Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Talotekniikan IT-valvoja

  Talotekniikan IT-valvoja on alan tarvelähtöinen pätevyys. IT-valvojan pätevyys on talotekniikan perusvalvojan pätevyyden päälle rakentuva tietoalan valvontaosaamisen osoitus.

  Pätevyyden hakulomake

  Pätevyysluokat

  Talotekniikan IT-valvojan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia.

  Pätevyysvaatimukset

  Pätevyysvaatimukset koostuvat pätevyys-, koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista. Alla on esitetty ne tiivistetysti ja yksityiskohtaisesti ne on esitetty pätevyyden hakulomakkeella.

  1. PÄTEVYYS

  Pätevyyden edellytyksenä on talotekniikan perusvalvojan pätevyyden osoittaminen. Hakijan tulee täyttää perusvalvojalle esitetyt koulutus- ja työkokemusvaatimukset.

  2. KOULUTUS

  Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta sekä pätevyyskoulutuksesta.

  Tutkintovaatimus on sama kuin talotekniikan perusvalvojalla. Tutkinnon tulee olla rakennus- tai LVI-alalla suoritettu tutkinto, joka on vähintään rakennusmestari(AMK) tai vastaava aiempi, vähintään teknikon tutkinto.

  Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymää tietovalvonnan kurssia ja tähän liittyvän tentin suorittamista ennen pätevyyden hakua. Uutta pätevyyttä haettaessa tenttisuoritus ei saa olla 5 vuotta vanhempi.

  Linkit FISEn hyväksymiin pätevyyskoulutuksiin löytyy kohdasta pätevyyskoulutus ja -tentit.

  3. TYÖKOKEMUS

  Talotekniikan IT-valvojalta edellytetään vähintään 3 vuoden tieto-osuuden sisältänyttä valvontakokemusta.

  Pätevyyden uusiminen

  Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

  Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

  1. TYÖKOKEMUS

  Työkokemus pätevyyden mukaisissa talotekniikan IT-valvojan tehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

  2. PÄIVITYSKOULUTUS

  Talotekniikan IT-valvojan tehtävien suorittamista tukevaa päivityskoulutusta tulee olla vähintään 1 koulutuspäivä edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

  Hakuohjeet

  Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan hakulomakkeella, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE ­painikkeesta tämän sivun yläosassa. Hakulomakkeella on esitetty yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset ja ohjeet pätevyyden hakemiseksi.

  Pätevyyshakemuksen käsittely­ ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ ­kohdasta. Lisätietoja talotekniikan IT-valvojan pätevyyden hakemisesta antaa Talotekniikan valvojan pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö KIINKO.

  FISEN rekisterissä

  80 Pätevyysnimikettä