Language:
Language:

Talotekniikan perusvalvoja

Talotekniikan perusvalvoja on alan tarvelähtöinen pätevyys. Valvojan tehtävänä on valvoa tilaajan kanssa sopimuksessa määritetyt talotekniikan työvaiheet tilaajan edun varmistamiseksi.

Pätevyyden hakulomake

Pätevyysluokat

Talotekniikan perusvalvojan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta sekä pätevyyskoulutuksesta.

Tutkintona edellytetään kyseiseen tehtävään soveltuvaa rakennus-, LVI-, sähkö- tai tietotekniikan alalla suoritettua tutkintoa, joka on vähintään rakennusmestari(AMK) tai vastaava aiempi, vähintään teknikon tutkinto.

Mikäli tutkinto on suoritettu ulkomailla, hakijan on esitettävä selvitys tutkinnon vastaavuudesta Suomessa suoritettuun tutkintoon (ks. soveltamisohje).

Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymää talotekniikan valvojan pätevyyskoulutusta. Hakijalta edellytetään koulutukseen liittyvän tentin suorittamista ennen pätevyyden hakua. Uutta pätevyyttä haettaessa tenttisuoritus ei saa olla viittä (5) vuotta vanhempi.

Linkit FISEn hyväksymiin pätevyyskoulutuksiin löytyvät kohdasta pätevyyskoulutus ja -tentit.

2. TYÖKOKEMUS

Talotekniikan perusvalvojan pätevyyteen edellytetään työkokemusta seuraavasti:

  • Talonrakennustyön valvojan (RAV tai RAVS tai aiemmat vastaavat: paikallisvalvoja, rakennusvalvoja tai ylivalvoja) pätevyyden omaavalta edellytetään vähintään kolme (3) vuotta talotekniikan valvontakokemusta.
  • LVI-, sähkö- tai tietoteknikon, -insinöörin tai sitä korkeamman koulutuksen saaneelta edellytetään tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittua vähintään viiden (5) vuoden taloteknistä rakennuttamis- ja valvontakokemusta, josta vähintään kaksi (2) vuotta valvontakokemusta. Suunnittelusta ja työmaan vastuullisista työnjohtotehtävistä voidaan vaadittavaan kokonaiskokemukseen pääsääntöisesti laskea mukaan enintään kolme (3) vuotta.
  • Työkokemukseksi lasketaan vain tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa seitsemän (7) vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyttä uusittaessa hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksista pätevyyden voimassaoloajalta.

Pätevyyden uusimista on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa pätevyyden päättymisestä. Muussa tapauksessa hakemus käsitellään uutena pätevyyshakemuksena, mikä saattaa tarkoittaa esim. pätevyyskoulutuksen ja siihen liittyvän pätevyystentin suorittamista uudelleen.

1. TYÖKOKEMUS

Pätevyyttä uusittaessa työkokemuksena edellytetään toimimista pätevyyden mukaisissa talotekniikan perusvalvojan tehtävissä pätevyyden voimassaoloaikana.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Talotekniikan valvojan tehtävien suorittamista tukevaa päivityskoulutusta edellytetään pätevyyttä uusittaessa vähintään yksi (1) koulutuspäivä edeltävältä seitsemän (7) vuoden pätevyyden voimassaoloajalta.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE -painikkeesta tämän sivun yläosassa. Siirryt patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ -kohdasta.

Lisätietoja talotekniikan perusvalvojan pätevyyden hakemisesta antaa Talotekniikan valvojan pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö KIINKO.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä