Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Talotekniikan ylivalvoja

  Talotekniikan ylivalvoja on alan tarvelähtöinen pätevyys. ylivalvojan pätevyys on talotekniikan perus-, IT-, LVI-, RAU- ja sähkövalvojien pätevyyksien päälle rakentuva koko talotekniikka-alan kattava valvontaosaamisen osoitus.

  Pätevyyden hakulomake

  Pätevyysluokat

  Talotekniikan ylivalvojan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia.

  Pätevyysvaatimukset

  Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista. Alla on esitetty ne tiivistetysti ja yksityiskohtaisesti ne on esitetty pätevyyden hakulomakkeella.

  1. KOULUTUS

  Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta sekä pätevyyskoulutuksesta.

  Tutkintovaatimus on sama kuin talotekniikan perusvalvojalla. Tutkinnon tulee olla rakennus- tai LVI-alalla suoritettu tutkinto, joka on vähintään rakennusmestari(AMK) tai vastaava aiempi, vähintään teknikon tutkinto.

  Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymää talotekniikan valvonnan yleiskurssia sekä kaikkia erityiskursseja (LVI, sähkö, tieto ja RAU). Kaikkiin näihin liittyvät tentit tulee olla hyväksytysti suoritettuja ennen pätevyyden hakua. Uutta pätevyyttä haettaessa tenttisuoritus ei saa olla 5 vuotta vanhempi.

  Linkit FISEn hyväksymiin pätevyyskoulutuksiin löytyy kohdasta pätevyyskoulutus ja -tentit.

  2. TYÖKOKEMUS

  Talotekniikan ylivalvojalta edellytetään vähintään 5 vuoden valvontakokemusta. Kokemus voi olla toimintaa hyväksyttynä talotekniikan perusvalvojana tai erikoistuneena IT-, LVI-, sähkö- tai RAU-valvojana työmaakohteissa.

  Työkokemusvaatimuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon kokemuksen vaativuus, monipuolisuus ja työsaavutukset.

  Pätevyyden uusiminen

  Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

  Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

  1. TYÖKOKEMUS

  Työkokemus pätevyyden mukaisissa talotekniikan ylivalvojan tehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

  2. PÄIVITYSKOULUTUS

  Talotekniikan ylivalvojan tehtävien suorittamista tukevaa päivityskoulutusta tulee olla vähintään 1 koulutuspäivä edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

  Hakuohjeet

  Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan hakulomakkeella, joka avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE ­painikkeesta tämän sivun yläosassa. Hakulomakkeella on esitetty yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset ja ohjeet pätevyyden hakemiseksi.

  Pätevyyshakemuksen käsittely­ ja rekisteröintimaksut löytyvät HAE PÄTEVYYTTÄ ­kohdasta. Lisätietoja talotekniikan ylivalvojan pätevyyden hakemisesta antaa Talotekniikan valvojan pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö KIINKO.

  FISEN rekisterissä

  80 Pätevyysnimikettä