Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK)

  Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK) on alan tarvelähtöinen pätevyys.

  Asuntokaupan yhteydessä tehtävän aistienvaraisen ja rakennetta rikkomattoman kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Pätevöitynyt asuntokaupan kuntotarkastaja noudattaa tarkastuksessaan suoritusohjetta KH 90-00393 (2007) tai KH 90-00394 (2007).

  Pätevyyden hakulomake

  Pätevyysluokat

  Asuntokaupan kuntotarkastajan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia.

  Pätevyysvaatimukset

  Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­, työkokemus- ja työnäytevaatimuksista. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset.

  1. KOULUTUS

  Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta sekä pätevyyskoulutuksesta ja pätevyystentistä.

  Tutkintona edellytetään kyseiseen tehtävään soveltuvaa rakentamisen alalla suoritettua tutkintoa, joka on vähintään rakennusmestari(AMK) tai vastaava aiempi, vähintään teknikon tutkinto.

  Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymää asuntokaupan kuntotarkastajan koulutusta.

  Hakijalta edellytetään FISEn AKK- pätevyystentin suorittamista ennen pätevyyden hakua. Uutta pätevyyttä haettaessa tenttisuoritus ei saa olla 5 vuotta vanhempi.

  Linkit FISEn hyväksymiin pätevyyskoulutuksiin ja pätevyyslautakunnan järjestämään pätevyystenttiin löytyy kohdasta pätevyyskoulutus ja -tentit.

  2. TYÖKOKEMUS

  Asuntokaupan kuntotarkastajalta edellytetään vähintään 5 vuoden monipuolista työkokemusta talonrakennus- ja kiinteistöalalta ja sen tulee olla pätevyyteen vaadittavan tutkinnon suorittamisen jälkeistä kokemusta. Kokemuksen tulee sisältää arviointi- ja tarkastustehtäviä tai avustamista tutkimustehtävissä.

  3. TYÖNÄYTTEET

  Pätevyyskoulutuksen jälkeen henkilön tulee laatia 3 kappaletta näyttötöitä sekä saada niille hyväksyntä erilliseltä näyttötöiden tarkastustyöryhmältä ennen pätevyyden hakemista. Näyttötyöt ovat asuntokaupan kuntotarkastusraportteja todellisista kohteista. Tarkastustyöryhmälle varataan tarkastusaikaa n. kolme kuukautta ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Työnäytteet toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen heikki.kauranen@kiinko.fi. Samasta osoitteesta on saatavissa erillinen näyttötyöohje.

  Pätevyyden uusiminen

  Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

  Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

  1. TYÖKOKEMUS

  Hakijalta tulee esittää toimintansa asuntokaupan kuntotarkastajana seuraavasti:

  • raportoimalla pätevyysajan työhistoria: päivitetyt tiedot työsuhteista, työtehtävistä, tehtyjen tarkastustöiden määrä/vuosi ja
  • luetteloimalla vähintään 20 kpl hakijan itsensä laatimia, tilaajalle toimitettuja kuntotarkastusraportteja, joista lautakunta valitsee haluamansa arvioitavaksi

  2. PÄIVITYSKOULUTUS

  Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella.

  Hakuohjeet

  Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan hakulomakkeella, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE ­painikkeesta tämän sivun yläosassa. Hakulomakkeella on esitetty yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset ja ohjeet pätevyyden hakemiseksi.

  Pätevyyshakemuksen käsittely­ ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ ­kohdasta. Lisätietoja asuntokaupan kuntotarkastajan pätevyyden hakemisesta antaa Asuntokaupan kuntotarkastajan (AKK) ja rakennuksen kuntoarvioijan (PKA) pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö KIINKO.

  FISEN rekisterissä

  80 Pätevyysnimikettä