Language:
Language:
header

Pätevyyspalvelu

FISEn pätevyyspalvelu tukee koko alan ammattitaidon ylläpitoa ja vahvistaa rakennusalalla jatkuvan oppimisen kulttuuria.

Hae pätevyyttä
Kuva: Liikennevirasto

Pätevyyspalvelu

Pätevyyspalvelun muodostavat FISE, pätevyyslautakunnat ja sihteerijärjestöt. Sihteerijärjestöt ylläpitävät FISEn hallituksen nimittämiä pätevyyslautakuntia, joissa pätevyydet todetaan.

Pätevyyden hakeminen

FISE toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan suunnittelijoiden ja työnjohtajien sekä muiden asiantuntijoiden pätevyyksiä.

Pätevyyttä haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella hakulomakkeella. Pätevyys todetaan aina 7 vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys uusitaan kevennetyllä hakumenettelyllä.

Pätevyysvaatimukset ja hakulomakkeet löytyvät asiantuntijakohtaisesti ko. pätevyyden sivulta. Hakulomakkeista käy ilmi tarkemmat hakuohjeet sekä haettavasta pätevyydestä lisätietoja antava sihteerijärjestö.

Hakuohjeet ja pätevyysmaksut löytyvät täältä.

Prosessikuvaus

Pätevyyttä haettaessa hakija täyttää lomakkeen ja toimittaa sen vaadittavine liitteineen ko. pätevyyden sihteerijärjestölle. Hakemusten tulee olla perillä sihteerijärjestöissä viimeistään kaksi viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakuntien kokousajat löytyvät täältä.

Pätevyyslautakuntien kokouksissa käsitellään sihteerijärjestöille saapuneet hakemukset ja tehdään niitä koskevat päätökset pätevyyksistä. Päätökset pohjautuvat pätevyysvaatimuksiin ja hakuprosessin aikana kerättyyn kirjalliseen informaatioon, ja ne tehdään FISEn oikeudenmukaisuus- ja puolueettomuusperiaatteita noudattaen.

Pätevyyslautakuntien toteamat pätevyydet astuvat voimaan lautakunnan päätöspäivänä ja todetut pätevyydet viedään FISEn pätevyysrekisteriin kahden viikon sisällä päätöspäivästä.

Pätevyyslautakunnat vastaavat myös pätevyystenteistä. FISE nimittää pätevyyslautakunnat, vahvistaa pätevyysvaatimukset sekä ylläpitää henkilöpätevyysrekisteriä.

Todettu FISE-pätevyys

Määräajaksi kerrallaan todettu pätevyys on osoitus siitä, että henkilön tutkinto ja koulutus sekä työkokemus täyttävät niille asetetut yksityiskohtaiset vaatimukset. Pätevyyden uusimisen edellytyksenä on toimiminen pätevyyden mukaisissa tehtävissä sekä tietojen ylläpitäminen ja kehittäminen päivityskoulutuksella.

Pätevyyden toteaminen ei anna hakijalle automaattista kelpoisuutta toimia MRL:n mukaisessa suunnittelu- tai työnjohtotehtävässä. Jokaisessa hankkeessa suunnittelu- ja työnjohtotehtäväkohtaisen kelpoisuuden arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Eettiset ohjeet, valitukset ja sanktiot

Pätevöitettyjen henkilöiden laadukkaan toiminnan varmistamiseksi FISE on laatinut eettiset ohjeet, joiden tarkoituksena on varmistaa henkilön sitoutuminen korkeisiin ammatillisiin vaatimuksiin, rehellisyyteen ja hyvän rakentamistavan mukaiseen toimintaan. FISEn eettiset ohjeet kokonaisuudessaan täällä.

FISEn pätevyyspalveluun sisältyy myös valitusoikeus sekä sanktiojärjestelmä. Valitukset ja sanktiot -prosessi esitelty kokonaisuudessaan täällä.

FISE-lyhenteen käyttöoikeus

FISEn palvelussa pätevöitynyt asiantuntija voi käyttää nimensä yhteydessä, CV:ssaan ja referenssiluettelossaan voimassa olevan pätevyyden yksilöivää tunnistetta.

Esim. N. N., DI, FISE Betonirakenteiden suunnittelija V+ uudisrakentaminen, Rakennusfysiikan suunnittelija V

FISE-lyhennettä ei tule kuitenkaan käyttää harhaanjohtavasti, esim. pelkkää FISE-lyhennettä ilman pätevyyden yksilöintiä.

Pätevyyskoulutus ja -tentit

FISEn hallitus hyväksyy pätevyyskoulutuksia, jotka voivat olla lainsäädännön edellyttämiä, FISEn edellyttämiä, pätevyystentteihin valmentavia tai vapaaehtoisia pätevyyksien haussa hyödynnettäviä täydennys- ja päivityskoulutuksia.

Lisää pätevyyskoulutuksista ja -tenteistä täällä.

Pätevyysrekisteri

Voimassa olevista pätevyyksistä ylläpidetään FISEn toimesta julkista henkilötietolain mukaista rekisteriä, joka on selattavissa FISEn verkkosivustolla.

Tutustu Pätevyysrekisteriin täällä.

Pätevyysrekisteristä ylläpidetään myös rekisteriselostetta, joka on luettavissa täällä.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä