Language:
Language:

Betonilattiatyönjohtaja

Betonilattiatyönjohtajan pätevyys on alan tarvelähtöinen pätevyys. Betonilattiatyönjohtaja johtaa betonilattian valmistusta.

Betonilattian valmistuksen laatuvaatimukset on esitetty Betonilattiaohjeissa BLY 7/by 45. Pätevyys vastaa T-kirjaimella luokitelluissa kohteissa betonilattiatyönjohtajilta vaadittavaa pätevyyttä.

Pätevyyden hakulomake

Pätevyysluokat

Betonilattiatyönjohtajan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia. Pätevyys kattaa kaikki vaativuustasot.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset.

1. KOULUTUS

Betonilattiatyönjohtajan pätevyydessä ei ole tutkintovaatimusta.

Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymän betonilattiatyönjohtajan kurssin suorittamista.

2. TYÖKOKEMUS

Betonilattiatyönjohtajalta edellytetään vähintään 2 vuoden monipuolista työkokemusta betonitöistä sisältäen riittävästi betonilattiatöitä.

Hakemukseen liitettävä taulukko työkokemuksesta: Betonilattiatyönjohtaja Työkokemusliite

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Työkokemus pätevyyden mukaisissa betonilattiatyönjohtotehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella. Yleensä edellytetään vähintään yhtä päivityskoulutuspäivää pätevyyden voimassaoloajalta.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

Lisätietoja betonilattiatyönjohtajan pätevyyden hakemisesta antaa pätevyyslautakuntaa ylläpitävä sihteerijärjestö BY.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä