header

Pätevyyspalvelu

FISEn pätevyyspalvelu on tarkoitettu koko kiinteistö- ja rakentamisalan yhteiseksi työkaluksi. Pätevyyspalvelu tukee koko alan ammattitaidon ylläpitoa ja vahvistaa rakennusalalla jatkuvan oppimisen kulttuuria.

Pätevyysrekisteri Patevyyspalvelu.fi

 FISEn Pätevyyspalvelu tarjoaa 84 eri rakennus-ja kiinteistöalan pätevyyttä, joilla voidaan varmistaa ajantasainen osaaminen vaativilla erityisaloilla. FISE pätevyyksiä haetaan patevyyspalvelu.fi-verkkosivustolla, jossa myös myönnetyt ja voimassa olevat pätevyydet ovat nähtävissä julkisessa Pätevyysrekisterissä.

Pätevyyden hakeminen

Pätevyyttä haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella sähköisellä hakulomakkeella Pätevyyspalvelun verkkosivustolta. Tietoa pätevyydestä ja pätevyysvaatimukset löytyvät asiantuntijakohtaisesti ko. pätevyyden sivulta. Kaikki pätevyydet löydät täältä

Pätevyys todetaan 7 vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys uusitaan kevennetyllä hakumenettelyllä.

Voit siirtyä Pätevyyspalvelun verkkosivustolle tästä.

 

Todettu FISE-pätevyys

Pätevyydet todetaan FISEn hallituksen nimittämissä pätevyyslautakunnissa, joita ylläpitävät sihteerijärjestöt. Määräajaksi kerrallaan todettu pätevyys on osoitus siitä, että henkilön tutkinto ja koulutus sekä työkokemus täyttävät niille asetetut yksityiskohtaiset vaatimukset.

Pätevyyden toteaminen ei anna hakijalle automaattista kelpoisuutta toimia MRL:n mukaisessa suunnittelu- tai työnjohtotehtävässä. Jokaisessa hankkeessa suunnittelu- ja työnjohtotehtäväkohtaisen kelpoisuuden arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Pätevyysrekisteri

Voimassa olevista pätevyyksistä ylläpidetään FISEn toimesta julkista pätevyysrekisteriä, joka on selattavissa Pätevyyspalvelun verkkosivustolla. Henkilöt hallinnoivat itse julkaistavia yhteys- ja työnantajatietojaan.

Voit siirtyä Pätevyysrekisteriin tästä.

 

 

FISE-pätevyysnimikkeen käyttöoikeus

FISEn palvelussa pätevöitynyt asiantuntija voi käyttää nimensä yhteydessä, CV:ssään ja referenssiluettelossaan voimassa olevan pätevyyden yksilöivää FISE-pätevyysnimikettä.

Esim. N. N., DI, FISE Betonirakenteiden suunnittelija V+ uudisrakentaminen, Rakennusfysiikan suunnittelija V

FISE-pätevyysnimikettä ei tule käyttää harhaanjohtavasti, esim. pelkkää FISE-lyhennettä ilman pätevyyden yksilöintiä. FISE-lyhenteen käytöllä ei saa myöskään antaa ymmärtää sen kattavan muita palveluja. Pätevyyden voimassaolon päättyessä, FISE-pätevyysnimikkeen käyttö tulee lopettaa.

Pätevyyskoulutukset,-tentit ja pätevyyden uusiminen

Tietyissä pätevyyksissä hakijoilta edellytetään FISEN hyväksymää pätevyyskoulutusta. Pätevyyden edellytyksenä voi olla myös tai ainoastaan hyväksytysti suoritettu pätevyystentti. Mikäli pätevyyteen kuuluu pakollinen pätevyystentti, pätevyyslautakunta järjestää sen vähintään kerran vuodessa. Lautakunta valitsee tentin laatijan ja arvioijan, joiden tulee olla ko. aihealueen tunnustettuja asiantuntijoita ja heillä on oltava aiempaa kokemusta kokeen laatimisesta ja arvioinnista.

Pätevyyttä uusittaessa hakija on osoitettava toimineensa aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Pätevyyden uusimisen edellytyksenä voi myös olla tietojen kehittäminen päivityskoulutuksella.

Lue lisää pätevyyskoulutuksista ja -tenteistä Pätevyyspalvelun verkkosivustolta.

Eettiset ohjeet, oikaisupyynnöt, valitukset ja sanktiot

Pätevöitettyjen henkilöiden laadukkaan toiminnan varmistamiseksi FISE on laatinut eettiset ohjeet, joiden tarkoituksena on varmistaa henkilön sitoutuminen korkeisiin ammatillisiin vaatimuksiin, rehellisyyteen ja hyvän rakentamistavan mukaiseen toimintaan.

Pätevyyden hakijalla on oikeus pyytää oikaisua FISEn päätökseen, mikäli pätevyyshakemus hylätään tai se hyväksytään haettua alemman vaativuusluokan mukaisena. Oikaisulautakunnan tehtävänä on käsitellä FISEn tekemiin pätevyyspäätöksiin saapuneet oikaisupyynnöt. Lue lisää täältä.

FISEn pätevyyspalveluun sisältyy myös valitusoikeus sekä sanktiojärjestelmä.

FISEn eettiset ohjeet sekä valitukset ja sanktiot -prosessi  kokonaisuudessaan löytyvät Pätevyyspalvelun verkkosivustolla.

Pätevyyspalvelun toiminnan kuvaus

Pätevyyspalvelun muodostavat FISE, pätevyyslautakunnat ja sihteerijärjestöt. Sihteerijärjestöt ylläpitävät FISEn hallituksen nimittämiä pätevyyslautakuntia, joissa pätevyydet todetaan.

Pätevyyttä haettaessa hakija täyttää sähköisen pätevyyskohtaisen hakulomakkeen patevyyspalvelu.fi sivustolla. Hakemuksen lähettämisen jälkeen tiedot siirtyvät sähköiseltä lomakkeelta vaadittavine liitteineen suoraan kyseessä olevan pätevyyden sihteerijärjestölle. Hakemusten tulee olla perillä sihteerijärjestöissä viimeistään kaksi viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakuntien kokousajat löytyvät Pätevyyspalvelun verkkosivustolta.

Pätevyyslautakuntien kokouksissa käsitellään sihteerijärjestöille saapuneet hakemukset ja tehdään niitä koskevat päätökset pätevyyksistä. Päätökset pohjautuvat pätevyysvaatimuksiin ja hakuprosessin aikana kerättyyn kirjalliseen informaatioon, ja ne tehdään FISEn oikeudenmukaisuus- ja puolueettomuusperiaatteita noudattaen.

Pätevyyslautakuntien toteamat pätevyydet astuvat voimaan lautakunnan päätöspäivänä ja todetut pätevyydet viedään FISEn pätevyysrekisteriin kahden viikon sisällä päätöspäivästä.

Pätevyyslautakunnat vastaavat myös mahdollisista pätevyystenteistä. FISE nimittää pätevyyslautakunnat, vahvistaa pätevyysvaatimukset sekä ylläpitää henkilöpätevyysrekisteriä.

Opiskelijasta päteväksi ammattilaiseksi

icon
Koulutus ja Tutkinto
Kouluttaudu ja tee profiili Patevyyspalveluun
icon
Työkokemus
Kerää työkokemusta ja kirjaa ne Pätevyyspalveluun
icon
Hae pätevyyttä
Täytä sähköinen pätevyyskohtainen hakulomake Pätevyyspalvelussa
icon
Hyödynnä pätevyyttäsi
Tee pätevyyden alan töitä ja kirjaa ne Pätevyyspalveluun
icon
Työkokemus
Kerää lisää pätevyyttä vastaavaa työkokemusta
icon
Päivityskoulutus
Kehitä osaamistasi ja kirjaa koulutuksesi Pätevyyspalveluun
icon
Hae uudelleen pätevyyttä
Hae pätevyyden uusimista, korotusta tai toista pätevyyttä
icon
Hyödynnä pätevyyttäsi
icon
1 Koulutus ja Tutkinto
Kouluttaudu ja tee profiili Patevyyspalveluun
icon
2 Työkokemus
Kerää työkokemusta ja kirjaa ne Pätevyyspalveluun
icon
3 Hae pätevyyttä
Täytä sähköinen pätevyyskohtainen hakulomake Pätevyyspalvelussa
icon
4 Hyödynnä pätevyyttäsi
Tee pätevyyden alan töitä ja kirjaa ne Pätevyyspalveluun
icon
5 Työkokemus
Kerää lisää pätevyyttä vastaavaa työkokemusta
icon
6 Päivityskoulutus
Kehitä osaamistasi ja kirjaa koulutuksesi Pätevyyspalveluun
icon
7 Hae uudelleen pätevyyttä
Hae pätevyyden uusimista, korotusta tai toista pätevyyttä
icon
8 Hyödynnä pätevyyttäsi

Elinikäinen oppiminen ja pätevyyden merkitys

Digitalisoituva yhteiskunta ja ilmastonmuutos pakottavat rakennusalan toiminnan muutoksiin. Rakennusalan ammattilaisilta vaaditaan merkittävää uudistumiskykyä. Muutokset nostavat elinikäisen oppimisen entistä keskeisempään rooliin. Opitut tiedot ja taidot vanhenevat nopeasti ja vaativat päivitystä entistä tiheämmin. Elinikäinen oppiminen pitää sisällään niin tiedot kuin taidot sekä oikean asenteen.

 • Tiedot käsittävät hyvän rakennusalan peruskoulutuksen ja tietojen jatkuvan päivittämisen
 • Taidot koostuvat tuoreesta työkokemuksesta ja varmennetusta osaamisesta omalta erityisalalta
 • Asenne koostuu kunnioituksesta ammattia, kollegoja, viranomaisia ja muita hankkeiden osapuolia kohtaan

Oman erityisalan osaamisen varmentamiseen FISE pätevyys on hyvä työkalu.

Voit pätevöityä

FISEn Pätevyyspalvelu tarjoaa eri pätevyyksiä tarvelähtöisesti ja kattavasti, jolloin voidaan varmistaa ajantasainen osaaminen vaativilla erityisaloilla.

icon

Suunnittelijat

 • Akustiikan suunnittelija
 •  Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus)
 • Betonirakenteiden suunnittelija
 • Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija (VHS) • Ilmanvaihdon (IV) suunnittelija
 •  Infrakohteiden pohjarakenteiden suunnittelija
 • Kaavanlaatija
 • Kalliorakenteiden suunnittelija
 • Kiinteistön vesi- javiemärilaitteiston (KVV) suunnittelija
 • Kosteusvaurion korjaussuunnittelija
 • Kylmäsuunnittelija
 • Pääsuunnittelija
 • Paloturvallisuussuunnittelija
 • Pohjarakenteiden suunnittelija
 • Puurakenteiden suunnittelija
 • Rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja
 • Rakennusfysiikan suunnittelija
 • Rakennussuunnittelija
 • Tärinäasiantuntija
 • Teräsrakenteiden suunnittelija
icon

Työnjohtajat

 • Betonielementtien asennustyönjohtaja
 • Betonielementtitehtaan betonityönjohtaja
 • Betonijulkisivutyönjohtaja
 • Betonilaborantti
 • Betonilattiapinnoitustyönjohtaja
 • Betonilattiatyönjohtaja
 • Betonirakenteiden korjaustyönjohtaja (materiaalitekninen korjaus)
 • Betonirakenteiden työnjohtaja
 • Ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja
 • Kalliorakenteiden työnjohtaja
 • Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja
 • Kosteusvaurion korjaustyönjohtaja
 • Maisemarakentamisen työnjohtaja
 • Pohjarakenteiden työnjohtaja
 • Projektipäällikkö
 • Puurakenteiden työnjohtaja
 • Teräsrakennetehtaan työnjohtaja
 • Teräsrakenteiden asennustyönjohtaja
 • Työmaainsinööri
 • Työpäällikkö
 • Valmisbetonityönjohtaja
 • Vastaava työnjohtaja
icon

Rakennuttajat

 • Infra-rakennuttaja (RAP ja RAPS)
 • Talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS)
 • Yleinen rakennuttaja (RAP ja RAPS)
 • Maisemarakennuttaja
icon

Valvojat

 • Maa- ja pohjarakennustyönvalvoja (RAV ja
  RAVS)
 • Betonityön valvoja
 • Kosteudenhallintakoordinaattori
 • Talonrakennustyön valvoja (RAV ja RAVS)
 • Talotekniikan IT-valvoja
 • Talotekniikan LVI-valvoja
 • Talotekniikan perusvalvoja
 • Talotekniikan RAU-valvoja
 • Talotekniikan sähkövalvoja
 • Talotekniikan ylivalvoja
icon

Energia- ja kuntoasiantuntijat

 • Asuntokaupankuntotarkastaja (AKK)
 • Betonirakenteiden kuntotutkija, betonirakennukset
 • Betonirakenteiden kuntotutkija, sillat ja muut infrarakenteet
 • Energiatodistuksen laatija
 • Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien (IV) kuntotutkija
 • Kosteusvaurion kuntotutkija
 • Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija
 • Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkija
 • Rakennuksen kuntoarvioija (PKA)

FISE pätevyys on osoitus ammattiosaamisesta sekä sen aktiivisesta ylläpitämisestä ja kehittämisestä. FISEn pätevyyspalvelu kattaa ja hyödyntää kaikkia kiinteistö- ja rakentamisalan osapuolia.

Tilaajille ja hankkeeseen ryhtyjille

 • Voimassa olevista pätevyyksistä ylläpidettävä julkinen pätevyysrekisteri  helpottaa asiantuntijoiden löytämistä.
 • Pätevyydet ovat tärkeä osa tarjouspyyntöjä ja ne mahdollistavat vertailun ja valinnan laatuperusteisesti.
 • Pätevyyksiä on sekä lain edellyttämiä että alan tarvelähtöisiä, jolloin voidaan varmistaa ajantasainen osaaminen vaativilla erityisaloilla.
 • Pätevyyksillä voidaan varmistaa rakennusalan toimijoiden ammattitaito ja osaaminen.

Pätevyyden haltijoille ja työnantajille

 • Pätevyys on osoitus omasta osaamisesta sekä sen aktiivisesta ylläpitämisestä ja kehittämisestä.
 • Pätevyys on oman ammattitaidon riippumaton ja puolueeton arvio, jota voi hyödyntää tarjouksissa tai työnhaussa.
 • Pätevyys auttaa toimijoita palveluidensa tarjoamisessa ja lisää työmahdollisuuksia.
 • Pätevyydet ovat osoitus työnantajan vastuullisuudesta ja sitoutumisesta henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen ja ne toimivat organisaation laadunhallintajärjestelmien osana.
 • Pätevyydet palvelevat osaamisen markkinoinnissa ja viestinnässä
 • Pätevyydet edesauttavat rakentamisen laatua ja lisää oman ammattikunnan arvostusta

Pätevyyden haltijoille ja työnantajille

 • Pätevyys on osoitus omasta osaamisesta sekä sen aktiivisesta ylläpitämisestä ja kehittämisestä.
 • Pätevyys on oman ammattitaidon riippumaton ja puolueeton arvio, jota voi hyödyntää tarjouksissa tai työnhaussa.
 • Pätevyys auttaa toimijoita palveluidensa tarjoamisessa ja lisää työmahdollisuuksia.
 • Pätevyydet ovat osoitus työnantajan vastuullisuudesta ja sitoutumisesta henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen ja ne toimivat organisaation laadunhallintajärjestelmien osana.
 • Pätevyydet palvelevat osaamisen markkinoinnissa ja viestinnässä
 • Pätevyydet edesauttavat rakentamisen laatua ja lisää oman ammattikunnan arvostusta

Viranomaisille

 • FISEn pätevyyspalvelu on yleisesti tunnustettu ja julkinen järjestelmä, joka helpottaa ja nopeuttaa kelpoisuuden arviointia.
 • Pätevyysrekisteri tarjoaa toimivan työkalun koko maassa.
 • Pätevyydellä voidaan luotettavasti osoittaa kelpoisuus myös laaja-alaista ja erityisosaamista vaativissa tehtävissä, esimerkkinä pääsuunnittelijat.
 • Pätevyydet toimivat alan oman laadunvalvonnan työkaluna mahdollistaen osaltaan sääntelyn keventämisen.

Opiskelijoille

 • FISEn pätevyyspalveluun voi kirjata koulutustiedot ja työkokemukset ajantasaisesti.
 • Palveluun voi  liittää sähköisessä muodossa olevia liitteitä.
 • Suoritukset ovat tallessa ensimmäisestä tutkinnosta alkaen ja  ovat vaaditussa muodossa  FISE pätevyyyksiä haettaessa.
 • Palvelu toimii tietojen luotettavana säilytyspaikkana.
 • Pätevyyspalvelusta saa ladattua  ajantasaisen ansioluettelon eli CV:n, jota voi hyödyntää muissa yhteyksissä.

Opiskelijoille

 • FISEn pätevyyspalveluun voi kirjata koulutustiedot ja työkokemukset ajantasaisesti.
 • Palveluun voi  liittää sähköisessä muodossa olevia liitteitä.
 • Suoritukset ovat tallessa ensimmäisestä tutkinnosta alkaen ja  ovat vaaditussa muodossa  FISE pätevyyyksiä haettaessa.
 • Palvelu toimii tietojen luotettavana säilytyspaikkana.
 • Pätevyyspalvelusta saa ladattua  ajantasaisen ansioluettelon eli CV:n, jota voi hyödyntää muissa yhteyksissä.