Language:
Language:
01.11.2022

Hallitus hyväksyi lakiesityksen rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyden osoittamisesta

Hallitus antoi viime viikolla eduskunnalle lakiesityksen, jonka mukaan jatkossa ympäristöministeriön valtuuttama toimielin antaisi todistukset rakentamislaissa säädetyistä rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyksistä. Todistusvaatimus on asetettu eduskuntakäsittelyssä olevassa rakentamislakiehdotuksessa. Uuden toimielimen myöntämä määräaikainen todistus olisi rakennusvalvonnalle riittävä osoitus henkilön pätevyydestä toimia rakennushankkeessa suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä. Toimielin pitäisi myös yllä rekisteriä rakentamisen asiantuntijoista. Esityksen mukaan ympäristöministeriö voisi myös valtuuttaa toimielimen antamaan todistuksen ulkomaisen tutkinnon vastaavuudesta osana pätevyydestä annettavaa todistusta.

Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024, mutta siihen sisältyvät todistusten myöntämisen vaatimat siirtymäsäännökset.

Uusimmat uutiset

Arkisto