Language:
Language:

Betonilaborantti

Betonilaborantti on alan tarvelähtöinen pätevyys.

Betonilaborantin pätevyydellä varmistetaan osaaminen betoniteknologiassa, betonin valmistamisessa sekä betonin laadun varmistamiseksi tehtävissä testauksissa.

Pätevyyden hakulomake

Pätevyysluokat

Betonilaborantin pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia. Pätevyys kattaa kaikki vaativuustasot.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista. Alla on esitetty  pätevyysvaatimukset.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta.

Tutkintona edellytetään rakennusmestarin tai rakennusinsinöörin tutkintoa. Tutkinto ei saa olla 7 vuotta vanhempi.

Tutkinnon voi korvata betonilaborantin kurssilla, joka on sisältänyt tiedot betonin osa-aineista, betoni koostumuksen määrittämisestä, testausmenetelmistä, erikoisbetoneista, betonin kelpoisuuden toteamisesta, betonin valmistuksesta, betonin lujuuden kehityksestä, nuoren ja kovettuneen betonin ominaisuuksista, laboratorioharjoituksia sekä FISEn hyväksymän tentin suorittaminen.

2. TYÖKOKEMUS

Betonilaborantilta edellytetään vähintään 1 vuoden monipuolista työkokemusta tuoreen ja kovettuneen betoniin ja sen osa-aineisiin liittyvistä laboratoriotöistä ja betonin valmistuksesta.

Hakemukseen liitettävä taulukko työkokemuksesta: Betonilaborantti-Työkokemusliite

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta. Päivityskoulutusta edellytetään vähintään yksi (1) päivä pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Työkokemus pätevyyden mukaisissa betonilaborantin tehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella. Hakijalta edellytetään vähintään yhtä päivityskoulutuspäivää pätevyyden voimassaoloajalta.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

Lisätietoja betonilaborantin pätevyyden hakemisesta antaa pätevyyslautakuntaa ylläpitävä sihteerijärjestö BY.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä