Language:
Language:

Työnjohtajat

Pätevä työnjohtaja edistää omalta osaltaan rakennusalan laatua ja lisää oman ammattikuntansa arvostusta. Tuotantojohdon toimijoiden pätevyydet ovat tarpeellisia osaamisen ja jatkuvan kehittymisen osoituksia.

FISEn pätevyyspalvelussa on 22 työnjohtajapätevyyttä. Osa pätevyyksistä on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvia ja osa alan tarvelähtöisiä pätevyyksiä. Näiden pätevyyksien yksityiskohtaisiin tietoihin pääsee tämän sivun alaosan linkeistä.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakentamisessa on oltava vastaava työnjohtaja. Lisäksi on oltava kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) sekä ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaavat työnjohtajat, jos se on laitteisteistojen rakentamisen vaativuuden vuoksi tarpeellista. Lisäksi rakennusvalvontaviranomainen voi hankkeen vaativuuteen perustuen määrätä, että rakennustyössä on oltava myös muiden erityisalojen työnjohtajia. Näitä voivat olla esim. betoni-, puu-, teräs- tai pohjarakenteiden työnjohtajat sekä kosteusvaurion korjaustyönjohtaja.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sitä täydentävissä ohjeissa työnjohtotehtävien vaativuusluokitus ja kelpoisuusvaatimukset on määritetty erikseen uudisrakentamisessa (U) ja korjaus- ja muutostyössä (K). FISEn pätevyyspalvelussa on  erilliset  korjaus- ja muutostyön (K) pätevyydet vastaavalle työnjohtajalle sekä IV- ja KVV-työnjohtajille.

Alan tarvelähtöiset pätevyydet on perustettu erityisosaamista edellyttäviin erityisalojen työnjohtotehtäviin. Osa näistä on rakennettu maankäyttö- ja rakennuslain periaatteiden mukaisesti.  FISEn pätevyyspalvelussa tällaisia ovat kalliorakennustöiden työnjohtaja ja betonirakenteiden korjaustyönjohtaja.

Muita alan tarvelähtöisiä työnjohtajapätevyyksiä ovat teräsrakennetehtaan vastaava työnjohtaja, valmisbetonityönjohtaja, betonielementtitehtaan betonityönjohtaja, betonielementtien asennustyönjohtaja, betonijulkisivutyönjohtaja, betonilattia- ja betonilattiapinnoitustyönjohtaja sekä betonilaborantti. Niiden periaatteet on sovittu yhdessä erityisalan keskeisten asiantuntijatahojen kanssa.

FISEn työmaan tuotantojohdon pätevyyksiä ovat työmaainsinööri, työpäällikkö ja projektipäällikkö. Myös nämä luokitellaan alan tarvelähtöisiksi pätevyyksiksi.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä