Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Valvojat

  Pätevä valvoja on tilaajan luottohenkilö. Rakennustyön valvonnan tavoitteena on rakentamisen laadun sopimuksenmukaisuuden varmistaminen, riskien ennakoiminen ja virheiden ennaltaehkäiseminen sekä ajallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen varmistaminen.

  FISEn pätevyyspalvelussa on 3 valvojaryhmää: talonrakennustyön, maa- ja pohjarakennustyön ja talotekniikan valvojat.

  Talonrakennustyön ja maa- ja pohjarakennustyön valvojien pätevyyksissä on kaksi vaativuustasoa: rakennustyön valvoja (RAV) ja rakennustyön vanhempi valvoja (RAVS).

  Talotekniikan perusvalvojaksi pätevöityneen on mahdollista pätevöityä talotekniikan IT-, LVI-, RAU- ja/tai sähkövalvojaksi. Lisäksi palvelussa on kaikki edellä mainitut pätevyydet kattava talotekniikan ylivalvojan pätevyys.

  Valvojien pätevyydet ovat alan tarvelähtöisiä pätevyyksiä.

  FISEN rekisterissä

  80 Pätevyysnimikettä