Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Teräsrakennetehtaan työnjohtaja

  Teräsrakennetehtaan työnjohtaja on alan tarvelähtöinen pätevyys. Pätevyys on perustettu laadunvarmistamiseksi rakennustuoteasetuksen mukaisten CE-merkittyjen teräsrakennetuotteiden tehdasvalmistamisessa.

  Työnjohtajien pätevyydet voivat olla osana tehtaan laatujärjestelmää myös ei CE-merkittäviä tuotteita valmistavilla teräsrakennetehtailla.

  Pätevyyden hakulomake

  Pätevyysluokat

  Pätevyysluokat ovat

  • Valmistusluokka 1
  • Valmistusluokka 2

  Teräsrakenteiden valmistuksessa Valmistusluokka 1 pätevöittää toteutusluokkiin EXC1 ja EXC2. Valmistusluokan 2 pätevöittää toteutusluokkiin EXC 3 ja EXC4.

  Pätevyysvaatimukset

  Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista sekä työnantajan suosituksesta. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain.

  1. KOULUTUS

  Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista.

  Taulukko 1. Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain.

  LUOKKA TUTKINTO OPINNOT
  Valmistusluokka 1 Kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tutkinnon tasoinen. Kyseen työnjohtotehtävään soveltuvat opintosuoritukset sisältäen:

  • rakenteiden mekaniikka (väh. 6 op)
  • teräsrakenteiden suunnittelua ja valmistusta (väh. 4,5 op)
  Valmistusluokka 2 Kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tutkinnon tasoinen. Kyseen työnjohtotehtävään soveltuvat opintosuoritukset sisältäen:

  • rakenteiden mekaniikkaa (väh. 6 op)
  • teräsrakenteiden suunnittelua ja valmistusta (väh. 7,5 op)

  Puuttuvien opintojen korvaaminen pitkällä työkokemuksella: Vaadittuja opintoja voidaan osittain korvata riittävän pitkällä työkokemuksella. Tällöin

  • valmistusluokan 1 pätevyys edellyttää vähintään viiden (5) vuoden työkokemusta sekä metallirakentamisen osaamisen osoittamista soveltuvan koulutuksen ja tentin suorittamisella (esim. hitsauskoordinointipätevyydet, tarkastajan pätevyydet, TRY:n tentti).
  • valmistusluokan 2 pätevyys edellyttää seitsemän (7) vuoden työkokemusta, joka sisältää myös vähintään EXC3-töitä, sekä metallirakentamisen osaamisen osoittamista soveltuvan koulutuksen ja tentin suorittamisella (esim. hitsauskoordinointipätevyydet, tarkastajan pätevyydet, TRY:n tentti).

  2. TYÖKOKEMUS

  Teräsrakennetehtaan työnjohtajan pätevöitymiseen vaadittava työkokemus on esitetty taulukossa 2.

  Taulukko 2. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain.

  LUOKKA TYÖKOKEMUS
  Valmistusluokka 1 2 vuoden kokemus teräsrakennetehtaan työnjohtotehtävistä.
  Valmistusluokka 2 4 vuoden kokemus teräsrakennetehtaan työnjohtotehtävistä.

  3. TYÖNANTAJAN SUOSITUS

  Pätevyyden edellytyksenä on työnantajan vakuutus siitä, että hakemuksessa annetut tiedot ovat oikeita ja että työnantaja suosittelee hakemuksen hyväksymistä.

  Pätevyyden uusiminen

  Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

  Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

  1. TYÖKOKEMUS

  Vähintään 3 vuoden työkokemus pätevyyden mukaisessa valmistusluokassa pätevyyden voimassaoloajalta.

  2. PÄIVITYSKOULUTUS

  Teräsrakennetehtaan työnjohtajan tehtävien suorittamista tukevaa päivityskoulutusta tulee olla vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

  Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

  Hakuohjeet

  Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

  Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

  Lisätietoja teräsrakennetehtaan työnjohtajan pätevyyden hakemisesta antaa Teräsrakenteiden pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö TRY.

  Hakemukseen vaaditut pakolliset liitteet:

  • tutkintotodistus ja opintorekisteriote (josta käy ilmi suoritetut opintojaksot)
  • työtodistukset
  • CV ja pätevyyteen liittyvä referenssiluettelo
  • pätevyyttä uusittaessa todistukset täydennys- ja päivityskoulutuksesta
  FISEN rekisterissä

  81 Pätevyysnimikettä