header

Pätevyyskoulutusten järjestäminen

Koulutuksen järjestäjät voivat tiedustella pätevyyskoulutukseen tai muuhun pätevyyksien haussa hyödynnettävään koulutukseen liittyvää koulutuksen hyväksyntää FISEltä.

Pätevyysrekisteri Patevyyspalvelu.fi

FISE hyväksyy pätevyyskoulutuksia, jotka voivat olla lainsäädännön edellyttämiä, FISEn edellyttämiä, pätevyystentteihin valmentavia tai muita pätevyyksissä hyödynnettäviä täydennys- ja päivityskoulutuksia.

Koulutuksen järjestäjä voi tiedustella pätevyyskoulutukseen tai muuhun pätevyyksien haussa hyödynnettävään koulutukseen liittyvää koulutuksen hyväksyntää vastaavan pätevyyden pätevyyslautakunnan sihteeriltä tai FISEltä. Koulutuksen hyväksymishakemukset käsitellään pyydettäessä luottamuksellisesti. Hakija määrittää hakemuksen luottamuksellisen osuuden ja tätä osuutta ei kierrätetä pätevyyslautakunnissa.

FISEn toimitusjohtaja tai FISE Oy:n hallitus hyväksyy koulutukset pätevyyslautakuntien esityksestä. Koulutuksen hyväksymisestä peritään käsittelymaksu, joka määritellään FISEn hallituksessa vuosittain. FISE ylläpitää verkkosivuillaan listaa hyväksytyistä koulutuksista. Käytettäessä FISEn nimeä koulutuksen markkinoinnissa, koulutuksen tulee olla FISEn hyväksymä ennen markkinoinnin aloittamista.

Koulutusten hyväksymisestä veloitetaan vuonna 2024 seuraavasti:

Hyväksymismaksu koulutusta ensimmäistä kertaa hyväksyttäessä on 1200 euroa (+alv 24 %)

Muutosmaksu koulutuksen olennaista muutosta hyväksyttäessä on 600 euroa (+alv 24%)

 

FISEN hyväksymät pätevyyskoulutukset

FISE hyväksyy seuraavan tyyppisiä koulutuksia:

1.Pakolliset lainsäädännön edellyttämät pätevyyskoulutukset
 • Pätevyyteen vaaditaan pätevyyskoulutuksen suorittaminen (esim. kosteusvaurion kuntotutkija)
 • Koulutus on aina hyväksytettävä
 • Koulutuksen markkinoinnissa voidaan käyttää mainintaa ”FISEn hyväksymä lain edellyttämä pätevyyskoulutus (tsl 1237/2014 49d§)”
2. Pakolliset FISEn edellyttämät pätevyyskoulutukset
 • Pätevyydet, joissa FISE edellyttää aina pätevyyskoulutuksen suorittamista (Esim. rakennuttajat)
 • Koulutus on aina hyväksytettävä
 • Koulutuksen markkinoinnissa voidaan käyttää mainintaa ”FISEn hyväksymä xx pätevyyden pätevyyskoulutus”
3. Pakollisiin pätevyystentteihin valmentavat koulutukset
 • Pätevyydet, joissa on pakollinen pätevyystentti, mutta ei pakollista pätevyyskoulutusta (esim. energiatodistuksen laatija, perus tai ylempi taso)
 • Koulutukseen on mahdollista hakea hyväksyntää, jolloin markkinoinnissa voidaan käyttää mainintaa ”FISEn hyväksymä xx pätevyystenttiin valmentava koulutus”
4. Muut pätevyyksissä hyödynnettävät täydennys- ja päivityskoulutukset
 • Koulutuksen hyväksyntä on vapaaehtoinen, mutta koulutukseen on mahdollista hakea hyväksyntää, jolloin markkinoinnissa voidaan käyttää mainintaa ”FISEn hyväksymä xx pätevyyden täydennys- tai päivityskoulutus”

1. Koulutuksen hyväksynnän hakeminen lainsäädännön edellyttämissä pätevyyskoulutuksissa

Hyväksyntä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella FISEltä. Hakemus käsitellään  pätevyyslautakunnassa, joka antaa siitä esityksen FISEn hallitukselle. FISEn hallitus päättää koulutuksen hyväksymisestä.

Ohjeet koulutuksen hyväksynnän hakemiseen kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyteen valmistavassa koulutuksessa (Valviran ohjeen mukaan) löydät tältä sivulta alempana.

 

2.Koulutuksen hyväksynnän hakeminen pakollisissa FISEn edellyttämissä pätevyyskoulutuksissa

FISE Oy:n toimitusjohtaja hyväksyy FISEn edellyttämät pätevyyskoulutukset pätevyyslautakuntien esitysten pohjalta. Koulutusta järjestävä taho toimittaa koulutuksen hyväksyntähakemuksen ko. pätevyyslautakunnan sihteerille.

Edellytykset koulutuksen hyväksynnälle

Koulutuksen järjestäjän on osoitettava, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

 1. Koulutuksen järjestäjän tulee olla hyvämaineinen koulutusorganisaatio tai muu soveltuva alan toimija, jolla on edellytykset toteuttaa ko. alaan liittyviä vaaditun tasoisia koulutuksia.
 2. Koulutus vastaa sisällöltään ko. pätevyyteen liittyviä osaamisvaatimuksia.
 3. Koulutuksen sisällön suunnittelusta ja toteutuksen koordinoinnista vastaavilla tulee olla riittävästi asiantuntemusta ja osaamista ko. alalta.
 4. Kouluttajilla tulee olla riittävästi aiheeseen liittyvää asiantuntemusta ja osaamista.
 5. Koulutuksessa hankittu osaaminen on varmistettu ulkopuolisen tunnustetun asiantuntijan toimesta, esim. tentin, seminaarityön tai vastaavan suorituksen laatiminen ja arviointi.

Hyväksyntä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan ko. pätevyyslautakunnan sihteerille. Pätevyyskoulutuksen järjestäjän on liitettävä hakemukseensa tiedot seuraavista asioista:

1.  Kuvaus koulutuksesta

 • Koulutuksen kohderyhmä ja tavoitteet
 • Koulutuksen kesto ja laajuus (myös opintopisteinä)

2. Selvitys siitä miten koulutuksen laatu on varmistettu, esim.

 • Koulutuksen vastuullisten toimijoiden pätevyys ja kokemus
 • Lausunnot koulutuksen tasosta, esim. korkeakoulu- tai yliopistotason varmistaminen

3. Koulutuksen toteutussuunnitelma:

 • Opetusohjelmat ja aikataulutus
 • Opettajat ja heidän pätevyytensä
 • Osaamisen tunnistaminen (esim. tentit, harjoitus- tai seminaarityöt)

4. Mahdolliset yhteistyökumppanit

Koulutuksen järjestäjä toimittaa päivitetyt tiedot suunnitteilla olevista toteutuksista pätevyyslautakuntaan. Koulutus hyväksytetään uudestaan, mikäli koulutukseen on tehty oleellisia muutoksia. Tällaisia ovat esim. luennoitsija-, sisältö-, kesto- tai toteutustapamuutokset.

3. ja 4 . Koulutuksen hyväksynnän hakeminen pätevyystentteihin valmentavissa koulutuksissa sekä pätevyyksissä hyödynnettävissä täydennys- ja päivityskoulutuksissa

FISE Oy:n toimitusjohtaja hyväksyy vapaaehtoiset pätevyystentteihin valmentavat koulutukset sekä pätevyyksissä hyödynnettävät täydennys- ja päivityskoulutukset pätevyyslautakuntien esitysten pohjalta. Koulutusta järjestävä taho toimittaa koulutuksen hyväksyntähakemuksen ko. pätevyyslautakunnan sihteerille.

Hyväksyntä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään tiedot seuraavista asioista:

1. Kuvaus koulutuksesta

 • Koulutuksen sisältö ja tavoitteet
 • Koulutuksen kesto ja laajuus (myös opintopisteinä)
 • Pätevyys, jonka hakemisessa koulutusta voi hyödyntää

2. Selvitys siitä miten koulutuksen laatu on varmistettu, esim.

 • koulutuksen vastuullisten toimijoiden pätevyys ja kokemus
 • selostus koulutuksen tasosta, esim. korkeakoulu- tai yliopistotason varmistaminen

3. Koulutuksen toteutussuunnitelma:

 • Opetusohjelmat ja aikataulutus
 • Opettajat ja heidän pätevyytensä
 • Osaamisen tunnistaminen (esim. tentit, harjoitus- tai seminaarityöt)

4. Mahdolliset yhteistyökumppanit

Hyväksyntää edellyttävien tekijöiden muutoksista on ilmoitettava FISEen välittömästi.

 

Hyväksymismenettely kosteusvaurion kuntotutkijan koulutukselle

1. Koulutuksen hyväksynnän hakeminen kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyteen valmistavassa koulutuksessa (Valviran ohjeen mukaan)

FISE Oy:n hallitus hyväksyy kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyteen valmentavat koulutukset pätevyyslautakunnan esitysten pohjalta. Koulutuksen järjestäjä hakee hyväksyntää koko kosteusvaurion kuntotutkijan koulutuksen järjestämiseen sisältäen kaikki moduulit.

Moduulien sisältö on kuvattu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015. Terveydensuojelulain 49 §:n mukaisen ulkopuolisen asiantuntijan koulutuksen sisältö on jaettu kolmeen moduuliin. Kosteusvaurion kuntotutkijan koulutuksessa moduulien laajuus on seuraava:

 • Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen, torjunta vähintään 7 op
 • Rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, rakenne‐ ja tuotantotekniikka ja juridiikka vähintään 17 op
 • Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka 3 op

Lisätietoja koulutusvaatimuksista ja koulutuksen hyväksymismenettelystä löytyy Valviran ohjeesta 8/2016 Asumisterveysasetuksen soveltamisohje (www.valvira.fi).

Hyväksynnän hakeminen

Hyväksyntä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella FISEltä. Hakemus käsitellään kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyslautakunnassa, joka antaa siitä esityksen FISEn hallitukselle. FISEn hallitus päättää koulutuksen hyväksymisestä.

Koulutuksen järjestäjä toimittaa vuosittain päivitetyt tiedot koulutuksesta FISEen siinäkin tapauksessa, että koulutus järjestetään saman sisältöisenä. Hyväksyntää edellyttävien tekijöiden muutoksista on ilmoitettava FISEen välittömästi.

Kosteusvaurion kuntotutkijan koulutuksen järjestäjän on osoitettava, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Koulutuksen järjestäjän tulee olla hyvämaineinen oppilaitos tai muu koulutusorganisaatio, jolla on valmius toteuttaa talonrakennusalaan, korjausrakentamiseen ja sisäympäristöön liittyviä koulutuksia.
 • Koulutuksen järjestäjän tulee olla toiminut vähintään 5 vuotta korjausrakentamisen kouluttajana ja sillä on oltava kyky järjestää pätevöitymiseen johtavaa korkeakoulutasoista koulutusta ja riittävät resurssit koulutusten järjestämiseen.
 • Koulutuksen sisällön suunnittelusta ja toteutuksen koordinoinnista vastuullisen vetäjän on oltava pätevä.
  Hänellä on oltava

  • talonrakennusalan korkeakoulututkinto ja riittävät tiedot talonrakentamisesta niin uudis- kuin korjausrakentamisessa tai vastaava talonrakennusalan tutkinto (RI)
  • työkokemusta korjausrakentamiseen liittyvän koulutuksen järjestämisestä ja opintosuoritusten laajuuden (op) arvioimisesta vähintään 5 vuotta, työkokemusta korjausrakentamisesta (esim. tutkimus, suunnittelu, työnjohto)

Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevöitymiseen valmentavan koulutuksen järjestäjän on liitettävä hakemukseensa tiedot seuraavista asioista:

1. Aiempi kuntotutkijan koulutukseen liittyvä kouluttajakokemus
2. Aiemmat pätevöittävät koulutukset (pätevyys, kesto, opiskelijoiden määrä)
3. Vastuullisen vetäjän pätevyys ja kokemus sekä työnkuva, joilla varmistetaan koulutuksen laatu
4. Selvitys siitä miten koulutuksen laatu on varmistettu
5. Hakemansa koulutuksen toteuttamissuunnitelma:

 • eri moduulien opetusohjelmat ja aikataulutus
 • opettajat ja heidän pätevyytensä (pyydettäessä CV:t)
 • moduulien opintosuunnitelmat ja opetusmenetelmät.Lähiopetusta on oltava vähintään 30 % kunkin osamoduulin sisällöstä.
  • osaamistavoitteet
  • luento‐opetuksen osuus
  • laboratorioharjoitusten osuus
  • harjoitustöiden raportoinnin tapa ja hyväksyntämenettely
  • tenttien määrä ja järjestystapa sekä hyväksyntämenettely
  • sähköisten oppimisympäristöjen käyttötapa ja osuus

6. Koko koulutuksen järjestämisessä näyttötyö sisältäen kaikkien moduulien aihealueet. Opinto-ohjelmassa on oltava näyttötyö, jolla eri osa-alueiden käytännön osaaminen tunnistetaan ja kytketään yhdeksi kokonaisuudeksi ja se voi olla esim.vaativan moniongelmaisen kohteen kuntotutkimusharjoitus ja henkilökohtaisesti laadittu kuntotutkimusraportti tai kosteusvaurion kuntotutkijan itsenäisesti tekemä kuntotutkimusraportti moniongelmaisesta ja/tai laajasta kohteesta.

7. Yhteistyökumppanien pätevyys ja osuus koko koulutuksesta sekä tähän liittyvät kirjalliset sopimukset

8. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen (AHOT) toimintatavat:opintojen vastaavuus/ hyväksymismenettelytyökokemuksella hankitun osaamisen vastaavuus/ hyväksymismenettely
9. Koulutuksesta annettavan todistuksen sisältö (osamoduulit opintopisteineen, niiden arviointi)
10. Opiskelijapalautteen keräys‐ ja yhteenvetotavat ja palautteen vaikutusmahdollisuus

Koulutuksen järjestäjän on raportoitava vuosittain järjestettyjen koulutusten tuloksista sisältäen määrälliset ja laadulliset tulokset sekä esille tulleet kehittämistarpeet.

Hyväksytyt koulutukset

SUUNNITTELIJAT

Pääsuunnittelija:

Pääsuunnittelijan pätevyyskoulutus: RIL, SAFA, ATL, RIA, RKL

Pätevyyskoulutus tavanomaisissa pääsuunnittelijatehtävissä toimiville: RIL, SAFA, ATL, RIA, RK

Puurakenteiden suunnittelija:

Puurakenteiden suunnittelija -täydennyskoulutus: Aalto Pro 

Vaativien puurakenteiden suunnittelu (Vaapu): Puuinfo

 

Kosteusvaurion korjaussuunnittelija:

Kosteusvaurion korjaussuunnittelija: RATEKO

Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan täydennyskoulutus, sisäympäristöolosuhteet 2 op: RATEKO

Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan täydennyskoulutus, talotekniset järjestelmät 2 op: RATEKO

TYÖNJOHTAJAT

Vastaava työnjohtaja:

RET, Työmaapäällikön erikoisammattitutkinto: RATEKO

Rakennustyömaan vastaava työnjohtaja: RKL/RIL

Työmaapäällikkökoulutus: TTS Työtehoseura

Työmaainsinööri:

Työmaainsinöörin pätevyyskoulutus: RIL/RKL

RET, Työmaapäällikön erikoisammattitutkinto: RATEKO

Työmaapäällikkökoulutus: TTS Työtehoseura

Kosteusvaurion korjaustyönjohtaja:

Kosteusvaurion korjaustyönjohtaja: RATEKO

Kosteusvaurion korjaustyönjohtajan täydennyskoulutus, talotekniset järjestelmät 2 op: RATEKO

KOHO-Korjaustyömaan valvojat ja työnjohtajat – täydennyskoulutus 5 op : RKL/RIL

Betonirakenteiden työnjohtaja:

Betonityönjohtajan pätevyyskoulutus: BY/RIL/RKL

Betonityönjohtajan päivityskoulutus:  BY/RIL/RKL

 

Maisemarakentamisen työjohtaja

Maisemarakentamisen työnjohtajakoulutus 5 op: HAMK

Työpäällikkö:

RET, Työmaapäällikön erikoisammattitutkinto: RATEKO

RTJ, Rakennusalan tuotantojohdon koulutusohjelma: RATEKO

Rakennusalan tuotantojohdon päivityskoulutus: RATEKO

Työpäällikön pätevyyskoulutus: RKL/RIL

Työmaapäällikkökoulutus: TTS Työtehoseura

Projektipäällikkö

RATEKO PRO, Projektipäällikön koulutusohjelma: RATEKO

Betonijulkisivutyönjohtaja:

Betonijulkisivutyönjohtajan koulutus: BY 

Valmisbetonityönjohtaja:

Valmisbetonityönjohtajan koulutus: BY/RIL/RKL

Betonielementtien asennustyönjohtaja:

Betonielementtien asennustyönjohtaja: BY

Betonielementtitehtaan betonityönjohtaja:

Betonielementtitehtaan betonityönjohtajan koulutus: RKL 

Betonilaborantti:

Betonilaborantti koulutus: BY

Betonilattiatyönjohtaja:

Betonilattiatyönjohtaja: BY 

 

RAKENNUTTAJAT

Yleinen rakennuttaja, Infra-rakennuttaja, Talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS), Maisemarakennuttaja (RAP)

Rakennuttajan RAP-pätevyyskoulutus talonrakentajille ja infrarakentajille : RIL

Rakennuttajan RAP-pätevyyskoulutus talonrakentajille ja infrarakentajille : Kiinko

Korjaushankkeen rakennuttaminen: Kiinko

RAP – Korjaus- ja infrarakennuttaminen: 3L Education

Vanhemman rakennuttajan RAPS-pätevyyskoulutus : RIL/SAFA/ATL/RIA/RKL/SuLVI

Vanhemman rakennuttajan RAPS-pätevyyskoulutus talonrakentajille ja infrarakentajille: Kiinko

Vanhemman rakennuttajan RAPS-pätevyyskoulutus talonrakentajille ja infrarakentajille: 3L Education

 

 

 

 

Talotekniikan RAP-pätevyyskoulutus; Yhteistyössä Metropolia AMK ja 3L Education 

Infra RAP-pätevyyskoulutus; Yhteistyössä Metropolia AMK ja 3L Education 

Rakennuttajan pätevyyskoulutus RAP (LEAN-painotteinen): 3L Education

Kuntarakennuttajan RAP-pätevyyskoulutus: 3L Education

RAPS – Kiinteistökehittämisen ja korjausrakennuttamisen johtaminen : 3L Education

Vanhemman rakennuttajan pätevyyskoulutus RAPS (LEAN-painotteinen) : 3L Education

Maisemarakennuttajan koulutus: HAMK

Viherrakennuttamisen RAP: Kiinko

 

VALVOJAT JA KOORDINAATTORIT

Talotekniikan valvoja:

Talotekniikan perusvalvojakoulutus: Kiinko

Talotekniikan sähkövalvojakoulutus: Kiinko

Talotekniikan LVI-valvojakoulutus: Kiinko

Rakennustyön valvoja (RAV) ja Rakennustyön vanhempi valvoja (RAVS):

Rakennustyön valvoja RAV koulutus: RKL

Rakennustyön vanhempi valvoja RAVS koulutus: RKL

Talonrakennustyön valvojan pätevyyskoulutus RAV: Kiinko

Kosteudenhallintakoordinaattori:

Kosteudenhallintakoordinaattori: RIL ry

Kosteudenhallintakoordinaattori: Metropolia AMK

Kosteudenhallintakoordinaattori: RATEKO

Kosteudenhallintakoordinaattori PRO: TTS Työtehoseura

 

 

 

ENERGIA- JA KUNTOASIANTUNTIJAT

Asuntokaupan kuntotarkastaja:

Asuntokaupan kuntotarkastajan koulutus AKKO: Kiinko

Kosteusvaurion kuntotutkija:

Kosteusvaurion kuntotutkija: RATEKO

Kosteusvaurion kuntotutkija: Metropolia AMK 

Rakennuksen kuntoarvioija:

Rakennuksen kuntoarvioijan koulutus KUNA: Kiinko

 

 

 

 

IV- ja LVV-kuntotutkija:

Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien ( LVV) kuntotutkija: SuLVI

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ( IV) kuntotutkija: SuLVI

Betonirakenteiden kuntotutkija:

Betonirakenteiden kuntotutkija: Betoniyhdistys

Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkija:

Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkijan pätevyyskoulutus : BY