Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Betonijulkisivutyönjohtaja

  Betonijulkisivutyönjohtaja on alan tarvelähtöinen pätevyys.

  Julkisivutyönjohtaja vastaa julkisivu- ja parveke-elementeille asetettujen laatuvaatimusten saavuttamisesta. Pätevyys vastaa Inspecta Sertifiointi Oy:n betonijulkisivuvalmistajien työnjohtajilta vaatimaa pätevyyttä.

  Pätevyyden hakulomake

  Pätevyysluokat

  Betonijulkisivutyönjohtajan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia. Pätevyys kattaa kaikki vaativuustasot.

  Pätevyysvaatimukset

  Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset.

  1. KOULUTUS

  Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja pätevyyskoulutuksesta.

  Tutkintona edellytetään kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuvaa rakentamisen alalla suoritettua tutkintoa, joka on vähintään rakennusmestari(AMK) tai vastaava aiempi teknikon tutkinto.

  Muun kuin rakennusalan tutkinnon suorittaneen tulee osoittaa riittävät pätevyyden edellyttämät rakennusalan opinnot, työkokemus, referenssit sekä Inspecta Sertifiointi Oy:n tarkastajan lausunto. Vaadittujen rakennusalan opintojen tulee sisältää vähintään seuraavat opinnot:

  • rakenteiden mekaniikkaa 7 op
  • betonirakentamista ja –teknologiaa 10 op
  • rakennusfysiikkaa 3 op.

  Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymää betonijulkisivutyönjohtajan kurssia sekä hyväksyttyä suoritusta kurssiin liittyvästä tentistä. Tentissä varmistetaan seuraavien kokonaisuuksien osaaminen:

  • Betonirakenteiden pintojen luokitusohjeet by40
  • Betonielementtien toleranssit
  • Betoninormit by65

  Linkit FISEn hyväksymiin pätevyyskoulutuksiin löytyy kohdasta pätevyyskoulutus ja -tentit.

  2. TYÖKOKEMUS

  Betonijulkisivutyönjohtajalta edellytetään vähintään 3 vuoden monipuolista työkokemusta betonijulkisivujen valmistuksesta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

  Muun kuin rakentamisen tutkinnon suorittaneelta edellytetään vähintään 6 vuoden kokemus betonijulkisivuelementtien valmistuksesta, vähintään 50 000 m2 julkisivureferenssikohteita vähintään 15 eri pintatyypistä sekä Inspecta Sertifiointi Oy:n tarkastajan lausuntoa hakijasta.

  Betonijulkisivutyönjohtaja-työkokemusliite

  Pätevyyden uusiminen

  Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

  Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

  1. TYÖKOKEMUS

  Työkokemus pätevyyden mukaisissa työnjohtotehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

  2. PÄIVITYSKOULUTUS

  Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella. Betonijulkisivutyönjohtajan pätevyyttä tukevaa koulutusta on esitettävä vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) tai 3 op edeltävältä 7 vuoden ajalta.

  Hakuohjeet

  Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

  Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

  Lisätietoja julkisivutyönjohtajan pätevyyden hakemisesta antaa pätevyyslautakuntaa ylläpitävä sihteerijärjestö BY.

  FISEN rekisterissä

  80 Pätevyysnimikettä