Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Valmisbetonityönjohtaja

  Valmisbetonityönjohtaja on alan tarvelähtöinen pätevyys. Valmisbetonityönjohtaja vastaa joko työmaalle kuljetettavan tai elementtien valmistukseen käytettävän betonin valmistuksesta, betonille asetettujen laatuvaatimusten saavuttamisesta ja tarvittaessa valmisbetonin käyttäjän tarvitsemista tiedoista.

  Pätevyys vastaa esimerkiksi Inspecta Sertifiointi Oy:n tuoteryhmäohjeessa TR14 vaadittua pätevyyttä.

  Pätevyyden hakulomake

  Pätevyysluokat

  Valmisbetonityönjohtajan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia. Pätevyys kattaa kaikki vaativuustasot.

  Pätevyysvaatimukset

  Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset.

  1. KOULUTUS

  Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista.

  Tutkintona edellytetään kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuvaa rakentamisen alalla tai muun soveltuvan tekniikan alalla  suoritettua tutkintoa, joka on vähintään rakennusmestari(AMK), insinööri (AMK) tai vastaava aiempi insinöörin tai teknikon tutkinto.

  Tutkinnon ja täydentävien opintojen tulee sisältää vähintään 15 op betonirakentamista ja -teknologiaa.

  Haettaessa pätevyyttä ensimmäistä kertaa tutkinto ei saa olla 5 vuotta vanhempi. Tätä vanhemman tutkinnon omaavilta edellytetään näyttöä ammattitietämyksen ylläpitämisestä. Tästä näyttönä käy esimerkiksi FISE Oy:n hyväksymä valmisbetonityönjohtajakurssi ja hyväksytysti suoritettu kurssitentti.

  2. TYÖKOKEMUS

  Valmisbetonityönjohtajalta edellytetään vähintään 2 vuoden monipuolista työkokemusta betonin valmistuksesta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemukseen lasketaan mukaan viimeisen 7 vuoden työtehtävät. Työmaalla tai elementtitehtaalla betonitöiden johtamisesta hankitusta työkokemuksesta voidaan ottaa huomioon enintään puolet. Kokemusta valmisbetonin valmistuksesta ja laadunvalvonnasta edellytetään yhteensä vähintään yksi vuosi.

  Pätevyyden uusiminen

  Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

  Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

  1. TYÖKOKEMUS

  Työkokemus pätevyyden mukaisissa työnjohtotehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

  2. PÄIVITYSKOULUTUS

  Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella. Yleensä edellytetään vähintään yhtä päivityskoulutuspäivää pätevyyden voimassaoloajalta, esim. Betonityönjohtajan tietojenpäivityskurssia.

  Hakuohjeet

  Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan hakulomakkeella, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE ­painikkeesta tämän sivun yläosassa. Hakulomakkeella on esitetty yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset ja ohjeet pätevyyden hakemiseksi.

  Pätevyyshakemuksen käsittely­ ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ ­kohdasta. Lisätietoja valmisbetonityönjohtajan pätevyyden hakemisesta antaa Betonilaborantin ja valmisbetonityönjohtajan pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö BY.

  FISEN rekisterissä

  80 Pätevyysnimikettä