Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Rakennuksen kuntoarvioija (PKA)

  Rakennuksen kuntoarvioija (PKA) on alan tarvelähtöinen pätevyys.

  Kuntoarvion tavoitteena on edistää kiinteistön kunnossapitoa ja oikein ajoitettuja ja toteutettuja korjaustoimenpiteitä. Aluerakenteet, rakennustekniikan ja tilat arvioi rakennustekninen asiantuntija. Talotekniikan asiantuntija arvioivat kiinteistön LVIS-järjestelmät. Kuntoarvioraporttiin sisältyy pitkän aikavälin kunnossapitoehdotus, PTS-ehdotus. Siinä esitetään korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteiden kustannusennusteet kuntoarvion laadintahetken kustannustasossa ja ehdotus toteutusaikatauluksi.

  Kuntoarvioraportilla annetaan kokonaiskuva asunto-osakeyhtiön vastuulla olevista rakenneosista ja arvio merkittävimmistä korjaustarpeista ja tarvittavista lisätutkimuksista. Pätevöitynyt rakennuksen kuntoarvioija noudattaa soveltuvaa, esim. KH 90-00535 (2013).

  Pätevyyden hakulomake

  Pätevyysluokat

  Rakennuksen kuntoarvioijan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia.

  Pätevyysvaatimukset

  Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­, työkokemus- ja työnäytevaatimuksista. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset.

  1. KOULUTUS

  Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta sekä pätevyyskoulutuksesta ja pätevyystentistä.

  Tutkintona edellytetään kyseiseen tehtävään soveltuvaa rakennus-, LVI- tai kiinteistöalalla suoritettua tutkintoa, joka on vähintään rakennusmestari(AMK) tai vastaava aiempi, vähintään teknikon tutkinto.

  Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymää rakennuksen kuntoarvioijan koulutusta.

  Hakijalta edellytetään FISEn PKA- pätevyystentin suorittamista ennen pätevyyden hakua. Uutta pätevyyttä haettaessa tenttisuoritus ei saa olla 5 vuotta vanhempi.

  Linkit FISEn hyväksymiin pätevyyskoulutuksiin ja pätevyyslautakunnan järjestämään pätevyystenttiin löytyy kohdasta pätevyyskoulutus ja -tentit.

  2. TYÖKOKEMUS

  Rakennuksen kuntoarvioijalta edellytetään vähintään 5 vuoden monipuolista työkokemusta kiinteistö- ja rakennusalalta ja sen tulee olla pätevyyteen vaadittavan tutkinnon suorittamisen jälkeistä kokemusta. Kokemuksen tulee sisältää arviointi- ja tarkastustehtäviä tai avustamista tutkimustehtävissä.

  3. TYÖNÄYTTEET

  Pätevyyskoulutuksen jälkeen henkilön tulee laatia harjoitustyö sekä saada sille hyväksyntä erilliseltä näyttötöiden tarkastustyöryhmältä ennen pätevyyden hakemista. Harjoitustyö on normaali kuntoarvio todellisesta kohteesta. Tarkastustyöryhmälle varataan tarkastusaikaa n. kolme kuukautta ennen pätevyyslautakunnan kokousta.

  Pätevyyden uusiminen

  Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

  Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

  1. TYÖKOKEMUS

  Hakijalta tulee esittää toimintansa rakennuksen kuntoarvioijana seuraavasti:

  • raportoimalla pätevyysajan työhistoria: päivitetyt tiedot työsuhteista, työtehtävistä, tehtyjen kuntoarvioiden määrä/vuosi
  • luetteloimalla vähintään 20 kpl hakijan itsensä laatimia, tilaajalle toimitettuja kuntoarvioraportteja, joista lautakunta arvioi vähintään yhden

  2. PÄIVITYSKOULUTUS

  Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella (suositus vähintään 1 koulutuspäivä / vuosi).

  Hakuohjeet

  Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan hakulomakkeella, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE ­painikkeesta tämän sivun yläosassa. Hakulomakkeella on esitetty yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset ja ohjeet pätevyyden hakemiseksi.

  Pätevyyshakemuksen käsittely­ ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ ­kohdasta. Lisätietoja rakennuksen kuntoarvioijan pätevyyden hakemisesta antaa Asuntokaupan kuntotarkastajan (AKK) ja rakennuksen kuntoarvioijan (PKA) pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö KIINKO.

  FISEN rekisterissä

  80 Pätevyysnimikettä