Language:
Language:

Kosteusvaurion kuntotutkija

Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyys on lain edellyttämä. Pätevyysvaatimukset perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 (ns. asumisterveysasetus).

Sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt 15.6.2015 FISE Oy:n terveydensuojelulain 49 d §:n mukaiseksi kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyden toteajaksi ja asiantuntijarekisterin ylläpitäjäksi. Viranomaisten apuna toimivilla ulkopuolisilla asiantuntijoilla tulee olla voimassaoleva pätevyys, jonka tiedot löytyvät julkisesta rekisteristä. Asumisterveysasetuksen mukaisia ulkopuolisia asiantuntijoita ovat rakennusterveysasiantuntija, sisäilma-asiantuntija ja kosteusvaurion kuntotutkija. Lisätietoja rakennusterveysasiantuntijoista ja sisäilma-asiantuntijoista saa Eurofins Expert Services Oy:ltä.

Valviran laatima ja ylläpitämä ajantasainen asumisterveysasetuksen soveltamisohje löytyy Valviran verkkosivuilta (www.valvira.fi).

Pätevyyden hakulomake

Pätevyysluokat

Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia. Pätevyys kattaa kaikki vaativuustasot.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset perustuvat asumisterveysasetuksen 545/2015 liitteeseen 3. Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus­- ja työkokemusvaatimuksista.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinto- ja pätevyyskoulutusvaatimuksesta.

Tutkinnon tulee olla talonrakentamisen alalla suoritettu

  • korkeakoulututkinto tai
  • aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto tai
  • aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto.

Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymän kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyteen valmentavan koulutuksen suorittamista. Pätevyys on haettava 5 vuoden sisällä tämän koulutuksen suorittamisesta.

FISEn hyväksymät pätevyyskoulutukset löytyvät kohdasta Pätevyyskoulutus ja –tentit.

2. TYÖKOKEMUS

Hakijalta edellytetään vähintään 3 vuoden työkokemusta rakennuksen kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvissä tutkimustehtävissä. Tehtävät voivat sisältää rakennusfysiikkaan, sisäympäristön epäpuhtauksiin tai ilmanvaihtoon liittyvien mittauksien ja näytteenottojen tekemistä, avustamista kosteusvaurion kuntotutkimuksissa ja raporttien laadinnassa. Kokemuksen pitää olla monipuolista kattaen kosteusvaurion kuntotutkijan eri aihe- ja osa-alueet.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 5 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksista pätevyyden voimassaoloajalta.

1.  TYÖKOKEMUS

Tasaisesti karttunut työkokemus kosteusvauriokohteiden kuntotutkimustehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

2.  TYÖNÄYTTEET

Vähintään 15 kpl hakijan laatimia, tilaajalle toimitettuja kosteusvauriokohteiden kuntotutkimusraportteja viimeisen 5 vuoden ajalta. Esitetyn luettelon pohjalta lautakunta valitsee näistä 3 kpl esitettäväksi ja tekee niistä työnäytearvioinnin.

3.  PÄIVITYSKOULUTUS

Kosteusvaurion kuntotutkimista tukevaa päivityskoulutusta on esitettävä vähintään 10 koulutuspäivää edeltävältä 5 vuoden rekisteröintiajalta.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai sen uusimista haetaan hakulomakkeella, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE ­ painikkeesta tämän sivun yläosassa. Hakulomakkeella on esitetty yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset ja ohjeet pätevyyden hakemiseksi.

Pätevyyshakemuksen käsittely­ ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ ­kohdasta. Mikäli hakija on tyytymätön lautakunnan tekemään päätökseen, hän voi hakea oikaisua sosiaali- ja terveysministeriöltä siten kuin hallintolaissa säädetään.

Lisätietoja kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyden hakemisesta antaa Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö RIA.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä