Language:
Language:
header

Pätevyyskoulutus ja -tentit

FISE hyväksyy pätevyyskoulutuksia, jotka voivat olla lainsäädännön edellyttämiä, FISEn edellyttämiä, pätevyystentteihin valmentavia tai muita pätevyyksissä hyödynnettäviä täydennys- ja päivityskoulutuksia.

Kuva: Liikennevirasto

Pätevyyskoulutukset

Koulutuksen järjestäjä voi tiedustella pätevyyskoulutukseen tai muuhun pätevyyksien haussa hyödynnettävään koulutukseen liittyvää koulutuksen hyväksyntää vastaavan pätevyyden pätevyyslautakunnan sihteeriltä tai FISEn sihteeriltä. FISEn toimitusjohtaja hyväksyy koulutukset pätevyyslautakuntien esityksestä.

Koulutusten hyväksymisestä veloitetaan vuonna 2023 seuraavasti:

 • Hyväksymismaksu koulutusta ensimmäistä kertaa hyväksyttäessä on 1200 euroa (+alv 24 %)
 • Muutosmaksu koulutuksen olennaista muutosta hyväksyttäessä on 600 euroa (+alv 24%)

Hyväksytyille koulutuksille voidaan hyväksymisen jälkeen luoda FISEn sivuille linkit.

Koulutuksen hyväksymishakemukset käsitellään pyydettäessä luottamuksellisesti. Hakija määrittää hakemuksen luottamuksellisen osuuden ja tätä osuutta ei kierrätetä sähköpostilla pätevyyslautakunnissa. Pätevyyslautakuntien jäsenille varataan mahdollisuus tutustua aineistoon kokouksen yhteydessä.

Pätevyystentit

Mikäli pätevyyteen kuuluu pakollinen pätevyystentti, pätevyyslautakunta järjestää sen vähintään kerran vuodessa. Lautakunta valitsee tentin laatijan ja arvioijan, joiden tulee olla ko. aihealueen tunnustettuja asiantuntijoita ja heillä on oltava aiempaa kokemusta kokeen laatimisesta ja arvioinnista.

Pätevyystenttien järjestämisessä vaalitaan oikeudenmukaisuutta, puolueettomuutta sekä tasapuolisuutta niin osallistumismahdollisuuksien kuin arviointienkin suhteen.

Tulevat pätevyystentit

1. Pääsuunnittelijan valtakunnallinen pätevyystentti

Seuraavat tentit:  Helsingissä, Oulussa ja Tampereella tiistaina 18.4.2023 klo 13:00 – 16:00.

Sitä seuraava  valtakunnallinen pätevyystentti tullaan järjestämään tiistaina 17.10.2023. Asiasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet SAFAn verkkosivuilla.

2. Ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaavan työnjohtajan pätevyystentti

Seuraavat tentit: sähköisesti keskiviikkona 24.5.2023 klo 9

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Suomen LVI-liiton verkkosivuilla.

3. Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaavan työnjohtajan pätevyystentti

Seuraavat tentit:  sähköisesti keskiviikkona 24.5.2023 klo 9

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Suomen LVI-liiton verkkosivuilla.

4. Energiatodistuksen laatijan pätevyystentti

Seuraavat tentit: sähköisesti keskiviikkona 24.5.2023 klo 9

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Suomen LVI-liiton verkkosivuilla.

5. RAP ja RAPS -pätevyystentit

Seuraava tentti:  24.3.2023 klo 13-16 Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa

Lisätietoa sihteerijärjestö RAKLIn verkkosivuilla: https://www.rakli.fi/osaamisen-kehittaminen/

6. Asuntokaupan kuntotarkastaja AKK ja Rakennuksen kuntoarvioija PKA -pätevyystentit

Seuraava PKA-pätevyystentti:    Tentti järjestetään läsnäolotenttinä 8.2.2023 klo 10.00-14.00 Kiinkon tiloissa Helsingin Malmilla osoitteessa Malmin asematie 6, 00700 Helsinki

Seuraava AKK-pätevyystentti: Tentti järjestetään läsnäolotenttinä 8.2.2023 klo 10.00-14.00 Kiinkon tiloissa Helsingin Malmilla osoitteessa Malmin asematie 6, 00700 Helsinki

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen verkkosivuilla:

7. VHS-pätevyystentti

Seuraavat tentit: sähköisesti keskiviikkona 24.5.2023 klo 9

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Suomen LVI-liiton verkkosivuilla.

8. LVV-kuntotutkijan pätevyystentti

Seuraavat tentit: sähköisesti keskiviikkona 24.5.2023 klo 9

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Suomen LVI-liiton verkkosivuilla.

9. IV-kuntotutkijan pätevyystentti

Seuraavat tentit: sähköisesti keskiviikkona 24.5.2023 klo 9

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Suomen LVI-liiton verkkosivuilla.

10. Talotekniikan valvojien pätevyystentit

Seuraavat tentit:

Talotekniikan perusvalvojan tentit: 14.3.2023  ja 17.5.2023  Paikka: Kiinko, Malmin asematie 6, Helsinki tai etäyhteys

Talotekniikan LVI-valvojan koulutuksen (8.3.2023 – 17.5.2023 Etäkoulutus/Helsinki) päätteeksi järjestetään tentti 17.5.2023

Talotekniikan sähkövalvojan koulutuksen (20.3.2023 – 17.5.2023 Etäkoulutus/Helsinki) päätteeksi järjestetään tentti 17.5.2023

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen verkkosivuilla.

11. Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyystentti

Seuraava tentti: 26.5.2023

Lisätietoa  RIL:in verkkosivulla.

Koulutuksen hyväksymisprosessi

Pätevyyden toteamisen edellytyksenä oleville pätevyyskoulutuksille haetaan hyväksyntää FISEltä. Hyväksyntää voi hakea myös vapaaehtoisille pätevyyksissä hyödynnettäville täydennys- ja päivityskoulutuksille. Hyväksyntää on haettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suositus on, että hakemus lähetetään pätevyyslautakunnan sihteerille ennen koulutuksen julkistamista. Käytettäessä FISEn nimeä koulutuksen markkinoinnissa, koulutuksen tulee olla FISEn hyväksymä ennen markkinoinnin aloittamista.

Koulutuksen hyväksymisestä peritään käsittelymaksu, joka määritellään FISEn hallituksessa vuosittain. Maksun määrä ilmoitetaan FISEn verkkosivuilla. FISE ylläpitää verkkosivuillaan listaa hyväksytyistä koulutuksista.

FISE hyväksyy seuraavan tyyppisiä koulutuksia:

 1. Pakolliset lainsäädännön edellyttämät pätevyyskoulutukset
 • Pätevyyteen vaaditaan pätevyyskoulutuksen suorittaminen (esim. kosteusvaurion kuntotutkija)
 • Koulutus on aina hyväksytettävä
 • Koulutuksen markkinoinnissa voidaan käyttää mainintaa ”FISEn hyväksymä lain edellyttämä pätevyyskoulutus (tsl 1237/2014 49d§)”
 1. Pakolliset FISEn edellyttämät pätevyyskoulutukset
 • Pätevyydet, joissa FISE edellyttää aina pätevyyskoulutuksen suorittamista (Esim. rakennuttajat)
 • Koulutus on aina hyväksytettävä
 • Koulutuksen markkinoinnissa voidaan käyttää mainintaa ”FISEn hyväksymä xx pätevyyden pätevyyskoulutus”
 1. Pakollisiin pätevyystentteihin valmentavat koulutukset
 • Pätevyydet, joissa on pakollinen pätevyystentti, mutta ei pakollista pätevyyskoulutusta (esim. energiatodistuksen laatija, perus tai ylempi taso)
 • Koulutukseen on mahdollista hakea hyväksyntää, jolloin markkinoinnissa voidaan käyttää mainintaa ”FISEn hyväksymä xx pätevyystenttiin valmentava koulutus”
 1. Muut pätevyyksissä hyödynnettävät täydennys- ja päivityskoulutukset
 • Koulutuksen hyväksyntä on vapaaehtoinen, mutta koulutukseen on mahdollista hakea hyväksyntää, jolloin markkinoinnissa voidaan käyttää mainintaa ”FISEn hyväksymä xx pätevyyden täydennys- tai päivityskoulutus”

1. Koulutuksen hyväksynnän hakeminen kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyteen valmentavassa koulutuksessa

Katso tällä sivulla alempana oleva kuvaus.

2. Koulutuksen hyväksynnän hakeminen pakollisissa FISEn edellyttämissä pätevyyskoulutuksissa

FISE Oy:n toimitusjohtaja hyväksyy FISEn edellyttämät pätevyyskoulutukset pätevyyslautakuntien esitysten pohjalta. Koulutusta järjestävä taho toimittaa koulutuksen hyväksyntähakemuksen ko. pätevyyslautakunnan sihteerille.

Edellytykset koulutuksen hyväksynnälle

Koulutuksen järjestäjän on osoitettava, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

 1. Koulutuksen järjestäjän tulee olla hyvämaineinen koulutusorganisaatio tai muu soveltuva alan toimija, jolla on edellytykset toteuttaa ko. alaan liittyviä vaaditun tasoisia koulutuksia.
 2. Koulutus vastaa sisällöltään ko. pätevyyteen liittyviä osaamisvaatimuksia.
 3. Koulutuksen sisällön suunnittelusta ja toteutuksen koordinoinnista vastaavilla tulee olla riittävästi asiantuntemusta ja osaamista ko. alalta.
 4. Kouluttajilla tulee olla riittävästi aiheeseen liittyvää asiantuntemusta ja osaamista.
 5. Koulutuksessa hankittu osaaminen on varmistettu ulkopuolisen tunnustetun asiantuntijan toimesta, esim. tentin, seminaarityön tai vastaavan suorituksen laatiminen ja arviointi.

Hyväksynnän hakeminen

Hyväksyntä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan ko. pätevyyslautakunnan sihteerille.

Pätevyyskoulutuksen järjestäjän on liitettävä hakemukseensa tiedot seuraavista asioista:

 1. Kuvaus koulutuksesta
  1. Koulutuksen kohderyhmä ja tavoitteet
  2. Koulutuksen kesto ja laajuus (myös opintopisteinä)
 2. Selvitys siitä miten koulutuksen laatu on varmistettu, esim.
  1. Koulutuksen vastuullisten toimijoiden pätevyys ja kokemus
  2. Lausunnot koulutuksen tasosta, esim. korkeakoulu- tai yliopistotason varmistaminen
 3. Koulutuksen toteutussuunnitelma:
  1. Opetusohjelmat ja aikataulutus
  2. Opettajat ja heidän pätevyytensä
  3. Osaamisen tunnistaminen (esim. tentit, harjoitus- tai seminaarityöt)
 4. Mahdolliset yhteistyökumppanit

Koulutuksen järjestäjä toimittaa päivitetyt tiedot suunnitteilla olevista toteutuksista pätevyyslautakuntaan. Koulutus hyväksytetään uudestaan, mikäli koulutukseen on tehty oleellisia muutoksia. Tällaisia ovat esim. luennoitsija-, sisältö-, kesto- tai toteutustapamuutokset.

3. ja 4. Koulutuksen hyväksynnän hakeminen pätevyystentteihin valmentavissa koulutuksissa sekä pätevyyksissä hyödynnettävissä täydennys- ja päivityskoulutuksissa

FISE Oy:n toimitusjohtaja hyväksyy vapaaehtoiset pätevyystentteihin valmentavat koulutukset sekä pätevyyksissä hyödynnettävät täydennys- ja päivityskoulutukset pätevyyslautakuntien esitysten pohjalta. Koulutusta järjestävä taho toimittaa koulutuksen hyväksyntähakemuksen ko. pätevyyslautakunnan sihteerille.

Hyväksyntä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään tiedot seuraavista asioista:

 1. Kuvaus koulutuksesta
  1. Koulutuksen sisältö ja tavoitteet
  2. Koulutuksen kesto ja laajuus (myös opintopisteinä)
  3. Pätevyys, jonka hakemisessa koulutusta voi hyödyntää
 2. Selvitys siitä miten koulutuksen laatu on varmistettu, esim.
  1. koulutuksen vastuullisten toimijoiden pätevyys ja kokemus
  2. selostus koulutuksen tasosta, esim. korkeakoulu- tai yliopistotason varmistaminen
 3. Koulutuksen toteutussuunnitelma:
  1. Opetusohjelmat ja aikataulutus
  2. Opettajat ja heidän pätevyytensä
  3. Osaamisen tunnistaminen (esim. tentit, harjoitus- tai seminaarityöt)
 4. Mahdolliset yhteistyökumppanit

Hyväksyntää edellyttävien tekijöiden muutoksista on ilmoitettava FISEen välittömästi.

Hyväksymismenettely kosteusvaurion kuntotutkijan koulutukselle

1. Koulutuksen hyväksynnän hakeminen kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyteen valmistavassa koulutuksessa (Valviran ohjeen mukaan)

FISE Oy:n hallitus hyväksyy kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyteen valmentavat koulutukset pätevyyslautakunnan esitysten pohjalta. Koulutuksen järjestäjä hakee hyväksyntää koko kosteusvaurion kuntotutkijan koulutuksen järjestämiseen sisältäen kaikki moduulit.

Moduulien sisältö on kuvattu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015. Terveydensuojelulain 49 §:n mukaisen ulkopuolisen asiantuntijan koulutuksen sisältö on jaettu kolmeen moduuliin. Kosteusvaurion kuntotutkijan koulutuksessa moduulien laajuus on seuraava:

 • Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen, torjunta vähintään 7 op
 • Rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, rakenne‐ ja tuotantotekniikka ja juridiikka vähintään 17 op
 • Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka 3 op

Lisätietoja koulutusvaatimuksista ja koulutuksen hyväksymismenettelystä löytyy Valviran ohjeesta 8/2016 Asumisterveysasetuksen soveltamisohje (www.valvira.fi).

Hyväksynnän hakeminen

Hyväksyntä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella FISEltä. Hakemus käsitellään kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyslautakunnassa, joka antaa siitä esityksen FISEn hallitukselle. FISEn hallitus päättää koulutuksen hyväksymisestä.

Koulutuksen järjestäjä toimittaa vuosittain päivitetyt tiedot koulutuksesta FISEen siinäkin tapauksessa, että koulutus järjestetään saman sisältöisenä. Hyväksyntää edellyttävien tekijöiden muutoksista on ilmoitettava FISEen välittömästi.

Kosteusvaurion kuntotutkijan koulutuksen järjestäjän on osoitettava, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

 1. Koulutuksen järjestäjän tule olla hyvämaineinen oppilaitos tai muu koulutusorganisaatio, jolla on valmius toteuttaa talonrakennusalaan, korjausrakentamiseen ja sisäympäristöön liittyviä koulutuksia.
 2. Koulutuksen järjestäjän tulee olla toiminut vähintään 5 vuotta korjausrakentamisen kouluttajana ja sillä on oltava kyky järjestää pätevöitymiseen johtavaa korkeakoulutasoista koulutusta ja riittävät resurssit koulutusten järjestämiseen.
 3. Koulutuksen sisällön suunnittelusta ja toteutuksen koordinoinnista vastuullisen vetäjän on oltava pätevä. Hänellä on oltava
  • talonrakennusalan korkeakoulututkinto ja riittävät tiedot talonrakentamisesta niin uudis- kuin korjausrakentamisessa tai vastaava talonrakennusalan tutkinto (RI)
  • työkokemusta korjausrakentamiseen liittyvän koulutuksen järjestämisestä ja opintosuoritusten laajuuden (op) arvioimisesta vähintään 5 vuotta, työkokemusta korjausrakentamisesta (esim. tutkimus, suunnittelu, työnjohto)

Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevöitymiseen valmentavan koulutuksen järjestäjän on liitettävä hakemukseensa tiedot seuraavista asioista:

1. Aiempi kuntotutkijan koulutukseen liittyvä kouluttajakokemus
2. Aiemmat pätevöittävät koulutukset (pätevyys, kesto, opiskelijoiden määrä)
3. Vastuullisen vetäjän pätevyys ja kokemus sekä työnkuva, joilla varmistetaan koulutuksen laatu
4. Selvitys siitä miten koulutuksen laatu on varmistettu
5. Hakemansa koulutuksen toteuttamissuunnitelma:

 1. eri moduulien opetusohjelmat ja aikataulutus
 2. opettajat ja heidän pätevyytensä
  • pyydettäessä CV:t
 3. moduulien opintosuunnitelmat ja opetusmenetelmät
  • lähiopetusta on oltava vähintään 30 % kunkin osamoduulin sisällöstä
   • osaamistavoitteet
   • luento‐opetuksen osuus
   • laboratorioharjoitusten osuus
   • harjoitustöiden raportoinnin tapa ja hyväksyntämenettely
   • tenttien määrä ja järjestystapa sekä hyväksyntämenettely
   • sähköisten oppimisympäristöjen käyttötapa ja osuus

6. Koko koulutuksen järjestämisessä näyttötyö sisältäen kaikkien moduulien aihealueet

 • opinto-ohjelmassa on oltava näyttötyö, jolla eri osa-alueiden käytännön osaaminen tunnistetaan ja kytketään yhdeksi kokonaisuudeksi
  • vaativan moniongelmaisen kohteen kuntotutkimusharjoitus ja henkilökohtaisesti laadittu kuntotutkimusraportti
  • näytön vastaanotto- ja hyväksymismenettely

7. Yhteistyökumppanien pätevyys ja osuus koko koulutuksesta sekä tähän liittyvät kirjalliset sopimukset
8. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen (AHOT) toimintatavat:

 1. opintojen vastaavuus/ hyväksymismenettely
 2. työkokemuksella hankitun osaamisen vastaavuus/ hyväksymismenettely

9. Koulutuksesta annettavan todistuksen sisältö (osamoduulit opintopisteineen, niiden arviointi)
10. Opiskelijapalautteen keräys‐ ja yhteenvetotavat ja palautteen vaikutusmahdollisuus

Koulutuksen järjestäjän on raportoitava vuosittain järjestettyjen koulutusten tuloksista sisältäen määrälliset ja laadulliset tulokset sekä esille tulleet kehittämistarpeet.

Hyväksytyt koulutukset

SUUNNITTELIJAT

Pääsuunnittelija:

RIL, SAFA, ATL, RIA, RKL: Pääsuunnittelijan pätevöitymiskoulutus

RIL, SAFA, ATL, RIA, RKL: Pätevöitymiskoulutus tavanomaisissa pääsuunnittelijatehtävissä toimiville

Puurakenteiden suunnittelija:

Aalto Pro: Puurakenteiden suunnittelija -täydennyskoulutus
Puuinfo: Vaativien puurakenteiden suunnittelu (Vaapu)

Kosteusvaurion korjaussuunnittelija:

RATEKO: kosteusvaurion korjaussuunnittelija KVKS

RATEKO: kosteusvaurion korjaussuunnittelijan täydennyskoulutus, sisäympäristöolosuhteet 2 op

RATEKO: kosteusvaurion korjaussuunnittelijan täydennyskoulutus, talotekniset järjestelmät 2 op

TYÖNJOHTAJAT

Vastaava työnjohtaja:

RATEKO: RET, Työmaapäällikön erikoisammattitutkinto

RATEKO: Vastaavan työnjohtajan (rakennustyömaajohdon) pätevyyskoulutus

RKL/RIL: Rakennustyömaan vastaava työnjohtaja

TTS Työtehoseura, Työmaapäällikkökoulutus

Betonirakenteiden työnjohtaja:

BY/RIL/RKL: Betonityönjohtajien pätevöityskoulutus
BY/RIL/RKL: Betonityönjohtajien päivityskoulutus

Kosteusvaurion korjaustyönjohtaja:

RATEKO: kosteusvaurion korjaustyönjohtaja KVKTJ

RATEKO: kosteusvaurion korjaustyönjohtajan täydennyskoulutus, talotekniset järjestelmät 2 op

RKL/RIL: KOHO-Korjaustyömaan valvojat ja työnjohtajat – täydennyskoulutus 5 op (kysynnän mukaan)

Työmaainsinööri:

RIL/RKL: Työmaainsinöörin pätevyyskoulutus

RATEKO: RET, Työmaapäällikön erikoisammattitutkinta

RATEKO: Työmaainsinöörin ( rakennustyömaajohdon) pätevyyskoulutus

TTS Työtehoseura, Työmaapäällikkökoulutus

Työpäällikkö:

RATEKO: RET, Työmaapäällikön erikoisammattitutkinto

RATEKO: RTJ, Rakennusalan tuotantojohdon koulutusohjelma

RATEKO: Rakennusalan tuotantojohdon päivityskoulutus

RATEKO: Työpäällikön (rakennustyömaajohdon) pätevyyskoulutus

RKL/RIL: Työpäällikön pätevöitymiskoulutus

TTS Työtehoseura, Työmaapäällikkökoulutus

Projektipäällikkö

RATEKO: RATEKO PRO, Projektipäällikön koulutusohjelma

RATEKO: Projektipäällikön (rakennustyömaajohdon) pätevyyskoulutus

SKANSKA (sisäinen koulutus): Skanska PRO projektinjohtokoulutus

Maisemarakentamisen työjohtaja

HAMK: Maisemarakentamisen työnjohtajakoulutus 5 op 

RAKENNUTTAJAT

Yleinen rakennuttaja, Infra-rakennuttaja, Talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS), Maisemarakennuttaja (RAP)

RIL: Rakennuttajan RAP-pätevöitymiskoulutus talonrakentajille ja infrarakentajille
Kiinko: Rakennuttajan RAP-pätevöitymiskoulutus talonrakentajille ja infrarakentajille
3L Education: Kuntarakennuttajan RAP-pätevöitymiskoulutus 
RIL/SAFA/ATL/RIA/RKL/SuLVI: Vanhemman rakennuttajan RAPS-pätevöitymiskoulutus
Kiinko: Vanhemman rakennuttajan RAPS-pätevöitymiskoulutus talonrakentajille ja infrarakentajille
3L Education: Vanhemman rakennuttajan RAPS-pätevöitymiskoulutus talonrakentajille ja infrarakentajille 
3L Education: RAP – Korjaus- ja infrarakennuttaminen
3L Education: RAPS – Kiinteistökehittämisen ja korjausrakennuttamisen johtaminen 
HAMK: Maisemarakennuttajan koulutus
Kiinko: Viherrakennuttamisen RAP
Kiinko: Korjaushankkeen rakennuttaminen (RAP)
3L Education: Rakennuttajan pätevyyskoulutus RAP (LEAN-painotteinen) 
3L Education: Vanhemman rakennuttajan pätevöitymiskoulutus RAPS (LEAN-painotteinen) (hyväksytty 25.6.2020) 
Yhteistyössä Metropolia AMK ja 3L Education: Talotekniikan RAP-pätevyyskoulutus www.metropolia.fi/taterap ja https://3leducation.net/
Yhteistyössä Metropolia AMK ja 3L Education: Infra RAP-pätevöitymiskoulutus www.metropolia.fi/infrarap ja https://3leducation.net/

VALVOJAT JA KOORDINAATTORIT

Talotekniikan perusvalvoja:

Kiinko: Talotekniikan perusvalvojakoulutus
Kiinko: Talotekniikan sähkövalvojakoulutus
Kiinko: Talotekniikan LVI-valvojakoulutus

Rakennustyön valvoja (RAV) ja Rakennustyön vanhempi valvoja (RAVS):

RKL: Rakennustyön valvoja RAV koulutus

RKL: Rakennustyön vanhempi valvoja RAVS koulutus

KIINKO: Talonrakennustyön valvojan pätevyyskoulutus RAV

Kosteudenhallintakoordinaattori:

RIL ry: Kosteudenhallintakoordinaattori

Metropolia AMK: Kosteudenhallintakoordinaattori

RATEKO: Kosteudenhallintakoordinaattori

TTS Työtehoseura: Kosteudenhallintakoordinaattori-PRO

 

ENERGIA- JA KUNTOASIANTUNTIJAT

Kosteusvaurion kuntotutkija:

RATEKO: kosteusvaurion kuntotutkija 

Metropolia AMK: kosteusvaurion kuntotutkija 

Betonirakenteiden kuntotutkija:

Betoniyhdistys: Betonirakenteiden kuntotutkija

IV- ja LVV-kuntotutkija:

SuLVI: Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija
SuLVI: Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien (IV) kuntotutkija

Asuntokaupan kuntotarkastaja:

KIINKO: Asuntokaupan kuntotarkastajan koulutus AKKO

Rakennuksen kuntoarvioija:

KIINKO: Rakennuksen kuntoarvioijan koulutus KUNA

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä