saapuneet siirtohakemukset käsitellään vielä siirtomenettelyn mukaisesti.

  Lain siirtymäsäännös on voimassa

  MRL 41/2014 määritelty lain siirtymäsäännös on jatkossakin käytössä. Sen mukaan pätevänä suunnittelijana tai työnjohtajana voidaan edelleen pitää henkilöä, joka oli ennen lain voimaantuloa rakennusvalvontaviranomaisen poikkeuksellisen vaativiin rinnastettaviin tehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan tehtävän vaatimat edellytykset.

  Pätevyyden haussa siirtymäsäännöstä käytetään silloin, kun haetaan poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyyttä ja uuden lain tutkintovaatimukset (ylempi korkeakoulututkinto esim. DI, ins(YAMK), arkkitehti) eivät täyty. Pätevyyden toteamisen edellytyksenä on aina kuitenkin vanhan lain ja rakentamismääräyskokoelman (RakMk A- ja B-osat) koulutusvaatimusten täyttyminen. Poikkeuksellisen vaativaan luokkaan siirtymäsäännökseen perustuen todettu pätevyys rajataan koskemaan vastaavia tehtäviä, joihin henkilöllä oli hyväksyntä ennen lakimuutosta.

  Yksittäisten pätevyyksien pätevyysvaatimukset ja hakulomakkeet löytyvät FISEn verkkosivuilta www.fise.fi kohdasta PÄTEVYYSPALVELU > Hae pätevyyttä. Pätevyyden käsittelevä pätevyyslautakunta ja sen kokousajat on esitetty kohdassa PÄTEVYYSPALVELU > Pätevyyslautakunnat. Neuvoa pätevyysvaatimuksista ja pätevyyden hakemisesta antaa pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö, jonka yhteystiedot löytyvät kohdasta TIETOA FISESTÄ > Yhteystiedot.

  Lisätietoa

  Marita Mäkinen, toimitusjohtaja, FISE Oy
  marita.makinen@fise.fi

  Uusimmat uutiset

  Arkisto