Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Pätevyysnimikkeiden käännökset

  Pätevyysnimikkeet englanniksi

   

   

  SUUNNITTELIJAT
  1 Kaavan laatija Planner
  2 Pääsuunnittelija uudisrakentaminen Principal designer, new buildings
  3 Pääsuunnittelija korjaus- ja muutostyö Principal designer, repair and alteration work
  4 Rakennussuunnittelija uudisrakentaminen Building designer, new buildings
  5 Rakennussuunnittelija korjaus- ja muutostyö Building designer, repair and alteration work
  6 Betonirakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen Designer of concrete structures, new buildings
  7 Betonirakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyö Designer of concrete structures, repair and alteration work
  8 Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus), betonirakennukset Designer of concrete structures, material technical repair and alteration work to buildings
  9 Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus), sillat ja muut infrarakenteet Designer of concrete structures, material technical repair and alteration work to bridges and other infrastructures
  10 Puurakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen Designer of timber structures, new buildings
  11 Puurakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyö Designer of timber structures, repair and alteration work
  12 Teräsrakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen Designer of steel structures, new buildings
  13 Teräsrakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyö Designer of steel structures, repair and alteration work
  14 Rakennusfysiikan suunnittelija Designer of building physics
  15 Akustiikan suunnittelija Designer of building acoustics
  16 Kosteusvaurion korjaussuunnittelija Designer of repair work to moisture damaged structures
  17 Pohjarakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen Designer of foundation structures, new buildings
  18 Pohjarakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutosrakentaminen Designer of foundation structures, repair and alteration work
  19 Infrarakohteiden pohjarakentamisen suunnittelija Designer of foundation structures, infra structures
  20 Kalliorakenteiden suunnittelija Designer of rock structures
  21 Ilmanvaihdon (IV) suunnittelija uudisrakentaminen Designer of ventilation, new buildings
  22 Ilmanvaihdon (IV) suunnittelija korjaus- ja muutostyö Designer of ventilation, repair and alteration work
  23 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelija uudisrakentaminen Designer of water supply and sewage, new buildings
  24 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelija korjaus- ja muutostyö Designer of water supply and sewage, repair and alteration work
  25 Paloturvallisuussuunnittelija Designer of fire safety
  26 Tärinäasiantuntija Vibration expert
  27 Kylmäsuunnittelija Designer of cooling
  28 Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija Designer of water supply and sewage in dispersed settlement
  29 Betonirakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja External inspector in design of concrete structures
  30 Puurakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja External inspector in design of timber structures
  31 Teräsrakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja External inspector in design of steel structures
  32 Rakennusfysiikan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja External inspector in design of building physics
  33 Pohjarakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja External inspector in design of foundation structures
  34 Kalliorakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja External inspector in design of rock structures
   

   

  TYÖNJOHTAJAT
  1 Vastaava työnjohtaja uudisrakentaminen Responsible site manager, new buildings
  2 Vastaava työnjohtaja korjaus- ja muutostyö Responsible site manager, repair and alteration work
  3 Betonirakenteiden työnjohtaja Site manager of concrete work
  4 Puurakenteiden työnjohtaja Site manager of timber work
  5 Teräsrakenteiden asennustyönjohtaja Execution manager of steel structures
  6 Teräsrakennetehtaan työnjohtaja Workshop manager of steel structure manufacturing
  7 Kosteusvaurion korjaustyönjohtaja Site manager of repair work to moisture damaged structures
  8 Pohjarakennustöiden työnjohtaja Site manager of foundation work
  9 Kalliorakennustöiden työnjohtaja Site manager of rock work
  10 Ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja uudisrakentaminen Site manager of ventilation work, new buildings
  11 Ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja korjaus- ja muutostyö Site manager of ventilation work, repair and alteration work
  12 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja uudisrakentaminen Site manager of water supply and sewage work, new buildings
  13 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja korjaus- ja muutostyö Site manager of water supply and sewage work, repair and alteration work
  14 Betonirakenteiden korjaustyönjohtaja Site manager of concrete repair work
  15 Valmisbetonityönjohtaja Manager of concrete production
  16 Betonielementtien asennustyönjohtaja Execution manager  of prefabricated conctere structures
  17 Betonijulkisivutyönjohtaja Site manager of concrete facade work
  18 Betonilattiatyönjohtaja Site manager of concrete floor work
  19 Betonilattiapinnoitustyönjohtaja Site manager of concrete floor coating work
  20 Betonilaborantti Concrete laboratory technician
  21 Tuotantojohdon pätevyydet: työmaainsinööri, työpäällikkö, projektipäällikkö Site engineer, Construction manager, Project manager
   

   

  RAKENNUTTAJAT
  1 Yleinen rakennuttaja (RAP JA RAPS) Construction project manager, Senior construction project manager
  2 Infra-rakennuttaja (RAP ja RAPS) Construction project manager, Senior construction project manager of infra structures
  3 Talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS) Construction project manager, Senior construction project manager of HVAC HPAC=heating piping and air conditioning
   

   

  VALVOJAT
  1 Talonrakennustyön valvoja (RAV ja RAVS) Supervisor of building work, Senior supervisor of building work
  2 Maa- ja pohjarakennustyön valvoja (RAV ja RAVS) Supervisor of infra structures, Senior supervisor of infra structures
  3 Talotekniikan perusvalvoja Supervisor of building services, basic supervisor
  4 Talotekniikan IT-valvoja Supervisor of building services, IT work
  5 Talotekniikan LVI-valvoja Supervisor of building services, HVAC work
  6 Talotekniikan RAU-valvoja Supervisor of building services, building automation work
  7 Talotekniikan sähkövalvoja Supervisor of building services, electric work
   

   

  ENERGIA- JA KUNTOASIANTUNTIJAT
  1 Kosteusvaurion kuntotutkija Building investigator of moisture damaged structures
  2 Betonirakenteiden kuntotutkija, betonirakennukset Building investigator of concrete structures
  3 Betonirakenteiden kuntotutkija, sillat ja muut infrarakenteet Building investigator of concrete bridges and other concrete infra structures
  4 Ilmanvaihtojärjestelmien (IV) kuntotutkija Building investigator of ventilation systems
  5 Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija Building investigator of heating, water supply and sewage  systems
  6 Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK) Building inspector (housing trade)
  7 Rakennuksen kuntoarvioija (PKA) Building condition inspector
  8 Energiatodistuksen laatija Energy assessor
  Vaativuusluokka Difficulty class
  poikkeuksellisen vaativa exceptionally difficult
  vaativa difficult
  tavanomainen conventional
  Esim.
  Designer of foundation structures, difficulty class exceptionally difficult, new buildings

   

  Pätevyysnimikkeet ruotsiksi

   

   

  SUUNNITTELIJAT
  1 Kaavan laatija Planläggare
  2 Pääsuunnittelija uudisrakentaminen Huvudprojekterare, nybyggnation
  3 Pääsuunnittelija korjaus- ja muutostyö Huvudprojekterare, reparation och ändringar
  4 Rakennussuunnittelija uudisrakentaminen Byggprojekterare, nybyggnation
  5 Rakennussuunnittelija korjaus- ja muutos Byggprojekterare, reparation och ändringar
  6 Betonirakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen Betongkonstruktör, nybyggnation
  7 Betonirakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyö Betongkonstruktör, reparation och ändringar
  8 Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus), betonirakennukset Konstruktör för reparation av betongkonstruktioner, byggnader
  9 Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus), sillat ja muut infrarakenteet Konstruktör för reparation av betongkonstruktioner, bro- och infrabyggande
  10 Puurakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen Träkonstruktör, nybyggnation
  11 Puurakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyö Träkonstruktör, reparation och ändringar
  12 Teräsrakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen Stålkonstruktör, nybyggnation
  13 Teräsrakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyö Stålkonstruktör, reparation och ändringar
  14 Rakennusfysiikan suunnittelija Projekterare av byggfysik
  15 Akustiikan suunnittelija Akustikprojektör
  16 Kosteusvaurion korjaussuunnittelija Projekterare för reparationer av fuktskador
  17 Pohjarakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen Grundkonstruktör, nybyggnation
  18 Pohjarakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyö Grundkonstruktör, reparation och ändringar
  19 Infrakohteiden pohjarakentamisen suunnittelija Grundkonstruktör, infrabyggande
  20 Kalliorakentamisen suunnittelija Bergkonstruktör
  21 Ilmanvaihdon (IV) suunnittelija uudisrakentaminen VVS-projekterare, ventilation, nybyggnation
  22 Ilmanvaihdon (IV) suunnittelija korjaus- ja muutostyö VVS-projekterare, ventilation, reparation och ändringar
  23 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelija uudisrakentaminen VVS-projekterare, vatten och avloppsanläggningar, nybyggnation
  24 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelija korjaus- ja muutostyö VVS-projekterare, vatten och avloppsanläggningar, reparation och ändringar
  25 Paloturvallisuussuunnittelija Projekterare av brandsäkerhet
  26 Tärinäasiantuntija Vibrationssakkunning
  27 Kylmäsuunnittelija Projekterare av kylanordningar
  28 Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija Planerare av vatten och avlopp i glesbygden
  29 Betonirakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja Extern granskare av betongkonstruktionsplanering
  30 Puurakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja Extern granskare av träkonstruktionsplanering
  31 Teräsrakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja Extern granskare av stålkonstruktionsplanering
  32 Rakennusfysiikan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja Extern granskare av byggfysikalisk planering
  33 Pohjarakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja Extern granskare av grundkonstruktionsplanering
  34 Kalliorakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja Extern granskare av bergkonstruktionsplanering
   

   

  TYÖNJOHTAJAT
  1 Vastaava työnjohtaja uudisrakentaminen Ansvarig arbetsledare, nybyggnation
  2 Vastaava työnjohtaja korjaus- ja muutostyö Ansvarig arbetsledare, reparation och ändringar
  3 Betonirakenteiden työnjohtaja Betongarbetsledare
  4 Puurakenteiden työnjohtaja Arbetsledare för träkonstruktioner
  5 Teräsrakenteiden asennustyönjohtaja Arbetsledare för montering av stålkonstruktioner
  6 Teräsrakennetehtaan työnjohtaja Arbetsledare för tillverkning av stålkonstruktioner
  7 Kosteusvaurion korjaustyönjohtaja Arbetsledare för reparationer av fuktskador
  8 Pohjarakenteiden työnjohtaja Arbetsledare för grundkonstruktioner
  9 Kalliorakenteiden työnjohtaja Arbetsledare för bergkonstruktioner
  10 Ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja uudisrakentaminen Ansvarig arbetsledare för byggande av ventilationsanläggningar, nybyggnation
  11 Ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja korjaus- ja muutostyö Ansvarig arbetsledare för byggande av ventilationsanläggningar, reparation och ändringar
  12 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja uudisrakentaminen Ansvarig arbetsledare för vatten- och avloppsanläggningar, nybyggnation
  13 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja korjaus- ja muutostyö Ansvarig arbetsledare för vatten- och avloppsanläggningar, reparation och ändringar
  14 Betonirakenteiden korjaustyönjohtaja Betongarbetsledare, reparation och ändringar
  15 Valmisbetonityönjohtaja Arbetsledare för tillverkning av färdigbetong
  16 Betonielementtien asennustyönjohtaja Arbetsledare för montering betongelement
  17 Betonijulkisivutyönjohtaja Arbetsledare för tillverkning av betongfasad
  18 Betonilattiatyönjohtaja Arbetsledare för betonggolv
  19 Betonilattiapinnoitustyönjohtaja Arbetsledare för ytbeläggning på betonggolv
  20 Betonilaborantti Betonglaborant
  21 Tuotantojohdon pätevyydet: työmaainsinööri, työpäällikkö, projektipäällikkö Byggplatsingenjör, Byggchef, Projektledare
   

   

  RAKENNUTTAJAT
  1 Yleinen rakennuttaja (RAP JA RAPS) Byggherre, ledande byggherre
  2 Infra-rakennuttaja (RAP ja RAPS) Byggherre, infrabyggandet
  3 Talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS) Byggherre, bygginstallationer
   

   

  VALVOJAT
  1 Talonrakennustyön valvoja (RAV ja RAVS) Byggnadsarbetets övervakare, byggnadsarbetets ledande övervakare
  2 Maa- ja pohjarakennustyön valvoja (RAV ja RAVS) Mark- och grundbyggandets övervakare, Mark- och grundbyggandets ledande övervakare
  3 Talotekniikan perusvalvoja Övervakare av bygginstallationer
  4 Talotekniikan IT-valvoja Övervakare av IT-bygginstallationer
  5 Talotekniikan LVI-valvoja Övervakare av VVS-installationer
  6 Talotekniikan RAU-valvoja Övervakare av byggautomatikinstallationer
  7 Talotekniikan sähkövalvoja Övervakare av elinstallationer
   

   

  ENERGIA- JA KUNTOASIANTUNTIJAT
  1 Kosteusvaurion kuntotutkija Konditionsgranskare med kunskap om fuktskador
  2 Betonirakenteiden kuntotutkija, betonirakennukset Undersökare av betongkonstruktioners kondition, byggnader
  3 Betonirakenteiden kuntotutkija, sillat ja muut infrarakenteet Undersökare av betongkonstruktioners kondition, bro- och infrabyggande
  4 Ilmanvaihtojärjestelmien (IV) kuntotutkija Undersökare av ventilationssystems kondition
  5 Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija Undersökare av VVS-systems kondition
  6 Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK) Konditionsgranskare vid bostadsaffär
  7 Rakennuksen kuntoarvioija (PKA) Besiktigare av byggnaders kondition
  8 Energiatodistuksen laatija Upprättare av energicertifikat
  Vaativuusluokka svårighetsklasser
  poikkeuksellisen vaativa exceptionellt krävande
  vaativa krävande
  tavanomainen sedvanlig
  Esim.
  Grundkonstruktör, svårighetsklass exceptionellt krävande, nybyggnation och reparation och ändringar
  FISEN rekisterissä

  81 Pätevyysnimikettä