Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien (IV) kuntotutkija

  Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien (IV) kuntotutkija on alan tarvelähtöinen pätevyys. IV-järjestelmien kunnon säännöllinen seuranta on muiden kuntotutkimusten ohella osa kestävää kiinteistön ylläpitokulttuuria. Rakennuksen ilmanvaihto on keskeinen sisäilman laatuun ja energiatehokkuuteen vaikuttava tekijä.

  Pätevä IV-kuntotutkija sitoutuu suorittamaan kuntotutkimuksen IV-kuntotutkimusohjeiden IVKT 2016 mukaisesti.

  IV-kuntotutkija voi tarvittaessa toimia terveydensuojelulain mukaisen ulkopuolisen asiantuntijan apuna, jos tarvitaan IV-järjestelmiin liittyvää mittausta, tutkimusta tai selvitystä, jonka tekemiseen IV-kuntotutkija on pätevä ja jonka tekemiseen laissa määritetty pätevyys ei sovellu (TSL 49 §).

  Pätevyyden hakulomake

  Pätevyysluokat

  IV-kuntotutkijan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia. Pätevyys kattaa kaikki vaativuustasot.

  Pätevyysvaatimukset

  Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-, työnäyte- ja työkokemusvaatimuksista.

  1. KOULUTUS

  Koulutusvaatimus koostuu tutkinto-, pätevyyskoulutus- ja pätevyystenttivaatimuksista.
  Tutkinnon tulee olla LVI-tekniikassa tai energiatekniikassa (LVI-painotus) suoritettu

  • korkeakoulututkinto tai
  • aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto tai
  • aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto

  Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymän IV-kuntotutkijan pätevyyskoulutuksen suorittamista. Koulutuksella varmistetaan osaaminen:

  • Kuntotutkimuksen etenemisestä
  • Tiedon keruumenetelmistä ja tuloksien hyödyntämisestä
  • Kuntotutkimuksen kohdistamisesta, turvallisuudesta ja suorittamisesta
  • Rakennusautomaatiojärjestelmien perusteista ja niiden kuntotutkimuksista
  • Jäähdytysjärjestelmien perusteista ja niiden kuntotutkimuksista
  • Energialaskennasta
  • Tutkimustulosten analysoinnista
  • Raportoinnista sekä tutkimustulosten kirjallisesta suullisesta esittämisestä

  Koulutuksen laajuus on oltava vähintään 3 lähipäivää ja 2,5 opintopistettä.

  Hakijalta edellytetään FISEn IV-kuntotutkijan pätevyystentin läpäisyä ennen pätevyyden hakua. Uutta pätevyyttä haettaessa tenttisuoritus ei saa olla 5 vuotta vanhempi. Linkki hyväksyttyihin koulutuksiin ja sihteerijärjestön järjestämään pätevyystenttiin löytyy kohdasta Pätevyyskoulutus ja –tentit.

  2. TYÖNÄYTTEET

  Kuntotutkimusosaaminen osoitetaan työnäytteillä, jotka voivat olla kuntotutkimusraportteja. Kuntotutkimuksen ja raportin tulee olla pääosin hakijan itse laatima. Hankkeesta tulee selvitä myös tilaajan yhteystiedot. Työnäytteet käsitellään luottamuksellisena.

  Työnäytteinä on esitettävä vähintään 3 IV-kuntotutkimusraporttia ja 10 referenssiä viimeisen 5 vuoden ajalta.

  3. TYÖKOKEMUS

  Hakijalta edellytetään tutkinnosta riippuen tutkinnon suorittamisen jälkeistä työkokemusta seuraavasti:

  • DI, Ins.(AMK) ja Ins. vähintään 6 vuotta LVI-alalta, josta 3 vuotta IV-kuntotutkimuksien alalta
  • rakennusmestari(AMK) ja LVI-teknikko vähintään 10 vuotta LVI-alata, josta 5 vuotta IV-kuntotutkimusalalta

  LVI-alan yleinen työkokemus voi sisältää esimerkiksi korjausrakentamisen suunnittelua, LVI-valvontaa, LVI-alan tutkimusta tai muuta vastaavan tasoista LVI-alan työtä.

  Pätevyyden uusiminen

  Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

  Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä ja on kehittänyt osaamistaan päivityskoulutuksella.

  Uusintahakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksista pätevyyden voimassaoloajalta.

  1. TYÖKOKEMUS

  Tasaisesti karttunut työkokemus IV-kuntotutkimustehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

  2.  TYÖNÄYTTEET

  Listaus hakijan laatimista, tilaajalle toimitetuista IV-kuntotutkimusraporteista viimeisen 7 vuoden ajalta. Esitetyn luettelon pohjalta lautakunta voi tarvittaessa pyytää kirjallisen selvityksen listauksessa mainitusta projektista.

  3. PÄIVITYSKOULUTUS

  IV-kuntotutkimista tukevaa FISEn hyväksymää päivityskoulutusta on esitettävä vähintään 2 erillistä koulutusta edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

  Hakuohjeet

  Pätevyyttä tai sen uusimista haetaan hakulomakkeella, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Hakulomakkeella on esitetty yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset ja ohjeet pätevyyden hakemiseksi.

  Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.
  Lisätietoja IV-kuntotutkijan pätevyyden hakemisesta antaa LVI-pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö SuLVI.

  FISEN rekisterissä

  80 Pätevyysnimikettä