Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • header

  Pätevyyskoulutus ja -tentit

  FISE hyväksyy pätevyyskoulutuksia, jotka voivat olla lainsäädännön edellyttämiä, FISEn edellyttämiä, pätevyystentteihin valmentavia tai muita pätevyyksissä hyödynnettäviä täydennys- ja päivityskoulutuksia.

  Kuva: Liikennevirasto

  Pätevyyskoulutukset

  Koulutuksen järjestäjä voi tiedustella pätevyyskoulutukseen tai muuhun pätevyyksien haussa hyödynnettävään koulutukseen liittyvää koulutuksen hyväksyntää vastaavan pätevyyden pätevyyslautakunnan sihteeriltä tai FISEn sihteeriltä. FISEn toimitusjohtaja hyväksyy koulutukset pätevyyslautakuntien esityksestä.

  Koulutusten hyväksymisestä veloitetaan seuraavasti:

  • Hyväksymismaksu koulutusta ensimmäistä kertaa hyväksyttäessä on 1000 euroa (+alv 24 %)
  • Muutosmaksu koulutuksen olennaista muutosta hyväksyttäessä on 500 euroa (+alv 24%)

  Hyväksytyille koulutuksille voidaan hyväksymisen jälkeen luoda FISEn sivuille linkit.

  Koulutuksen hyväksymishakemukset käsitellään pyydettäessä luottamuksellisesti. Hakija määrittää hakemuksen luottamuksellisen osuuden ja tätä osuutta ei kierrätetä sähköpostilla pätevyyslautakunnissa. Pätevyyslautakuntien jäsenille varataan mahdollisuus tutustua aineistoon kokouksen yhteydessä.

  Pätevyystentit

  Mikäli pätevyyteen kuuluu pakollinen pätevyystentti, pätevyyslautakunta järjestää sen vähintään kerran vuodessa. Lautakunta valitsee tentin laatijan ja arvioijan, joiden tulee olla ko. aihealueen tunnustettuja asiantuntijoita ja heillä on oltava aiempaa kokemusta kokeen laatimisesta ja arvioinnista.

  Pätevyystenttien järjestämisessä vaalitaan oikeudenmukaisuutta, puolueettomuutta sekä tasapuolisuutta niin osallistumismahdollisuuksien kuin arviointienkin suhteen.

  Tulevat pätevyystentit

  1. Pääsuunnittelijan valtakunnallinen pätevyystentti

  Tentti järjestetään vuosittain huhtikuun ja lokakuun 3. viikon tiistaina klo 13:00-16:00. Tenttipaikoiksi tarjotaan Helsinkiä, Tamperetta ja Oulua – toteutuminen riippuu ilmoittautumismääristä.

  Seuraavat pääsuunnittelijan pätevyystentit: 15.10.2019

  Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet SAFAn nettisivuilla.

  2. Ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaavan työnjohtajan pätevyystentti

  Seuraavat tentit: 13.12.2019

  Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Suomen LVI-liiton nettisivuilla.

  3. Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaavan työnjohtajan pätevyystentti

  Seuraavat tentit:  13.12.2019

  Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Suomen LVI-liiton nettisivuilla.

  4. Energiatodistuksen laatijan pätevyystentti

  Seuraavat tentit: 13.12.2019

  Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Suomen LVI-liiton nettisivuilla.

  5. RAP ja RAPS -pätevyystentit

  Seuraava tentti 29.11.2019 klo 13.00 – 16.00 Otaniemessä.

  Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Suomen Rakennusinsinöörien Liiton nettisivuilla.

  6. AKK ja PKA -pätevyystentit

  Seuraava PKA-pätevyystentti on .

  Seuraava AKK-pätevyystentti on .

  Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen nettisivuilla:

  7. VHS-pätevyystentti

  Seuraavat tentit:  13.12.2019

  Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Suomen LVI-liiton nettisivuilla.

  8. LVV-kuntotutkijan pätevyystentti

  Seuraavat tentit:  13.12.2019

  Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Suomen LVI-liiton nettisivuilla.

  9. IV-kuntotutkijan pätevyystentti

  Seuraavat tentit:  13.12.2019

  Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Suomen LVI-liiton nettisivuilla.

  10. Talotekniikan valvojan pätevyystentti

  Seuraava tentti:

  Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen nettisivuilla.

  11. Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyystentti

  Seuraava tentti: 20.11.2019

  Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet FISEn nettisivulla.

  Koulutuksen hyväksymisprosessi

  Pätevyyden toteamisen edellytyksenä oleville pätevyyskoulutuksille haetaan hyväksyntää FISEltä. Hyväksyntää voi hakea myös vapaaehtoisille pätevyyksissä hyödynnettäville täydennys- ja päivityskoulutuksille. Hyväksyntää on haettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suositus on, että hakemus lähetetään pätevyyslautakunnan sihteerille ennen koulutuksen julkistamista. Käytettäessä FISEn nimeä koulutuksen markkinoinnissa, koulutuksen tulee olla FISEn hyväksymä ennen markkinoinnin aloittamista.

  Koulutuksen hyväksymisestä peritään käsittelymaksu, joka määritellään FISEn hallituksessa vuosittain. Maksun määrä ilmoitetaan FISEn verkkosivuilla. FISE ylläpitää verkkosivuillaan listaa hyväksytyistä koulutuksista.

  FISE hyväksyy seuraavan tyyppisiä koulutuksia:

  1. Pakolliset lainsäädännön edellyttämät pätevyyskoulutukset
  • Pätevyyteen vaaditaan pätevyyskoulutuksen suorittaminen (esim. kosteusvaurion kuntotutkija)
  • Koulutus on aina hyväksytettävä
  • Koulutuksen markkinoinnissa voidaan käyttää mainintaa “FISEn hyväksymä lain edellyttämä pätevyyskoulutus (tsl 1237/2014 49d§)”
  1. Pakolliset FISEn edellyttämät pätevyyskoulutukset
  • Pätevyydet, joissa FISE edellyttää aina pätevyyskoulutuksen suorittamista (Esim. rakennuttajat)
  • Koulutus on aina hyväksytettävä
  • Koulutuksen markkinoinnissa voidaan käyttää mainintaa “FISEn hyväksymä xx pätevyyden pätevyyskoulutus”
  1. Pakollisiin pätevyystentteihin valmentavat koulutukset
  • Pätevyydet, joissa on pakollinen pätevyystentti, mutta ei pakollista pätevyyskoulutusta (esim. energiatodistuksen laatija, perus tai ylempi taso)
  • Koulutukseen on mahdollista hakea hyväksyntää, jolloin markkinoinnissa voidaan käyttää mainintaa “FISEn hyväksymä xx pätevyystenttiin valmentava koulutus”
  1. Muut pätevyyksissä hyödynnettävät täydennys- ja päivityskoulutukset
  • Koulutuksen hyväksyntä on vapaaehtoinen, mutta koulutukseen on mahdollista hakea hyväksyntää, jolloin markkinoinnissa voidaan käyttää mainintaa “FISEn hyväksymä xx pätevyyden täydennys- tai päivityskoulutus”

  1. Koulutuksen hyväksynnän hakeminen kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyteen valmentavassa koulutuksessa

  Katso tällä sivulla alempana oleva kuvaus.

  2. Koulutuksen hyväksynnän hakeminen pakollisissa FISEn edellyttämissä pätevyyskoulutuksissa

  FISE Oy:n toimitusjohtaja hyväksyy FISEn edellyttämät pätevyyskoulutukset pätevyyslautakuntien esitysten pohjalta. Koulutusta järjestävä taho toimittaa koulutuksen hyväksyntähakemuksen ko. pätevyyslautakunnan sihteerille.

  Edellytykset koulutuksen hyväksynnälle

  Koulutuksen järjestäjän on osoitettava, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

  1. Koulutuksen järjestäjän tulee olla hyvämaineinen koulutusorganisaatio tai muu soveltuva alan toimija, jolla on edellytykset toteuttaa ko. alaan liittyviä vaaditun tasoisia koulutuksia.
  2. Koulutus vastaa sisällöltään ko. pätevyyteen liittyviä osaamisvaatimuksia.
  3. Koulutuksen sisällön suunnittelusta ja toteutuksen koordinoinnista vastaavilla tulee olla riittävästi asiantuntemusta ja osaamista ko. alalta.
  4. Kouluttajilla tulee olla riittävästi aiheeseen liittyvää asiantuntemusta ja osaamista.
  5. Koulutuksessa hankittu osaaminen on varmistettu ulkopuolisen tunnustetun asiantuntijan toimesta, esim. tentin, seminaarityön tai vastaavan suorituksen laatiminen ja arviointi.

  Hyväksynnän hakeminen

  Hyväksyntä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan ko. pätevyyslautakunnan sihteerille.

  Pätevyyskoulutuksen järjestäjän on liitettävä hakemukseensa tiedot seuraavista asioista:

  1. Kuvaus koulutuksesta
   1. Koulutuksen kohderyhmä ja tavoitteet
   2. Koulutuksen kesto ja laajuus (myös opintopisteinä)
  2. Selvitys siitä miten koulutuksen laatu on varmistettu, esim.
   1. Koulutuksen vastuullisten toimijoiden pätevyys ja kokemus
   2. Lausunnot koulutuksen tasosta, esim. korkeakoulu- tai yliopistotason varmistaminen
  3. Koulutuksen toteutussuunnitelma:
   1. Opetusohjelmat ja aikataulutus
   2. Opettajat ja heidän pätevyytensä
   3. Osaamisen tunnistaminen (esim. tentit, harjoitus- tai seminaarityöt)
  4. Mahdolliset yhteistyökumppanit

  Koulutuksen järjestäjä toimittaa päivitetyt tiedot suunnitteilla olevista toteutuksista pätevyyslautakuntaan. Koulutus hyväksytetään uudestaan, mikäli koulutukseen on tehty oleellisia muutoksia. Tällaisia ovat esim. luennoitsija-, sisältö-, kesto- tai toteutustapamuutokset.

  3. ja 4. Koulutuksen hyväksynnän hakeminen pätevyystentteihin valmentavissa koulutuksissa sekä pätevyyksissä hyödynnettävissä täydennys- ja päivityskoulutuksissa

  FISE Oy:n toimitusjohtaja hyväksyy vapaaehtoiset pätevyystentteihin valmentavat koulutukset sekä pätevyyksissä hyödynnettävät täydennys- ja päivityskoulutukset pätevyyslautakuntien esitysten pohjalta. Koulutusta järjestävä taho toimittaa koulutuksen hyväksyntähakemuksen ko. pätevyyslautakunnan sihteerille.

  Hyväksyntä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään tiedot seuraavista asioista:

  1. Kuvaus koulutuksesta
   1. Koulutuksen sisältö ja tavoitteet
   2. Koulutuksen kesto ja laajuus (myös opintopisteinä)
   3. Pätevyys, jonka hakemisessa koulutusta voi hyödyntää
  2. Selvitys siitä miten koulutuksen laatu on varmistettu, esim.
   1. koulutuksen vastuullisten toimijoiden pätevyys ja kokemus
   2. selostus koulutuksen tasosta, esim. korkeakoulu- tai yliopistotason varmistaminen
  3. Koulutuksen toteutussuunnitelma:
   1. Opetusohjelmat ja aikataulutus
   2. Opettajat ja heidän pätevyytensä
   3. Osaamisen tunnistaminen (esim. tentit, harjoitus- tai seminaarityöt)
  4. Mahdolliset yhteistyökumppanit

  Hyväksyntää edellyttävien tekijöiden muutoksista on ilmoitettava FISEen välittömästi.

  Hyväksymismenettely kosteusvaurion kuntotutkijan koulutukselle

  1. Koulutuksen hyväksynnän hakeminen kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyteen valmistavassa koulutuksessa (Valviran ohjeen mukaan)

  FISE Oy:n hallitus hyväksyy kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyteen valmentavat koulutukset pätevyyslautakunnan esitysten pohjalta. Koulutuksen järjestäjä hakee hyväksyntää koko kosteusvaurion kuntotutkijan koulutuksen järjestämiseen sisältäen kaikki moduulit.

  Moduulien sisältö on kuvattu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015. Terveydensuojelulain 49 §:n mukaisen ulkopuolisen asiantuntijan koulutuksen sisältö on jaettu kolmeen moduuliin. Kosteusvaurion kuntotutkijan koulutuksessa moduulien laajuus on seuraava:

  • Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen, torjunta vähintään 7 op
  • Rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, rakenne‐ ja tuotantotekniikka ja juridiikka vähintään 17 op
  • Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka 3 op

  Lisätietoja koulutusvaatimuksista ja koulutuksen hyväksymismenettelystä löytyy Valviran ohjeesta 8/2016 Asumisterveysasetuksen soveltamisohje (www.valvira.fi).

  Hyväksynnän hakeminen

  Hyväksyntä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella FISEltä. Hakemus käsitellään kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyslautakunnassa, joka antaa siitä esityksen FISEn hallitukselle. FISEn hallitus päättää koulutuksen hyväksymisestä.

  Koulutuksen järjestäjä toimittaa vuosittain päivitetyt tiedot koulutuksesta FISEen siinäkin tapauksessa, että koulutus järjestetään saman sisältöisenä. Hyväksyntää edellyttävien tekijöiden muutoksista on ilmoitettava FISEen välittömästi.

  Kosteusvaurion kuntotutkijan koulutuksen järjestäjän on osoitettava, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

  1. Koulutuksen järjestäjän tule olla hyvämaineinen oppilaitos tai muu koulutusorganisaatio, jolla on valmius toteuttaa talonrakennusalaan, korjausrakentamiseen ja sisäympäristöön liittyviä koulutuksia.
  2. Koulutuksen järjestäjän tulee olla toiminut vähintään 5 vuotta korjausrakentamisen kouluttajana ja sillä on oltava kyky järjestää pätevöitymiseen johtavaa korkeakoulutasoista koulutusta ja riittävät resurssit koulutusten järjestämiseen.
  3. Koulutuksen sisällön suunnittelusta ja toteutuksen koordinoinnista vastuullisen vetäjän on oltava pätevä. Hänellä on oltava
   • talonrakennusalan korkeakoulututkinto ja riittävät tiedot talonrakentamisesta niin uudis- kuin korjausrakentamisessa tai vastaava talonrakennusalan tutkinto (RI)
   • työkokemusta korjausrakentamiseen liittyvän koulutuksen järjestämisestä ja opintosuoritusten laajuuden (op) arvioimisesta vähintään 5 vuotta, työkokemusta korjausrakentamisesta (esim. tutkimus, suunnittelu, työnjohto)

  Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevöitymiseen valmentavan koulutuksen järjestäjän on liitettävä hakemukseensa tiedot seuraavista asioista:

  1. Aiempi kuntotutkijan koulutukseen liittyvä kouluttajakokemus
  2. Aiemmat pätevöittävät koulutukset (pätevyys, kesto, opiskelijoiden määrä)
  3. Vastuullisen vetäjän pätevyys ja kokemus sekä työnkuva, joilla varmistetaan koulutuksen laatu
  4. Selvitys siitä miten koulutuksen laatu on varmistettu
  5. Hakemansa koulutuksen toteuttamissuunnitelma:

  1. eri moduulien opetusohjelmat ja aikataulutus
  2. opettajat ja heidän pätevyytensä
   • pyydettäessä CV:t
  3. moduulien opintosuunnitelmat ja opetusmenetelmät
   • lähiopetusta on oltava vähintään 30 % kunkin osamoduulin sisällöstä
    • osaamistavoitteet
    • luento‐opetuksen osuus
    • laboratorioharjoitusten osuus
    • harjoitustöiden raportoinnin tapa ja hyväksyntämenettely
    • tenttien määrä ja järjestystapa sekä hyväksyntämenettely
    • sähköisten oppimisympäristöjen käyttötapa ja osuus

  6. Koko koulutuksen järjestämisessä näyttötyö sisältäen kaikkien moduulien aihealueet

  • opinto-ohjelmassa on oltava näyttötyö, jolla eri osa-alueiden käytännön osaaminen tunnistetaan ja kytketään yhdeksi kokonaisuudeksi
   • vaativan moniongelmaisen kohteen kuntotutkimusharjoitus ja henkilökohtaisesti laadittu kuntotutkimusraportti
   • näytön vastaanotto- ja hyväksymismenettely

  7. Yhteistyökumppanien pätevyys ja osuus koko koulutuksesta sekä tähän liittyvät kirjalliset sopimukset
  8. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen (AHOT) toimintatavat:

  1. opintojen vastaavuus/ hyväksymismenettely
  2. työkokemuksella hankitun osaamisen vastaavuus/ hyväksymismenettely

  9. Koulutuksesta annettavan todistuksen sisältö (osamoduulit opintopisteineen, niiden arviointi)
  10. Opiskelijapalautteen keräys‐ ja yhteenvetotavat ja palautteen vaikutusmahdollisuus

  Koulutuksen järjestäjän on raportoitava vuosittain järjestettyjen koulutusten tuloksista sisältäen määrälliset ja laadulliset tulokset sekä esille tulleet kehittämistarpeet.

  Hyväksytyt koulutukset

  SUUNNITTELIJAT

  Pääsuunnittelija:

  RIL, SAFA, ATL, RIA, RKL: Pääsuunnittelijan pätevöitymiskoulutus

  Tampereen yliopisto: Pääsuunnittelijan pätevöitymiskoulutus

  Puurakenteiden suunnittelija:

  Aalto Pro: Puurakenteiden suunnittelija -täydennyskoulutus
  Puuinfo: Vaativien puurakenteiden suunnittelu (Vaapu) (Hyväksytty 1.12.2016)

  Kosteusvaurion korjaussuunnittelija:

  RATEKO: kosteusvaurion korjaussuunnittelija (hyväksytty 9.12.2015)

  Savonia AMK: kosteusvaurion korjaussuunnittelija (hyväksytty 20.6.2016)

  RATEKO: kosteusvaurion korjaussuunnittelijan täydennyskoulutus, sisäympäristöolosuhteet 2 op (hyväksytty 20.6.2016)

  RATEKO: kosteusvaurion korjaussuunnittelijan täydennyskoulutus, talotekniset järjestelmät 2 op (hyväksytty 13.9.2016)

  TYÖNJOHTAJAT

  Vastaava työnjohtaja:

  RATEKO: RET, Työmaapäällikön erikoisammattitutkinto

  RKL/RIL: Rakennustyömaan vastaava työnjohtaja

  TTS Työtehoseura, Työmaapäällikkökoulutus

  Betonirakenteiden työnjohtaja:

  BY/RIL/RKL: Betonityönjohtajien pätevöityskoulutus
  BY/RIL/RKL: Betonityönjohtajien päivityskoulutus

  Kosteusvaurion korjaustyönjohtaja:

  RATEKO: kosteusvaurion korjaustyönjohtaja (hyväksytty 24.11.2015)

  Savonia AMK: kosteusvaurion korjaustyönjohtaja (hyväksytty 20.6.2016)

  RATEKO: kosteusvaurion korjaustyönjohtajan täydennyskoulutus, talotekniset järjestelmät 2 op (hyväksytty 13.9.2016)

  RKL/RIL: KOHO-Korjaustyömaan valvojat ja työnjohtajat – täydennyskoulutus 5 op (hyväksytty 28.11.2016)

  Työmaainsinööri:

  RATEKO: RET, Työmaapäällikön erikoisammattitutkinta

  TTS Työtehoseura, Työmaapäällikkökoulutus

  Työpäällikkö:

  RATEKO: RET, Työmaapäällikön erikoisammattitutkinto

  RATEKO: RTJ, Rakennusalan tuotantojohdon koulutusohjelma

  RATEKO: Rakennusalan tuotantojohdon päivityskoulutus (hyväksytty 13.9.2016)

  RKL/RIL: Työpäällikön pätevöitymiskoulutus

  TTS Työtehoseura, Työmaapäällikkökoulutus

  Projektipäällikkö

  RATEKO: RATEKO PRO, Projektipäällikön koulutusohjelma

  SKANSKA (sisäinen koulutus): Skanska PRO projektinjohtokoulutus, hyväksytty 23.3.2017

  RAKENNUTTAJAT

  Yleinen rakennuttaja, Infra-rakennuttaja (RAP ja RAPS)

  RIL: Rakennuttajan RAP-pätevöitymiskoulutus talonrakentajille ja infrarakentajille
  Kiinko: Rakennuttajan RAP-pätevöitymiskoulutus talonrakentajille ja infrarakentajille
  3L Education: Kuntarakennuttajan RAP-pätevöitymiskoulutus (hyväksytty 29.9.2016)
  3L Education: Kuntarakennuttajan Infra RAP-pätevöitymiskoulutus (hyväksytty 29.9.2016)
  Aalto PRO: Vanhemman rakennuttajan RAPS-pätevöitymiskoulutus
  RIL/SAFA/ATL/RIA/RKL/SuLVI: Vanhemman rakennuttajan RAPS-pätevöitymiskoulutus (Hyväksytty 13.9.2016)
  Kiinko: Vanhemman rakennuttajan RAPS-pätevöitymiskoulutus talonrakentajille ja infrarakentajille (hyväksytty 29.9.2016)
  3L Education: Vanhemman rakennuttajan RAPS-pätevöitymiskoulutus talonrakentajille ja infrarakentajille (hyväksytty (29.9.2016) 
  3L Education: RAP – Korjaus- ja infrarakennuttaminen(hyväksytty 26.4.2019).
  3L Education: RAPS – Kiinteistökehittämisen ja korjausrakennuttamisen johtaminen (hyväksytty 26.4.2019).
  HAMK: Viherrakennuttajan koulutus

   

  VALVOJAT JA KOORDINAATTORIT

  Talotekniikan perusvalvoja:

  Kiinko: Talotekniikan perusvalvojakoulutus

  Rakennustyön valvoja (RAV) ja Rakennustyön vanhempi valvoja (RAVS):

  https://www.rkl.fi/koulutus/rkl___ril_yhteiskoulutus/fi_FI/paikallisvalvoja/

  https://www.rkl.fi/koulutus/rkl___ril_yhteiskoulutus/fi_FI/rakennusvalvoja/

  KIINKO: Talonrakennustyön valvojan pätevyyskoulutus RAV

  Kosteudenhallintakoordinaattori:

  Metropolia AMK: Kosteudenhallintakoordinaattori (hyv. 10.4.2019)

  RATEKO: Kosteudenhallinta koordinaattori (hyv. 10.4.2019)

  Savonia AMK: Kosteudenhallintakoordinaattori (hyv. 10.4.2019)

  TTS Työtehoseura: Kosteudenhallintakoordinaattori-PRO (hyv. 20.8.2019)

  ENERGIA- JA KUNTOASIANTUNTIJAT

  Kosteusvaurion kuntotutkija:

  RATEKO: kosteusvaurion kuntotutkija (hyväksytty 9.12.2015)

  HAMK: kosteusvaurion kuntotutkija (hyväksytty 9.12.2015)

  Savonia AMK: kosteusvaurion kuntotutkija (hyväksytty 13.9.2016)

  Metropolia AMK: kosteusvaurion kuntotutkija (hyväksytty 13.9.2016)

  Betonirakenteiden kuntotutkija:

  Betoniyhdistys: Betonirakenteiden kuntotutkija

  IV- ja LVV-kuntotutkija:

  SuLVI: Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija (hyväksytty 19.4.2016)
  SuLVI: Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien (IV) kuntotutkija (hyväksytty 19.4.2016)

  Asuntokaupan kuntotarkastaja:

  KIINKO: Asuntokaupan kuntotarkastajan koulutus AKKO

  Rakennuksen kuntoarvioija:

  KIINKO: Rakennuksen kuntoarvioijan koulutus KUNA

  FISEN rekisterissä

  80 Pätevyysnimikettä