Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • header

  Pätevyyslautakunnat

  Pätevyyslautakunnat ja sihteerijärjestöt muodostavat FISEn kanssa pätevyyspalvelun.

  Pätevyyslautakunnat

  Pätevyyslautakuntien tehtävänä on todeta kaikki FISEn pätevyydet. Pätevyyslautakuntien kokouksissa käsitellään sihteerijärjestöille saapuneet hakemukset ja tehdään niitä koskevat päätökset pätevyyksista. Sihteerijärjestöt ylläpitävät FISEn hallituksen nimittämiä pätevyyslautakuntia, jotka vastaavat myös pätevyystenteistä.

  Pätevyyslautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai sihteerin kutsusta vähintään 2 kertaa vuodessa. Pätevyyslautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Pätevyyslautakuntien päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

  Alla esitettynä pätevyyslautakuntien tulevat kokousajat ja lautakuntien kokoonpanot.

  Pätevyyksiä koskevissa asioissa pyydetään olemaan yhteydessä suoraan ko. pätevyyttä hoitavaan sihteerijärjestöön. Kunkin sihteerijärjestön ylläpitämät pätevyyslautakunnat sekä pätevyyslautakuntien sihteerien yhteystiedot löytyvät sivulta yhteystiedot.

  Pätevyyslautakuntien kokousajat

  Asuntokaupan kuntotarkastajan (AKK) ja rakennuksen kuntoarvioijan (PKA) pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK) ja rakennuksen kuntoarvioija (PKA)

  Seuraavat kokoukset: 30.9.2019 ja 26.11.2019

  Hakemusten on oltava perillä 3 viikkoa ennen kokousta.  

  Betonielementtien asennustyönjohtajan pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: betonielementtien asennustyönjohtaja)

  Seuraavat kokoukset: –
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

  Betonijulkisivutyönjohtajan pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: betonijulkisivutyönjohtaja)

  Seuraavat kokoukset: pidetään tarvittaessa.
  Hakemukset käsitellään kuukauden sisällä niiden saapumisesta.

  Betonilaborantin ja valmisbetonityönjohtajan pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: betonilaborantti, valmisbetonityönjohtaja)

  Seuraavat kokoukset: ei päätetty.
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

  Betonilattiatyönjohtajan pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: betonilattiatyönjohtaja, betonilattiapinnoitustyönjohtaja)

  Seuraavat kokoukset: ei päätetty.
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

  Betonirakenteiden korjaamisen pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: betonirakenteiden korjaussuunnittelija betonirakennukset, betonirakenteiden korjaussuunnittelija betoniset sillat ja infrarakenteet, betonirakenteiden korjaustyönjohtaja, betonirakenteiden kuntotutkija betonirakennukset, betonirakenteiden kuntotutkija betoniset sillat ja infrarakenteet)

  Seuraavat kokoukset: 10.12.2019
  Hakemusten on oltava perillä 3 viikkoa ennen kokousta.

  Betonirakenteiden suunnittelijan pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: betonirakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö)

  Seuraavat kokoukset: 27.11.2019
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

  Betonirakenteiden työnjohtajan pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: betonirakenteiden työnjohtaja, betonielementtitehtaan betonityönjohtaja, betonityön valvoja)

  Seuraavat kokoukset: 9.12.2019
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

  Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijan pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija)

  Seuraavat kokoukset:  8.11.2019
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

  Kaavan laatijan pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: kaavanlaatija)

  Seuraavat kokoukset:  28.11.2019
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

  Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: kosteudenhallintakoordinaattori)

  Seuraavat kokoukset: –
  Hakemusten on olta perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

  Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: kosteusvaurion kuntotutkija)

  Seuraavat kokoukset:
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

  LVI-pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: IV-suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, KVV-suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, haja-asutuksen vesihuollonsuunnittelija, kylmäsuunnittelija, IV-työnjohtaja uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, KVV-työnjohtaja uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, energiatodistuksen laatija, IV-kuntotutkija)

  Seuraavat kokoukset:  8.11.2019
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta. 

  LVV-kuntotutkijan pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: LVV-kuntotutkija)

  Seuraavat kokoukset: 8.11.2019
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta. 

  Paloturvallisuussuunnittelijan pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: paloturvallisuussuunnittelija)

  Seuraavat kokoukset: 5.2.2020
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta. 

  Pohja- ja kalliorakenteiden pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: pohjarakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, infrakohteiden pohjarakenteiden suunnittelija, kalliorakenteiden suunnittelija, tärinäasiantuntija, pohjarakenteiden työnjohtaja, kalliorakenteiden työnjohtaja)

  Seuraavat kokoukset: 12.12.2019
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

  Puurakenteiden  pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: puurakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, puurakenteiden työnjohtaja)

  Seuraavat kokoukset: 5.2.2020
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

  Pääsuunnittelijan pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: pääsuunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö)

  Seuraavat kokoukset:  4.12.2019
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

  Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastajan pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja betonirakenteet, puurakenteet, teräsrakenteet, pohjarakenteet, kalliorakenteet, rakennusfysiikka)

  Seuraavat kokoukset: 2.10.2019
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

  Rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: rakennusfysiikan suunnittelija, akustiikan suunnittelija, kosteusvaurion korjaussuunnittelija)

  Seuraavat kokoukset:  22.11.2019
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta. 

  Rakennussuunnittelijan pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: rakennussuunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö)

  Seuraavat kokoukset: 12.11.2019, 10.12.2019
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

  Rakennustyön valvojan pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: talonrakennustyön valvoja (RAV ja RAVS), maa- ja pohjarakennustyön valvoja (RAV ja RAVS))

  Seuraavat kokoukset:  17.12.2019
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

  Rakennuttajan pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: yleinen rakennuttaja (RAP ja RAPS), infra-rakennuttaja (RAP ja RAPS), talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS)

  Seuraavat kokoukset: 22.10.2019
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

  Talotekniikan valvojan pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: talotekniikan perusvalvoja, talotekniikan IT-, LVI-, RAU- ja sähkövalvoja, talotekniikan ylivalvoja)

  Seuraavat kokoukset: 3.10.2019 ja 27.11.2019
  Hakemusten on oltava perillä 3 viikkoa ennen kokousta.

  Teräsrakenteiden pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: teräsrakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, teräsrakenteiden asennustyönjohtaja, teräsrakennetehtaan vastaava työnjohtaja)

  Seuraavat kokoukset:  27.9.2019, 29.11.2019
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

  Tuotantojohdon pätevyyslautakunta
  (Pätevyydet: vastaava työnjohtaja uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, kosteusvaurion korjaustyönjohtaja, työmaainsinööri, työpäällikkö, projektipäällikkö)

  Seuraavat kokoukset:  10.12.2019
  Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

   

  Pätevyyslautakuntien kokoonpanot


  FISEN HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 5.9.2019 VAHVISTETUT PÄTEVYYSLAUTAKUNTIEN KOKOONPANOT

  Asuntokaupan kuntotarkastajan (AKK) ja rakennuksen kuntoarvioijan (PKA) pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: asuntokaupan kuntotarkastaja AKK, rakennuksen kuntoarvioija PKA

  • RKM Esko Lindblad, puheenjohtaja, RKL
   • varajäsen RKM Mikael Åhl, RKL
  • TkT Jari Virta, varapuheenjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry
  • ARKKIT. Timo Hyvärinen, SAFA
   • varajäsen ARKKIT. Immo Teperi, SAFA
  • XX, RIL
   • varajäsen DI Pekka Talaskivi, RIL
  • RI Kimmo Sandberg, RIA
  • YKV, LKV Raimo Lievonen, Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL)
   • varajäsen LKV, YKV Markku Rautanen, Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL)
  • DI Torsti Siltanen, Suomen Omakotiliitto ry
   • varajäsen KTM, BBA Kaija Savolainen, Suomen Omakotiliitto ry
  • KTM Heikki Kauranen, Kiinko, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Betonielementtien asennustyönjohtajan pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: betonielementtien asennustyönjohtaja

  • DI Ilpo Luhtala, puheenjohtaja
  • 
DI Sakari Hakio, varapuheenjohtaja (PV-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betonirakenteet), V-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija)
  • Seppo Immonen
  • Olavi Vesterinen
  • DI Kim Johansson, BY, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Betonijulkisivutyönjohtajan pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: betonijulkisivutyönjohtaja

  • RI Janne Vilve, puheenjohtaja (Betonijulkisivutyönjohtaja)
  • RI Tuomo Haara
  • DI Jani Riihinen (Betonijulkisivutyönjohtaja)
  • RI Petri Silvola
  • DI Juhani Toivonen
  • DI Kim Johansson, BY, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Betonilaborantin ja valmisbetonityönjohtajan pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: betonilaborantti, valmisbetonityönjohtaja

  • RKM Katriina Tallbacka, puheenjohtaja
  • DI Kim Johansson, BY, varapuheenjohtaja
  • DI Satu Kosomaa
  • DI Tuomo Kovanen (valmisbetonityönjohtaja, V-vaativuusluokan betonirakenteiden työnjohtaja, uudisrakentaminen)
  • RI Kati Koskento
  • Ins. AMK Arvi Hokkanen (valmisbetonityönjohtaja)
  • Automaatio- ja kunnossapitoasentaja Tommi Kaurila
  • TkT Johanna Tikkanen, BY, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Betonilattiatyönjohtajan pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: betonilattiatyönjohtaja, betonilattiapinnoitustyönjohtaja

  • RI Jouko Ilvonen, puheenjohtaja
  • Mauri Tanninen, varapuheenjohtaja
  • Harri Aalto (Betonilattiatyönjohtaja)
  • DI Matti Hyttinen, BY
  • DI Maarit Järvinen, BY
  • DI Juha Komonen
  • DI Veikko Leino, BLY (PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija, uudisrakentaminen)
  • DI Kim Johansson, BY, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Betonirakenteiden korjaamisen pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus) betonirakennukset, betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus) betoniset sillat ja infrarakenteet, betonirakenteiden korjaustyönjohtaja,
  betonirakenteiden kuntotutkija betonirakennukset, betonirakenteiden kuntotutkija betonisillat ja infrarakenteet

  • TkT Matti Pentti, puheenjohtaja
  • DI Juha Hartikka (Rakennuttaja RAP, betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija (betonirakennukset), siltojen ja muiden betonirakenteiden a-vaativuusluokan kuntotutkija (betonirakennukset))
  • RI Marko Latvala (Betonirakennusten A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija)
  • DI Jani Meriläinen (Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija (betonisillat))
  • DI Elina Paukku, RIL (Betonirakennusten (talorakenteet) kuntotutkija)
  • DI Ari Mantila
  • INS (AMK) Mikko Rauhanen (Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija (betonisillat), Siltojen ja muiden betonirakenteiden a-vaativuusluokan kuntotutkija (betonisillat))
  • DI Timo Rautanen
  • DI Timo Rytkönen
  • DI Simo-Pekka Valtonen, varapuheenjohtaja
  • DI Saija Varjonen (Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija (betonirakennukset), Betonirakennusten (talorakenteet) kuntotutkija
  • DI Inari Weijo (Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija (betonirakennukset))
  • TkT Johanna Tikkanen, BY, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Betonirakenteiden suunnittelijan pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: betonirakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö

  • Petri Rytioja, RTY, puheenjohtaja
  • INS Harri Kokko, RIA (AA-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija)
  • ARKKIT. Risto Huttunen, SAFA (AA-vaativuusluokan pääsuunnittelija (uudisrakentaminen), suunnitteluala: ARK rakennussuunnittelu, ARK-numero 1408)
  • Kimmo Kovanen, RKL
  • DI Juha Valjus, BY (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betonirakenteet), AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen))
  • DI Tapio Raunama, RIL (AA-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betoni- ja teräsrakenteet), AA- vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija, Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen))
  • RI Kimmo Sandberg, RIA, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Betonirakenteiden työnjohtajan pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: betonirakenteiden työnjohtaja, betonielementtitehtaan betonityönjohtaja, betonityön valvoja

  • Jussi Mattila, BY
, puheenjohtaja
  • Rami Rintanen, RIA
  • Matti Virta, Inspecta Sertifiointi
  • DI Risto Levanto, RTY
  • 
DI Elina Paukku, RIL (Betonirakennusten (talorakenteet) kuntotutkija)
  • Pekka Ruuskanen, RKL
  • 
Mikael Åhl, RKL, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijan pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija

  • Kimmo Sandberg, RIA, puheenjohtaja
   • varajäsen Katrina Kukkonen, RIA
  • Tapio Harjanne, SuLVI
  • Kaisa Autio-Nousiainen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
  • Ilkka Juvankoski, Vihdin kunta
  • Minttu Peuraniemi, Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry.
  • Kari Kuivalainen, Muoviteollisuus ry.
  • Samuli Könkö, SuLVI, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Kaavan laatijan pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: kaavan laatija

  • MA Seppo Mäkinen, MARK, puheenjohtaja
   • varajäsen MA Kristiina Rinkinen, MARK
  •  DI Maija-Riitta Kontio, SKI, varapuheenjohtaja
   • DI Jouko Riipinen, SKI
  • ARKKIT. Marko Härkönen, SAFA, varapuheenjohtaja (kaavan laatija, YKS-numero 440)
   • varajäsen ARKKIT. Noora Koskivaara, SAFA
  • DI Juhana Rautiainen, SKI (kaavan laatija, YKS-numero 521)
   • varajäsen DI Timo Huhtinen, SKI (kaavan laatija, YKS-numero 245)
  • INS. (AMK) Veera Valkama, RIA
   • varajäsen RI Kimmo Sandberg, RIA
  • ARKKIT. Valtteri Heinonen, SAFA
   • 
varajäsen ARKKIT. Johanna Vuorinen, SAFA
  • ARKKIT. Arno Stenbäck, SAFA (kaavan laatija, YKS-numero 403, PV-vaativuusluokan rakennussuunnittelija, uudisrakentaminen))
   • varajäsen ARKKIT. Tuomas Seppänen, SAFA (kaavan laatija, YKS-numero 431)
  • ARKKIT. Pia Selroos, SAFA, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: kosteudenhallintakoordinaattori

  • Markku Hienonen, RTY, puheenjohtaja
  • MMM Harri Ajomaa, RALA, varapuheenjohtaja
  • Ins.(AMK) Ulla-Mari Pasala, RATEKO
  • RI Risto Mykkänen, RAKLI
  • DI Kiia Miettunen, SKOL
   • TkT Leif Wirtanen, SKOL
  • DI Petri Mannonen, RIL
  • Ins. AMK Ilkka Räinä, SuLVI
  • RKM Markku Savila, RKL
   • RKM Niklas Karlsson, RKL
  • DI Juha Krankka, RIA
  • Ville-Petteri Saarinen, RTL
  • DI Marita Mäkinen, FISE Oy, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: kosteusvaurion kuntotutkija

  • Juha Krankka, RIA, puheenjohtaja
  • TkL Pertti Metiäinen, Valvira
  • Saija Korpi, Julkisivuyhdistys ry
  • DI Aimo Heimala, RIL (PV-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija)
  • Eila Hämäläinen, RKL
  • Jaakko Haapanen, SAFA
  • TEKN. Marko Lukkari, SuLVI (Rakennuksen kuntoarvioija (PKA), Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija)
  • DI Meri Hietala, RATEKO
  • RI Kimmo Sandberg, RIA, pätevyyslautakunnan sihteeri

  LVI-pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: IV-suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, KVV-suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö,  kylmäsuunnittelija, IV-työnjohtaja uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, KVV-työnjohtaja korjaus- ja muutostyö, energiatodistuksen laatija, IV-kuntotutkija

  • DI Minna Launiainen, SuLVI,
puheenjohtaja
   • varajäsen DI Mikko Äyräväinen, SuLVI, varapuheenjohtaja (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan ilmanvaihtosuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen))
  • INS. Harri Aavaharju, RTY
   • varajäsen DI Juha Likonen, RTY
  • ARKKIT. Juha Posti, SAFA
  • RKM Raimo Widell, RKL
   • varajäsen Reino Ranta, RKL
  • DI Pekka Pietiläinen, RAKLI (Vanhempi rakennuttaja (RAPS))
  • DI Jari Hotakainen, SKOL
   • varajäsen DI Jukka Tyni, SKOL (AA-vaativuusluokan ilmanvaihtosuunnittelija, AA-vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija)
  • DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto ry
   • varajäsen TkT Jari Virta, Suomen Kiinteistöliitto ry
  • DI Arvo Ylönen, LVI-TU ry
  • Jarmo Mäenpää, Talotekniikkateollisuus ry
  • DI Esko Kaappola
  • TEKN. Marko Lukkari, SuLVI (Rakennuksen kuntoarvioija (PKA), Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija)
  • Samuli Könkö, SuLVI, pätevyyslautakunnan sihteeri

  LVV-kuntotutkijan pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: LVV-kuntotutkija

  • Marko Lukkari, SuLVI, puheenjohtaja
  • Kari Halmi, SuLVI
  • Tomi Valkeapää, SKOL
   • varajäsen Sauli Heino
  • Heidi Pousár, Rastor Oy
  • Jukka Saarenpää, VTT Oy
  • Arto Kemppainen, Kiinteistöliitto ry
   • Jari Virta, Kiinteistöliitto ry
  • Samuli Könkö, SuLVI, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Paloturvallisuussuunnittelijan pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: paloturvallisuussuunnittelija

  • DI Taneli Rasmus, RIL, puheenjohtaja (aa-vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelija)
   • varajäsen TkL Aki Vuolio, RIL (AA-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija)
  • Risto Ihalainen, SuLVI
   • varajäsen DI Jukka Tyni, SuLVI (AA-vaativuusluokan ilmanvaihtosuunnittelija, AA-vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija)
  • DI Juha-Pekka Laaksonen, SPIY (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelija, aa-vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelija)
   • varajäsen DI Kalervo Korpela, SPIY (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelija, aa-vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelija)
  • TkT Jyri Outinen, TRY
   • varajäsen TkT Mikko Salminen, TRY
  • ARKKIT. Hannu Pyykönen, SAFA
  • RKM Martti Kenkkilä, RKL
   • varajäsen RKM Rauno Nyström, RKL
  • DI Juha Valjus, BY
(Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betonirakenteet), AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen))
  • Jaakko Maijala, Väestönsuojien rakentamisyhdistys VSR ry
   • KTM Ilkka Kivisaari, Väestönsuojien rakentamisyhdistys VSR ry
  • Matti Virpiaro, Väestönsuojien rakentamisyhdistys VSR ry
   • Martin Mitikka, Väestönsuojien rakentamisyhdistys VSR ry
  • Benjamin Ilvonen, RIA
   • Susanna Svahn, RIA
  • DI Pekka Talaskivi, RIL, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Pohja- ja kalliorakenteiden pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: Pohjarakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, infrakohteiden pohjarakenteiden suunnittelija, kalliorakenteiden suunnittelija, tärinäasiantuntija, pohjarakenteiden työnjohtaja, kalliorakenteiden työnjohtaja

  • DI, MBA Jouko Viitala, SGY, puheenjohtaja
  • DI Matti Honkaniemi, RIL (aa-vaativuusluokan infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelija, PV-vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija)
   • varajäsen DI Kai Gulin, RIL (PV-vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija, uudis- ja korjausrakentaminen)
  • INS. Martti Kaunismäki, RKL (AA-vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija, aa-vaativuusluokan infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelija)
   • varajäsen RI Esko Kuivalainen, RKL
  • TkT Leena Korkiala-Tanttu, SGY
  • TkT Ilkka Satola, MTR (aa-vaativuusluokan kalliorakennesuunnittelija, Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan kalliorakennesuunnittelija)
  • DI Eero Timonen, RIL (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija (uudisrakentaminen))
   • varajäsen DI Petri Tyynelä (aa-vaativuusluokan infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelija, Poikkeuksellisen vaativa-vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija, uudisrakentaminen))
  • DI Kalle Hollmén, MTR (PV-vaativuusluokan kalliorakennesuunnittelija)
  • DI Timo Holopainen, SuLVI (Poikkeuksellisen vaativan -vaativuusluokan IV-suunnittelija ja KVV-suunnittelija, uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen)
  • INS. (AMK) Tapio Mettänen, RIA
   • varajäsen RI Kimmo Sandberg, RIA
  • DI Pekka Talaskivi, RIL, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Puurakenteiden pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: puurakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, puurakenteiden työnjohtaja

  • DI Juha Siegberg, RIL, puheenjohtaja (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), PV-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, PV-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betoni-, teräs- ja puurakenteet, rakennusfysiikka), PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), PV-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen))
  • TkL Jarmo Leskelä, RIL
  • ARKKIT. Ahto Ollikainen, SAFA
   • varajäsen ARKKIT. Uula Korhonen
  • RKM Matti Antikainen
   • varajäsen RI Hannu Järveläinen, RKL
  • Tkt Tomi Toratti, RTT
  • RI Kirsi Rontu, RTY
  • RI Kimmo Kovanen, RKL
  • DI Pekka Talaskivi, RIL, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Pääsuunnittelijan pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: pääsuunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö

  • ARKKIT. Jyrki Iso-Aho, ATL, puheenjohtaja (PV-vaativuusluokan pääsuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), suunnitteluala: ARK rakennussuunnittelu, ARK-numero 556)
   • varajäsen ARKKIT. Sofia Amberla, ATL
  • ARKKIT. Vesa Pekka Erikkilä, SAFA, varapuheenjohtaja (PV-vaativuusluokan pääsuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), suunnitteluala: ARK rakennussuunnittelu, ARK-numero 116)
   • varajäsen ARKKIT. Ifa Kytösaho, SAFA
  • ARKKIT. Juha Salmenperä, ATL
   • ARKKIT. Sofia Ambergla, ATL
  • DI Juha Valjus, RIL (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betonirakenteet), AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen))
   • varajäsen DI Pekka Talaskivi, RIL
  • RKM Sanna Syrjänen, RKL
   • varajäsen RKM Marit Sivén, RKL
  • ARKKIT. Ulla Vahtera, RTY
   • varajäsen ARKKIT. Solja Mäkelä
  • ARKKIT. Tarmo Peltonen, SAFA
   • varajäsen ARKKIT. Ifa Kytösaho
  • DI Vikke Niskanen, SulVI (Vaativa -vaativuusluokan ilmanvaihtosuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), Vaativa -vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen))
   • varajäsen, Ins. Tapio Kanerva, SuLVI
  • RA Tommi Luukkonen, RIA
   • varajäsen INS. (AMK) Janne Juujärvi, IL
  •  DI Markku Inkeroinen, RAKLI
  • ARKKIT. Pia Selroos, SAFA, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Asiantuntijajäsenet:

  • Maisema-arkkitehti Yrjö Ala-Heikkilä, MARK, asiantuntija
  • Miia Paatsema, SGY, asiantuntija
  • Sisustusarkkitehti Päivi Bergroth, SIO, asiantuntija

  Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastajan pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja betonirakenteet, puurakenteet, teräsrakenteet, pohjarakenteet, kalliorakenteet, rakennusfysiikka

  • DI Juha Valjus, SKOL, puheenjohtaja
  • DI Timo Helenius, RIL
  • DI Heikki Kangas, SGY
  • RI Oskari Laukkanen, RIA (V+-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (puurakenteet),  V+-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija, V+-vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelija)
  • DI Jouko Lamminen, RTY
  • DI Pekka Laamanen, BY (AA-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (rakennusfysiikka), AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija)
  • DI Fia Inkala, TRY (AA-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija), PV-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen)
  • DI Juha Siegberg, RIL (PV-vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), PV-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, PV-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betoni-, teräs- ja puurakenteet, rakennusfysiikka), PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), PV-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen)
  • DI Ville Alajoki, silta-asiantuntija
  • DI Marita Mäkinen, FISE, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: rakennusfysiikan suunnittelija, akustiikan suunnittelija,
  kosteusvaurion korjaussuunnittelija

  • DI Sari Hildén, RIL, puheenjohtaja
   • varajäsen TkL Pertti Metiäinen, RIL
  • DI Antti Souto, JSY, varapuheenjohtaja
   • varajäsen DI Heikki Käkönen, JSY
  • DI Aimo Heimala, RIL (PV-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija)
   • varajäsen DI Urpo Karesniemi, RIL (AA-vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelija, A-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija)
  • RKM Esko Lindblad , RKL
   • varajäsen RKM Markku Savila, RKL
  • TkL Timo Turunen, RATEKO (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan kosteusvaurion korjaussuunnittelija, AA-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betonirakenteet ja rakennusfysiikka), AA-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija, AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija)
   • varajäsen DI Meri Hietala, RATEKO
  • ARKKIT. Kimmo Lylykangas, SAFA
   • varajäsen ARKKIT. Mauri Korkka, SAFA
  • DI Lari Eskola, SuLVI
   • DI Timo Holopainen, SuLVI (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan IV-suunnittelija ja KVV-suunnittelija, uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen)
  • RI Ari Pesonen, RIA
   • varajäsen RI Sampsa Karvinen, RIA
   • varajäsen RI Kimmo Sandberg, RIA
  • DI Juha Valjus, BY (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betonirakenteet), AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen))
   • varajäsen TkT Johanna Tikkanen, BY
  • DI Henrik Möller, Akustinen seura
   • varajäsen DI Pekka Taina, Akustinen seura
  • DI Pekka Talaskivi, RIL, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Rakennussuunnittelijan pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: rakennussuunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö

  • ARKKIT. Solja Mäkelä, SAFA, puheenjohtaja
   • varajäsen, ARKKIT. Antti Westerlund (A-vaativuusluokan rakennussuunnittelija, ARK-numero 1066)
  • RA Eliisa Parhiala, RIA, varapuheenjohtaja (Vaativa-vaativuusluokan pääsuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), suunnitteluala: rakennussuunnittelu, Vaativa-vaativuusluokan rakennussuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), ARK-numero 565)
   • varajäsen RA Asko Eerola, RIA
  • DI Juha Valjus, BY (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betonirakenteet), AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen))
  • ARKKIT. Jarmo Raveala, RAKLI
   • varajäsen, ARKKIT. Päivi Etelämäki
  • RA Mari Talonen, RIA (V+-vaativuusluokan rakennussuunnittelija, uudis- ja korjausrakentaminen, ARK-numero 1356)
   • varajäsen RA Veikko Ahonen, RIA (AA-vaativuusluokan pääsuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), suunnitteluala: ARK rakennussuunnittelu, ARK-numero 498)
  • RKM Sanna Syrjönen, RKL
   • varajäsen RKM Marit Sivén, RKL
  • ARKKIT. Tiina Reponen, RTY
   • varajäsen ARKKIT. Annika Alppi, RTY
  • ARKKIT. Sampo Honkala, SAFA (AA-vaativuusluokan pääsuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), suunnitteluala: ARK rakennussuunnittelu, ARK-numero 1072)
   • varajäsen ARKKIT. Hille Kaukonen, SAFA
  • Sisustusarkkitehti Matti Kulovesi, SIO (Vaativa-vaativuusluokan pääsuunnittelija (korjausrakentaminen, koskien rakennuksen sisätilan korjaus- ja muutostöitä), Vaativa-vaativuusluokan rakennussuunnittelija (korjausrakentaminen, koskien rakennuksen sisätilan korjaus- ja muutostöitä))
   • varajäsen, sisustusarkkitehti Päivi Bergroth, SIO
  • INS. Ilkka Alvoittu, SuLVI
   • varajäsen DI Vikke Niskanen, SuLVI (Vaativa -vaativuusluokan ilmanvaihtosuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), Vaativa -vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen))
  • INS. Janne Juujärvi, IL
   • varajäsen INS. Hannu Saarikangas, IL
  • ARKKIT. Pia Selroos, SAFA, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Rakennustyön valvojan pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: Talonrakennustyön valvoja RAV ja RAVS, maa- ja pohjarakennustyön valvoja RAV ja RAVS

  • Jouko Rokkonen, RTL, puheenjohtaja 31.12.2019 asti
  • RKM Kari Isomäki, RKL (Talonrakennustyön ylivalvoja)
  • RKM Pekka Sallansalo, RAVA (Rakennustyön valvoja RAV)
  • Kai Salmi, SAFA
  • Kalle Mauriala, RIL
  • Timo Juolevi, RAKLI, puh.joht. 1.1.2020 alkaen
  • Jyri Koski, RTL
  • RI Ulla Mehik, RIA
   • RI Kimmo Sandberg, RIA
  • Mikael Åhl, RKL, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Rakennuttajan pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: yleinen rakennuttaja RAP ja RAPS, infra-rakennuttaja RAP ja RAPS, talotekniikan rakennuttaja RAP ja RAPS

  • RI Seppo Kemppainen, puheenjohtaja, RAKLI
  • DI Pekka Wallenius, RIL
   • DI Juha Niemelä, RIL, (Vanhempi rakennuttaja (RAPS))
  • ARKKIT. Juha Hovinen, SAFA
   • varajäsen ARKKIT. Ifa Kytösaho SAFA
  • TkL Teppo Salmikivi, RAKLI
   • varajäsen DI Mikko Somersalmi, RAKLI
  • Anu Kuoppamäki, RTL
   • RI Janne Ketola, RTL
  • RKM Rainer Nieminen, RKL
  • Hortonomi (AMK) Heidi Järkkä, VYL (Maisemasuunnittelija, vihervalvoja)
  • Suunnitteluhortonomi Juha Kivimäki, VYL
   • Maisema-arkkitehti Sari Knuuti, VYL
  • RI Sampsa Karvinen, RIA
   • varajäsen Riina Linnas, RIA
  • DI Kaija Tarvainen, SuLVI
 (Vanhempi rakennuttaja RAPS)
   • varajäsen DI Tapio Jalo, SuLVI
  • DI Heli Niesniemi, RIL
  • DI Pekka Talaskivi, RIL, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Talotekniikan valvojan pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: talotekniikan perusvalvoja, talotekniikan IT-, LVI-, RAU- ja sähkövalvoja, talotekniikan ylivalvoja

  • DI Raimo Sannikka, RTL, puheenjohtaja (31.12.2019 asti)
   • varajäsen DI Ilkka Rantama, RTL
  • INS. Juha-Petri Arvonen, RAKLI, varapuheenjohtaja
   • varajäsen INS. Pekka Karsimus, RAKLI (Vanhempi rakennuttaja (RAPS))
  • RI Kimmo Sandberg, RIA
  • Kimmo Lindberg, RTL
  • DI Minna Launiainen, SuLVI (Rakennuksen kuntoarvioija (PKA))
   • varajäsen ins. AMK Marko Haavikko, SuLVI
  • RKM Raimo Widell, RKL
   • varajäsen RKM Mikael Åhl, RKL
  • Heikki Kauranen, Kiinko, pätevyyslautakunnan sihteeri

  Teräsrakenteiden pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: teräsrakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, teräsrakenteiden asennustyönjohtaja, teräsrakennetehtaan vastaava työnjohtaja

  • DI Pekka Yrjölä, TRY, puheenjohtaja
  • DI Juha Siegberg (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), PV-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, PV-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betoni-, teräs- ja puurakenteet, rakennusfysiikkaaaaa), PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija, PV-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija
  • DI Jarmo Havula
  • DI Markku Kemppi
   • varajäsen TkT Jukka Martikainen
  • DI Timo Alanko, TRY
   • varajäsen DI Asko Talja
  • DI Markku Laine, TRY
  • DI Esko Knuutila, RTY
  • DI Arto Rokkanen
  • DI Antti Rytkönen, LiVi
   • varajäsen DI Paavo Hassinen (PV-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betoni- ja teräsrakenteet), PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), PV-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen)(työkokemus pääosin siltarakenteiden suunnittelu),
  • TkT Suvi Papula, TRY, pätevyyslautakunnan sihteeri 

  Tuotantojohdon pätevyyslautakunta

  Pätevyydet: vastaava työnjohtaja uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, kosteusvaurion korjaustyönjohtaja, työmaainsinööri, työpäällikkö, projektipäällikkö

  • Juha Riihimäki, RATEKO, puheenjohtaja
  • RKM Esko Lindblad, RKL
  • DI Kim Johansson, BY
  • Talonrakennusteknikko Kaisa Thodén, RKL
  • LVI-työteknikko Ari Niemelä, SuLVI
   • varajäsen, LVI-teknikko Esa Haavisto, SuLVI
  • – , TRY
  • Arkkitehti Tomi Perko, SAFA
   • varajäsen ARKKIT.  Hannu Kiiskilä, SAFA
  • Tero Nikkanen, RIA
   • varajäsen RI Kimmo Sandberg, RIA
  • DI Tarmo Tarkkio, SGY (AA-vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija)
  • Mikael Åhl, RKL, pätevyyslautakunnan sihteeri
  FISEN rekisterissä

  80 Pätevyysnimikettä