Language:
Language:
header

Pätevyyslautakunnat

Pätevyyslautakunnat ja sihteerijärjestöt muodostavat FISEn kanssa pätevyyspalvelun.

Pätevyyslautakunnat

Pätevyyslautakuntien tehtävänä on todeta kaikki FISEn pätevyydet. Pätevyyslautakuntien kokouksissa käsitellään sihteerijärjestöille saapuneet hakemukset ja tehdään niitä koskevat päätökset pätevyyksista. Sihteerijärjestöt ylläpitävät FISEn hallituksen nimittämiä pätevyyslautakuntia, jotka vastaavat myös pätevyystenteistä.

Pätevyyslautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai sihteerin kutsusta vähintään 2 kertaa vuodessa. Pätevyyslautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Pätevyyslautakuntien päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Alla esitettynä pätevyyslautakuntien tulevat kokousajat ja lautakuntien kokoonpanot.

Pätevyyksiä koskevissa asioissa pyydetään olemaan yhteydessä suoraan ko. pätevyyttä hoitavaan sihteerijärjestöön. Kunkin sihteerijärjestön ylläpitämät pätevyyslautakunnat sekä pätevyyslautakuntien sihteerien yhteystiedot löytyvät sivulta yhteystiedot.

Pätevyyslautakuntien kokousajat

Asuntokaupan kuntotarkastajan (AKK) ja rakennuksen kuntoarvioijan (PKA) pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK) ja rakennuksen kuntoarvioija (PKA)

Seuraavat kokoukset: 28.9.2021, 2.12.2021

Hakemusten on oltava perillä 3 viikkoa ennen kokousta.  

Betonielementtien asennustyönjohtajan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: betonielementtien asennustyönjohtaja)

Seuraavat kokoukset: –
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Betonijulkisivutyönjohtajan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: betonijulkisivutyönjohtaja)

Seuraavat kokoukset: pidetään tarvittaessa.
Hakemukset käsitellään kuukauden sisällä niiden saapumisesta.

Betonilaborantin ja valmisbetonityönjohtajan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: betonilaborantti, valmisbetonityönjohtaja)

Seuraavat kokoukset: 27.10.2021
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Betonilattiatyönjohtajan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: betonilattiatyönjohtaja, betonilattiapinnoitustyönjohtaja)

Seuraavat kokoukset: –
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Betonirakenteiden korjaamisen pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: betonirakenteiden korjaussuunnittelija betonirakennukset, betonirakenteiden korjaussuunnittelija betoniset sillat ja infrarakenteet, betonirakenteiden korjaustyönjohtaja, betonirakenteiden kuntotutkija betonirakennukset, betonirakenteiden kuntotutkija betoniset sillat ja infrarakenteet)

Seuraavat kokoukset: 29.10
Hakemusten on oltava perillä 3 viikkoa ennen kokousta.

Betonirakenteiden suunnittelijan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: betonirakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö)

Seuraavat kokoukset: 24.11.2021
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Betonirakenteiden työnjohtajan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: betonirakenteiden työnjohtaja, betonielementtitehtaan betonityönjohtaja, betonityön valvoja)

Seuraavat kokoukset:
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija)

Seuraavat kokoukset:
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Kaavan laatijan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: kaavanlaatija)

Seuraavat kokoukset: 30.9.2021, 2.12.2021
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: kosteudenhallintakoordinaattori)

Seuraavat kokoukset: 29.9.2021
Hakemusten on olta perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: kosteusvaurion kuntotutkija)

Seuraavat kokoukset:
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

LVI-pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: IV-suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, KVV-suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, haja-asutuksen vesihuollonsuunnittelija, kylmäsuunnittelija, IV-työnjohtaja uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, KVV-työnjohtaja uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, energiatodistuksen laatija, IV-kuntotutkija)

Seuraavat kokoukset: 30.9.2021 ja 15.12.2021
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta. 

LVV-kuntotutkijan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: LVV-kuntotutkija)

Seuraavat kokoukset:
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta. 

Paloturvallisuussuunnittelijan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: paloturvallisuussuunnittelija)

Seuraavat kokoukset: 9.12.2021, 9.2.2022
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta. 

Pohja- ja kalliorakenteiden pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: pohjarakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, infrakohteiden pohjarakenteiden suunnittelija, kalliorakenteiden suunnittelija, tärinäasiantuntija, pohjarakenteiden työnjohtaja, kalliorakenteiden työnjohtaja)

Seuraavat kokoukset: 14.12.2021
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Puurakenteiden  pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: puurakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, puurakenteiden työnjohtaja)

Seuraavat kokoukset: 22.9.2021
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Pääsuunnittelijan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: pääsuunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö)

Seuraavat kokoukset: 13.10.2021 ja 24.11.2021
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastajan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja betonirakenteet, puurakenteet, teräsrakenteet, pohjarakenteet, kalliorakenteet, rakennusfysiikka)

Seuraavat kokoukset: 3.11.2021
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: rakennusfysiikan suunnittelija, akustiikan suunnittelija, kosteusvaurion korjaussuunnittelija)

Seuraavat kokoukset: 18.11.2021, 24.3.2022
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta. 

Rakennussuunnittelijan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: rakennussuunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö)

Seuraavat kokoukset: 14.9.2021, 26.10.2021 ja 14.12.2021
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Rakennustyön valvojan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: talonrakennustyön valvoja (RAV ja RAVS), maa- ja pohjarakennustyön valvoja (RAV ja RAVS))

Seuraavat kokoukset:
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Rakennuttajan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: yleinen rakennuttaja (RAP ja RAPS), maisemarakennuttaja (RAP), infra-rakennuttaja (RAP ja RAPS), talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS)

Seuraavat kokoukset:  28.10.2021 ja 16.12.2021
Hakemusten on oltava perillä 2 ennen kokousta.

Talotekniikan valvojan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: talotekniikan perusvalvoja, talotekniikan IT-, LVI-, RAU- ja sähkövalvoja, talotekniikan ylivalvoja)

Seuraavat kokoukset:  6.10.2021 ja 1.12.2021
Hakemusten on oltava perillä 3 viikkoa ennen kokousta.

Teräsrakenteiden pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: teräsrakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, teräsrakenteiden asennustyönjohtaja, teräsrakennetehtaan vastaava työnjohtaja)

Seuraavat kokoukset: 10.9.2021 ja 19.11.2021
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Tuotantojohdon pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: vastaava työnjohtaja uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, kosteusvaurion korjaustyönjohtaja, työmaainsinööri, työpäällikkö, projektipäällikkö)

Seuraavat kokoukset:  –
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

 

Pätevyyslautakuntien kokoonpanot


FISEN HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 12.5.2021 VAHVISTETUT PÄTEVYYSLAUTAKUNTIEN KOKOONPANOT

Asuntokaupan kuntotarkastajan (AKK) ja rakennuksen kuntoarvioijan (PKA) pätevyyslautakunta

Pätevyydet: asuntokaupan kuntotarkastaja AKK, rakennuksen kuntoarvioija PKA

 • RKM Esko Lindblad, puheenjohtaja, RKL
  • varajäsen RKM Mikael Åhl, RKL
 • TkT Jari Virta, varapuheenjohtaja, Kiinteistöliitto Uusimaa ry
 • ARKKIT. Timo Hyvärinen, SAFA
  • varajäsen ARKKIT. Immo Teperi, SAFA
 • XX, RIL
  • varajäsen DI Pekka Talaskivi, RIL
 • RI Kimmo Sandberg, RIA
 • YKV, LKV Raimo Lievonen, Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL)
  • varajäsen LKV, YKV Markku Rautanen, Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL)
 • DI Torsti Siltanen, Suomen Omakotiliitto ry
  • varajäsen Katja Keränen, Suomen Omakotiliitto ry
 • KTM Heikki Kauranen, Kiinko, pätevyyslautakunnan sihteeri

Betonielementtien asennustyönjohtajan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: betonielementtien asennustyönjohtaja

 • DI Ilpo Luhtala, puheenjohtaja
 • DI Sakari Hakio, varapuheenjohtaja (PV-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betonirakenteet), V-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija)
 • Ins. AMK Rani Juustinen
 • Ins. AMK Anna Uschanov
 • DI Kim Johansson, BY, pätevyyslautakunnan sihteeri

Betonijulkisivutyönjohtajan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: betonijulkisivutyönjohtaja

 • RI Janne Vilve, puheenjohtaja (Betonijulkisivutyönjohtaja)
 • RI Tuomo Haara
 • DI Jani Riihinen (Betonijulkisivutyönjohtaja)
 • RI Petri Silvola
 • DI Juhani Toivonen
 • DI Kim Johansson, BY, pätevyyslautakunnan sihteeri

Betonilaborantin ja valmisbetonityönjohtajan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: betonilaborantti, valmisbetonityönjohtaja

 • RI Kati Koskento, puheenjohtaja
 • DI Kim Johansson, BY, varapuheenjohtaja
 • DI Satu Kosomaa
 • DI Tuomo Kovanen (valmisbetonityönjohtaja, V-vaativuusluokan betonirakenteiden työnjohtaja, uudisrakentaminen)
 • RI Jarmo Saunajoki
 • Ins. AMK Arvi Hokkanen (valmisbetonityönjohtaja)
 • Automaatio- ja kunnossapitoasentaja Tommi Kaurila
 • TkT Johanna Tikkanen, BY, pätevyyslautakunnan sihteeri

Betonilattiatyönjohtajan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: betonilattiatyönjohtaja, betonilattiapinnoitustyönjohtaja

 • RI Jouko Ilvonen, puheenjohtaja
 • Mauri Tanninen, varapuheenjohtaja
 • Harri Aalto (Betonilattiatyönjohtaja)
 • DI Matti Hyttinen, BY
 • DI Maarit Järvinen, BY
 • DI Juha Komonen
 • DI Veikko Leino, BLY (PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija, uudisrakentaminen)
 • DI Kim Johansson, BY, pätevyyslautakunnan sihteeri

Betonirakenteiden korjaamisen pätevyyslautakunta

Pätevyydet: betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus) betonirakennukset, betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus) betoniset sillat ja infrarakenteet, betonirakenteiden korjaustyönjohtaja,
betonirakenteiden kuntotutkija betonirakennukset, betonirakenteiden kuntotutkija betonisillat ja infrarakenteet

 • DI Inari Weijo (Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija (betonirakennukset), puheenjohtaja
 • DI Simo-Pekka Valtonen, varapuheenjohtaja
 • DI Juha Hartikka (Rakennuttaja RAP, betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija (betonirakennukset), siltojen ja muiden betonirakenteiden a-vaativuusluokan kuntotutkija (betonirakennukset)
 • RI Marko Latvala (Betonirakennusten A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija)
 • DI Jani Meriläinen (Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija (betonisillat)
 • DI Elina Paukku, RIL (Betonirakennusten (talorakenteet) kuntotutkija)
 • DI Ari Mantila
 • INS (AMK) Mikko Rauhanen (Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija (betonisillat), Siltojen ja muiden betonirakenteiden a-vaativuusluokan kuntotutkija (betonisillat)
 • DI Timo Rautanen
 • DI Riku Kytö
 • Ins. YAMK Matti Airaksinen
 • TkT Arto Köliö
 • DI Saija Varjonen (Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija (betonirakennukset), Betonirakennusten (talorakenteet) kuntotutkija
 • TkT Johanna Tikkanen, BY, pätevyyslautakunnan sihteeri

Betonirakenteiden suunnittelijan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: betonirakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö

 • Petri Rytioja, RTY, puheenjohtaja
 • RI Ahti Rantonen (PV-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, PV-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija, PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen))
 • ARKKIT. Risto Huttunen, SAFA (AA-vaativuusluokan pääsuunnittelija (uudisrakentaminen), suunnitteluala: ARK rakennussuunnittelu, ARK-numero 1408)
 • Kimmo Kovanen, RKL
 • DI Juha Valjus, BY (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betonirakenteet), AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen))
 • DI Tapio Raunama, RIL (AA-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betoni- ja teräsrakenteet), AA- vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija, Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen))
 • RI Kimmo Sandberg, RIA, pätevyyslautakunnan sihteeri

Betonirakenteiden työnjohtajan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: betonirakenteiden työnjohtaja, betonielementtitehtaan betonityönjohtaja, betonityön valvoja

 • Jussi Mattila, BY, puheenjohtaja
 • Rami Rintanen, RIA
 • Jarmo Saunajoki, Inspecta Sertifiointi
 • DI Risto Levanto, RTY
 • DI Elina Paukku, RIL (Betonirakennusten (talorakenteet) kuntotutkija)
 • Pekka Ruuskanen, RKL
 • Mikael Åhl, RKL, pätevyyslautakunnan sihteeri

Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija

 • Kimmo Sandberg, RIA, puheenjohtaja
  • varajäsen Katrina Kukkonen, RIA
 • Tapio Harjanne, SuLVI
 • Kaisa Autio-Nousiainen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
 • Ilkka Juvankoski, Vihdin kunta
 • Minttu Peuraniemi, Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry.
 • Kari Kuivalainen, Muoviteollisuus ry.
 • Samuli Könkö, SuLVI, pätevyyslautakunnan sihteeri

Kaavan laatijan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: kaavan laatija

 • RA(AMK) Samuli Kantola, RIA, puheenjohtaja (kaavan laatija, YKS-numero 475)
  • varajäsen RI Kimmo Sandberg, RIA
 • MA Aino Aspiala, MARK, varapuheenjohtaja
  • varajäsen MA Järvitalo Aino, MARK (kaavan laatija, YKS-numero 648)
 •  DI Maija-Riitta Kontio, SKY
  • DI Jouko Riipinen, SKY
 • ARKKIT. Marko Härkönen, SAFA,  (kaavan laatija, YKS-numero 440)
  • varajäsen ARKKIT. Noora Koskivaara, SAFA
 • DI Timo Huhtinen, SKY (kaavan laatija, YKS-numero 245)
  • varajäsen DI Jussi Heinämies, SKI
 • ARKKIT. Valtteri Heinonen, SAFA
  • varajäsen ARKKIT. Johanna Vuorinen, SAFA
 • ARKKIT. Arno Stenbäck, SAFA (kaavan laatija, YKS-numero 403, PV-vaativuusluokan rakennussuunnittelija, uudisrakentaminen))
  • varajäsen ARKKIT. Tuomas Seppänen, SAFA (kaavan laatija, YKS-numero 431)
 • ARKKIT. Pia Selroos, SAFA, pätevyyslautakunnan sihteeri

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyslautakunta

Pätevyydet: kosteudenhallintakoordinaattori

 • Markku Hienonen, RTY, puheenjohtaja
 • MMM Harri Ajomaa, RALA, varapuheenjohtaja
 • Ins.(AMK) Ulla-Mari Pasala, RATEKO
 • RI Risto Mykkänen, RAKLI
 • DI Kiia Miettunen, SKOL
  • TkT Leif Wirtanen, SKOL
 • DI Petri Mannonen, RIL
 • Ins. AMK Ilkka Räinä, SuLVI
 • RKM Markku Savila, RKL
  • RKM Niklas Karlsson, RKL
 • DI Juha Krankka, RIA
 • Ville-Petteri Saarinen, RTL
  • Laura Salo, RTL
 • DI Pekka Talaskivi, RIL ry, pätevyyslautakunnan sihteeri

Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: kosteusvaurion kuntotutkija

 • Juha Krankka, RIA, puheenjohtaja
 • TkL Pertti Metiäinen, Valvira
 • Saija Korpi, Julkisivuyhdistys ry
 • DI Aimo Heimala, RIL (PV-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija)
 • Eila Hämäläinen, RKL
 • Jaakko Haapanen, SAFA
 • TEKN. Marko Lukkari, SuLVI (Rakennuksen kuntoarvioija (PKA), Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija)
 • DI Meri Hietala, RATEKO
 • RI Kimmo Sandberg, RIA, pätevyyslautakunnan sihteeri

LVI-pätevyyslautakunta

Pätevyydet: IV-suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, KVV-suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö,  kylmäsuunnittelija, IV-työnjohtaja uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, KVV-työnjohtaja korjaus- ja muutostyö, energiatodistuksen laatija, IV-kuntotutkija

 • DI Minna Launiainen, SuLVI, puheenjohtaja
  • varajäsen DI Mikko Äyräväinen, SuLVI, varapuheenjohtaja (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan ilmanvaihtosuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen))
 • INS. Harri Aavaharju, RTY
  • varajäsen DI Juha Likonen, RTY
 • ARKKIT. Juha Posti, SAFA
 • RKM Raimo Widell, RKL
  • varajäsen Reino Ranta, RKL
 • DI Pekka Pietiläinen, RAKLI (Vanhempi rakennuttaja (RAPS))
 • DI Vikke Niskanen, SKOL (PV-vaativuusluokan ilmanvaihtosuunnittelija (uudisrakentaminen/korjaus- ja muutostyö),  V-vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija (uudisrakentaminen/korjaus- ja muutostyö)
  • varajäsen DI Jukka Tyni, SKOL (AA-vaativuusluokan ilmanvaihtosuunnittelija, AA-vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija)
 • DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto ry
  • varajäsen TkT Jari Virta, Kiinteistöliitto Uusimaa ry
 • DI Arvo Ylönen, LVI-TU ry
 • Jarmo Mäenpää, Talotekninen teollisuus ja kauppa ry
 • DI Esko Kaappola
 • TEKN. Marko Lukkari, SuLVI (Rakennuksen kuntoarvioija (PKA), Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija)
 • Samuli Könkö, SuLVI, pätevyyslautakunnan sihteeri

LVV-kuntotutkijan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: LVV-kuntotutkija

 • Marko Lukkari, SuLVI, puheenjohtaja
 • Kari Halmi, SuLVI
 • Tomi Valkeapää, SKOL
  • varajäsen Sauli Heino
 • Heidi Pousár, Rastor Oy
 • Jukka Saarenpää, VTT Oy
 • Arto Kemppainen, Kiinteistöliitto ry
  • Jari Virta, Kiinteistöliitto ry
 • Ins. YAMK Pekka Ranta, SKOL
 • Samuli Könkö, SuLVI, pätevyyslautakunnan sihteeri

Paloturvallisuussuunnittelijan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: paloturvallisuussuunnittelija

 • DI Taneli Rasmus, RIL, puheenjohtaja (poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelija)
  • varajäsen TkL Aki Vuolio, RIL (AA-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija)
 • Risto Ihalainen, SuLVI
  • varajäsen DI Jukka Tyni, SuLVI (AA-vaativuusluokan ilmanvaihtosuunnittelija, AA-vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija)
 • Teemu Tiainen, TRY
  • varajäsen TkT Suvi Papula, TRY
 • DI Kalervo Korpela, SPIY (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelija, aa-vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelija)
  • varajäsen Timo Salminen, SPIY (vaativan luokan paloturvallisuussuunnittelija ja PV erityissäännökseen perustuen)
 • ARKKIT. Ari Bungers, SAFA (Rakennussuunnittelija, V+ Uudis, Pääsuunnittelija, V+ uudis)
  • varajäsen ARKKIT. Hannu Pyykönen, SAFA
 • DI Päivi Myllylä, SPIY
  • varajäsen DI Juha-Pekka Laaksonen, SPIY (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelija, aa-vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelija)
 • RKM Martti Kenkkilä, RKL
  • varajäsen RKM Rauno Nyström, RKL
 • DI Juha Kukkonen, BY, (PV-luokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja, PV-luokan puurakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen), PV-luokan teräsrakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen)
 • Jaakko Maijala, Väestönsuojien rakentamisyhdistys VSR ry
  • varajäsen KTM Ilkka Kivisaari, Väestönsuojien rakentamisyhdistys VSR ry
 • Matti Virpiaro, Väestönsuojien rakentamisyhdistys VSR ry
  • Varajäsen Martin Mitikka, Väestönsuojien rakentamisyhdistys VSR ry
 • Benjamin Ilvonen, RIA
  • Susanna Svahn, RIA
 • DI Pekka Talaskivi, RIL, pätevyyslautakunnan sihteeri

Pohja- ja kalliorakenteiden pätevyyslautakunta

Pätevyydet: Pohjarakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, infrakohteiden pohjarakenteiden suunnittelija, kalliorakenteiden suunnittelija, tärinäasiantuntija, pohjarakenteiden työnjohtaja, kalliorakenteiden työnjohtaja

 • DI, MBA Jouko Viitala, SGY, puheenjohtaja
 • DI Petteri Kronqvist, RIL (PV-vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija, uudis- ja korjausrakentaminen)
  • varajäsen DI Kai Gulin, RIL (PV-vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija, uudis- ja korjausrakentaminen)
 • INS. Martti Kaunismäki, RKL (AA-vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija, aa-vaativuusluokan infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelija)
  • varajäsen RI Esko Kuivalainen, RKL
 • TkT Leena Korkiala-Tanttu, SGY
 • TkT Ilkka Satola, MTR (aa-vaativuusluokan kalliorakennesuunnittelija, Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan kalliorakennesuunnittelija)
  • DI Jukka Salminen, MTR (PV-vaativuusluokan kalliorakennesuunnittelija)
 • DI Petri Tyynelä (aa-vaativuusluokan infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelija, Poikkeuksellisen vaativa-vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija, uudisrakentaminen))
  • DI Eero Timonen, RIL (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija (uudisrakentaminen))
 • DI Kalle Hollmén, MTR (PV-vaativuusluokan kalliorakennesuunnittelija)
  • DI Ulla Sipola, MTR (PV-vaativuusluokan kalliorakennesuunnittelija)
 • DI Timo Holopainen, SuLVI (Poikkeuksellisen vaativan -vaativuusluokan IV-suunnittelija ja KVV-suunnittelija, uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen)
 • INS. (AMK) Tapio Mettänen, RIA
  • varajäsen RI Kimmo Sandberg, RIA
 • DI Pekka Talaskivi, RIL, pätevyyslautakunnan sihteeri

Puurakenteiden pätevyyslautakunta

Pätevyydet: puurakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, puurakenteiden työnjohtaja

 • DI Juha Siegberg, RIL, puheenjohtaja (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), PV-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, PV-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betoni-, teräs- ja puurakenteet, rakennusfysiikka), PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), PV-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen))
 • TkL Jarmo Leskelä, RIL
 • ARKKIT. Ahto Ollikainen, SAFA
  • varajäsen ARKKIT. Uula Korhonen
 • RKM Matti Antikainen
  • varajäsen RI Hannu Järveläinen, RKL
 • Tkt Tomi Toratti, RTT
 • RI Kirsi Rontu, RTY
 • RI Kimmo Kovanen, RKL
 • DI Pekka Talaskivi, RIL, pätevyyslautakunnan sihteeri

Pääsuunnittelijan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: pääsuunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö

 • ARKKIT. Jyrki Iso-Aho, ATL, puheenjohtaja (PV-vaativuusluokan pääsuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), suunnitteluala: ARK rakennussuunnittelu, ARK-numero 556)
  • varajäsen ARKKIT. Tuula Tuomi, ATL
 • ARKKIT. Vesa Pekka Erikkilä, SAFA, varapuheenjohtaja (PV-vaativuusluokan pääsuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), suunnitteluala: ARK rakennussuunnittelu, ARK-numero 116)
  • varajäsen ARKKIT. Tarmo Peltonen, SAFA
 • ARKKIT. Asko Takala, ATL (kaavan laatija)
 • DI Juha Valjus, RIL (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betonirakenteet), AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen))
  • varajäsen DI Pekka Talaskivi, RIL
 • RKM Sanna Syrjänen, RKL
  • varajäsen RKM Marit Sivén, RKL
 • ARKKIT. Leena Jaskanen, RTY
  • varajäsen ARKKIT. Ulla Vahtera, RTY
 • ARKKIT. Ifa Kytösaho, SAFA
  • varajäsen ARKKIT. Tarmo Peltonen, SAFA
 • DI Vikke Niskanen, SulVI (Vaativa -vaativuusluokan ilmanvaihtosuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), Vaativa -vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen))
  • varajäsen, Ins. Tapio Kanerva, SuLVI
 • INS. (AMK) Janne Juujärvi, IL
  • RA Tommi Luukkonen, RIA
 •  DI Markku Inkeroinen, RAKLI
 • ARKKIT. Pia Selroos, SAFA, pätevyyslautakunnan sihteeri

Asiantuntijajäsenet:

 • Maisema-arkkitehti Yrjö Ala-Heikkilä, MARK, asiantuntija
 • Miia Paatsema, SGY, asiantuntija
 • Sisustusarkkitehti Hanna Hilmola, SIO, asiantuntija

Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastajan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja betonirakenteet, puurakenteet, teräsrakenteet, pohjarakenteet, kalliorakenteet, rakennusfysiikka

 • DI Juha Valjus, SKOL, puheenjohtaja (PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen)), PV-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betonirakenteet)), PV-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija
 • DI Timo Helenius, RIL
 • DI Heikki Kangas, SGY
 • RI Oskari Laukkanen, RIA (V+-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (puurakenteet),  V+-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija, V+-vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelija)
 • DI Jouko Lamminen, RTY
 • DI Pekka Laamanen, BY (AA-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (rakennusfysiikka), AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija)
 • DI Fia Inkala, TRY (AA-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija), PV-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen)
 • DI Juha Siegberg, RIL (PV-vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), PV-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, PV-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betoni-, teräs- ja puurakenteet, rakennusfysiikka), PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), PV-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen)
 • DI Ville Alajoki, silta-asiantuntija
 • DI Pekka Talaskivi, RIL, pätevyyslautakunnan sihteeri

Rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: rakennusfysiikan suunnittelija, akustiikan suunnittelija,
kosteusvaurion korjaussuunnittelija

 • DI Sari Hildén, RIL, puheenjohtaja
  • varajäsen TkL Pertti Metiäinen, RIL
 • DI Antti Souto, JSY, varapuheenjohtaja
  • varajäsen DI Heikki Käkönen, JSY
 • Tommi Mutanen, RIL (V-vaativuusluokan betonirakenteiden korjaussuunnittelija, betonirakennukset (materiaalitekninen korjaus)), PV-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, V-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen)), PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (korjaus- ja muutostyö)
  • varajäsen DI Urpo Karesniemi, RIL (AA-vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelija, A-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija)
 • RKM Esko Lindblad , RKL
  • varajäsen RKM Markku Savila, RKL
 • TkL Timo Turunen, RATEKO (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan kosteusvaurion korjaussuunnittelija, AA-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betonirakenteet ja rakennusfysiikka), AA-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija, AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija)
  • varajäsen DI Meri Hietala, RATEKO
 • ARKKIT. Kimmo Lylykangas, SAFA
  • varajäsen ARKKIT. Mauri Korkka, SAFA
 • DI Lari Eskola, SuLVI
  • DI Timo Holopainen, SuLVI (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan IV-suunnittelija ja KVV-suunnittelija, uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen)
 • RI Ari Pesonen, RIA
  • varajäsen RI Sampsa Karvinen, RIA
  • varajäsen RI Kimmo Sandberg, RIA
 • XX, BY
  • varajäsen TkT Johanna Tikkanen, BY
 • DI Johannes Usano, Akustinen seura (PV-vaativuusluokan akustiikan suunnittelija)
  • varajäsen DI Pekka Taina, Akustinen seura (PV-vaativuusluokan akustiikan suunnittelija, tärinäasiantuntija)
 • TkT Mikko Kylliäinen, Akustinen seura (PV-vaativuusluokan akustiikan suunnittelija, tärinäasiantuntija)
  • varajäsen DI Henrik Möller, Akustinen seura (PV-vaativuusluokan akustiikan suunnittelija)
 • DI Pekka Talaskivi, RIL, pätevyyslautakunnan sihteeri

Rakennussuunnittelijan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: rakennussuunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö

 • ARKKIT. Solja Mäkelä, SAFA, puheenjohtaja
  • varajäsen, ARKKIT. Sampo Honkala, SAFA (AA-vaativuusluokan pääsuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), suunnitteluala: ARK rakennussuunnittelu, ARK-numero 1072)
 • RA Eliisa Parhiala, RIA, varapuheenjohtaja (Vaativa-vaativuusluokan pääsuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), suunnitteluala: rakennussuunnittelu, Vaativa-vaativuusluokan rakennussuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), ARK-numero 565)
  • varajäsen RA Veikko Ahonen, RIA (AA-vaativuusluokan pääsuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), suunnitteluala: ARK rakennussuunnittelu, ARK-numero 498)
 • RA Asko Eerola, RIA
 • xx, RIL
  • varajäsen Pekka Talaskivi, RIL
 • RKM Sanna Syrjönen, RKL
  • varajäsen RKM Marit Sivén, RKL
 • ARKKIT. Annika Alppi, RTY
  • ARKKIT. Tiina Reponen, RTY
 • ARKKIT. Eva Geitel, SAFA
  • ARKKIT. Sampo Honkala, SAFA (AA-vaativuusluokan pääsuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), suunnitteluala: ARK rakennussuunnittelu, ARK-numero 1072)
 • Sisustusarkkitehti Matti Kulovesi, SIO (Vaativa-vaativuusluokan pääsuunnittelija (korjausrakentaminen, koskien rakennuksen sisätilan korjaus- ja muutostöitä), Vaativa-vaativuusluokan rakennussuunnittelija (korjausrakentaminen, koskien rakennuksen sisätilan korjaus- ja muutostöitä))
 • INS. Ilkka Alvoittu, SuLVI
  • varajäsen DI Vikke Niskanen, SuLVI (Vaativa -vaativuusluokan ilmanvaihtosuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), Vaativa -vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen))
 • INS. Janne Juujärvi, IL
  • varajäsen INS. Hannu Saarikangas, IL
 • ARKKIT. Pia Selroos, SAFA, pätevyyslautakunnan sihteeri

Rakennustyön valvojan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: Talonrakennustyön valvoja RAV ja RAVS, maa- ja pohjarakennustyön valvoja RAV ja RAVS

 • Timo Juolevi, RAKLI, puheenjohtaja
 • RKM Kari Isomäki, RKL (Talonrakennustyön ylivalvoja)
 • RKM Pekka Sallansalo, RAVA (Rakennustyön valvoja RAV)
 • Kai Salmi, SAFA
 • Kalle Mauriala, RIL
 • Jyri Koski, RTL
  • Timo Kannisto, RTL
 • RI Ulla Mehik, RIA
  • RI Kimmo Sandberg, RIA
 • Mikael Åhl, RKL, pätevyyslautakunnan sihteeri

Rakennuttajan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: yleinen rakennuttaja RAP ja RAPS, infra-rakennuttaja RAP ja RAPS, talotekniikan rakennuttaja RAP ja RAPS, maisema RAP

 • RI Seppo Kemppainen, puheenjohtaja, RAKLI
 • DI Pekka Wallenius, RIL
  • DI Markku Inkeroinen, RIL (Vanhempi rakennuttaja, RAPS)
 • XX, SAFA
  • XX, SAFA
 • TkL Teppo Salmikivi, RAKLI
  • varajäsen Martti Nurminen, RAKLI
 • Anu Kuoppamäki, RTL
  • Ossi-Mikko Niemelä, RTL
 • RKM Rainer Nieminen, RKL
 • Hortonomi (AMK) Heidi Järkkä, VYL (Maisemasuunnittelija, vihervalvoja)
  • varajäsen Sari Knuuti, VYL
 • Suunnitteluhortonomi Juha Kivimäki, VYL
  • Rakennuttaja Janne Syrjä, VYL
 • RI Sampsa Karvinen, RIA
  • varajäsen Riina Linnas, RIA
 • XX, SuLVI
  • varajäsen DI Tapio Jalo, SuLVI
 • DI Heli Islander, RIL
 • DI Marika Latvala, RAKLI, pätevyyslautakunnan sihteeri (Rakennuttaja, RAP)

Talotekniikan valvojan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: talotekniikan perusvalvoja, talotekniikan IT-, LVI-, RAU- ja sähkövalvoja, talotekniikan ylivalvoja

 • INS. Juha-Petri Arvonen, RAKLI, puheenjohtaja
  • varajäsen INS. Pekka Karsimus, RAKLI (Vanhempi rakennuttaja RAPS)
 • Kimmo Lindberg, RTL, varapuheenjohtaja
  • varajäsen Sanna Hämäläinen, RTL
 • RI Kimmo Sandberg, RIA
 • DI Minna Launiainen, SuLVI (Rakennuksen kuntoarvioija (PKA))
  • varajäsen ins. AMK Marko Haavikko, SuLVI
 • Joonas Anttila, RKL
  • varajäsen RKM Mikael Åhl, RKL
 • Heikki Kauranen, Kiinko, pätevyyslautakunnan sihteeri

Teräsrakenteiden pätevyyslautakunta

Pätevyydet: teräsrakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, teräsrakenteiden asennustyönjohtaja, teräsrakennetehtaan vastaava työnjohtaja

 • DI Pekka Yrjölä, TRY, puheenjohtaja
 • DI Juha Siegberg, varapuheenjohtaja (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), PV-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, PV-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betoni-, teräs- ja puurakenteet, rakennusfysiikka), PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija, PV-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija
 • DI Jarmo Havula
 • xx
  • varajäsen TkT Jukka Martikainen
 • DI Timo Alanko, TRY
  • varajäsen DI Asko Talja
 • DI Markku Laine, TRY
 • DI Esko Knuutila, RTY
 • DI Arto Rokkanen
 • DI Teemu Tiainen, TRY
 • DI Antti Rytkönen, LiVi
  • varajäsen DI Paavo Hassinen (PV-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betoni- ja teräsrakenteet), PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), PV-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen)(työkokemus pääosin siltarakenteiden suunnittelu)
 • TkT Suvi Papula, TRY, pätevyyslautakunnan sihteeri 

Tuotantojohdon pätevyyslautakunta

Pätevyydet: vastaava työnjohtaja uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, kosteusvaurion korjaustyönjohtaja, työmaainsinööri, työpäällikkö, projektipäällikkö

 • Juha Riihimäki, RATEKO, puheenjohtaja
 • Marko Hentunen, RKL
 • DI Kim Johansson, BY
 • Talonrakennusteknikko Kaisa Thodén, RKL
 • LVI-työteknikko Ari Niemelä, SuLVI
  • varajäsen, LVI-teknikko Esa Haavisto, SuLVI
 • – , TRY
 • Arkkitehti Tomi Perko, SAFA
  • varajäsen ARKKIT.  Hannu Kiiskilä, SAFA
 • Tero Nikkanen, RIA
  • varajäsen RI Kimmo Sandberg, RIA
 • DI Tarmo Tarkkio, SGY (AA-vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija)
 • Mikael Åhl, RKL, pätevyyslautakunnan sihteeri
FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä