Language:
Language:

Valvojat ja koordinaattorit

Pätevä valvoja on tilaajan luottohenkilö. Rakennustyön valvonnan tavoitteena on rakentamisen laadun sopimuksenmukaisuuden varmistaminen, riskien ennakoiminen ja virheiden ennaltaehkäiseminen sekä ajallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen varmistaminen.

FISEn pätevyyspalvelussa on 3 valvojaryhmää: talonrakennustyön, maa- ja pohjarakennustyön ja talotekniikan valvojat.

Talonrakennustyön ja maa- ja pohjarakennustyön valvojien pätevyyksissä on kaksi vaativuustasoa: rakennustyön valvoja (RAV) ja rakennustyön vanhempi valvoja (RAVS).

Talotekniikan perusvalvojaksi pätevöityneen on mahdollista pätevöityä talotekniikan IT-, LVI-, RAU- ja/tai sähkövalvojaksi. Lisäksi palvelussa on kaikki edellä mainitut pätevyydet kattava talotekniikan ylivalvojan pätevyys.

Valvojien pätevyydet ovat alan tarvelähtöisiä pätevyyksiä.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä