Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Oikaisulautakunta

  Oikaisulautakunnan tehtävänä on käsitellä FISEn tekemiin pätevyyspäätöksiin saapuneet oikaisupyynnöt.

  Pätevyyden hakijalla on oikeus pyytää oikaisua FISEn päätökseen, mikäli pätevyyshakemus hylätään tai se hyväksytään haettua alemman vaativuusluokan mukaisena. Oikaisupyyntö on tehtävä puolen vuoden sisällä päätöksen ilmoittamisesta.

  Oikaisulautakunta toimii itsenäisesti ja riippumattomasti FISEstä. Oikaisulautakunnan jäsenet eivät voi toimia muissa FISEen liittyvissä tehtävissä.

  Oikaisupyyntö laaditaan vapaamuotoisena ja toimitetaan kirjallisena FISEn toimistoon sähköpostitse tai postitse. FISE laskuttaa oikaisupyynnöstä käsittelymaksun, jonka suuruus on 400 € + alv. Oikaisulautakunnan puheenjohtaja ilmoittaa oikaisupäätöksestään FISElle ja FISE puolestaan tiedottaa lautakunnan päätöksestä hakijalle, pätevyyslautakunnan sihteerille ja hallitukselle.


  Oikaisulautakunnan jäsenet:

  RI Pekka Arppe

  OTK, VT Kalle Kärkkäinen, puheenjohtaja

  Arkkitehti Pekka Lukkarinen

  DI Jorma Puhto

  FISEN rekisterissä

  81 Pätevyysnimikettä