Language:
Language:

Pätevyysnimikkeiden käännökset

Pätevyysnimikkeet englanniksi

 

 

SUUNNITTELIJAT DESIGNERS
1Kaavan laatijaPlanner
2Pääsuunnittelija uudisrakentaminenPrincipal designer, new buildings
3Pääsuunnittelija korjaus- ja muutostyöPrincipal designer, repair and alteration work
4Rakennussuunnittelija uudisrakentaminenBuilding designer, new buildings
5Rakennussuunnittelija korjaus- ja muutostyöBuilding designer, repair and alteration work
6Betonirakenteiden suunnittelija uudisrakentaminenDesigner of concrete structures, new buildings
7Betonirakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyöDesigner of concrete structures, repair and alteration work
8Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus), betonirakennuksetDesigner of concrete structures, material technical repair and alteration work to buildings
9Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus), sillat ja muut infrarakenteetDesigner of concrete structures, material technical repair and alteration work to bridges and other infrastructures
10Puurakenteiden suunnittelija uudisrakentaminenDesigner of timber structures, new buildings
11Puurakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyöDesigner of timber structures, repair and alteration work
12Teräsrakenteiden suunnittelija uudisrakentaminenDesigner of steel structures, new buildings
13Teräsrakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyöDesigner of steel structures, repair and alteration work
14Rakennusfysiikan suunnittelijaDesigner of building physics
15Akustiikan suunnittelijaDesigner of building acoustics
16Kosteusvaurion korjaussuunnittelijaDesigner of repair work to moisture damaged structures
17Pohjarakenteiden suunnittelija uudisrakentaminenDesigner of foundation structures, new buildings
18Pohjarakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutosrakentaminenDesigner of foundation structures, repair and alteration work
19Infrarakohteiden pohjarakentamisen suunnittelijaDesigner of foundation structures, infra structures
20Kalliorakenteiden suunnittelijaDesigner of rock structures
21Ilmanvaihdon (IV) suunnittelija uudisrakentaminenDesigner of ventilation, new buildings
22Ilmanvaihdon (IV) suunnittelija korjaus- ja muutostyöDesigner of ventilation, repair and alteration work
23Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelija uudisrakentaminenDesigner of water supply and sewage, new buildings
24Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelija korjaus- ja muutostyöDesigner of water supply and sewage, repair and alteration work
25PaloturvallisuussuunnittelijaDesigner of fire safety
26TärinäasiantuntijaVibration expert
27KylmäsuunnittelijaDesigner of cooling
28Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijaDesigner of water supply and sewage in dispersed settlement
29Betonirakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastajaExternal inspector in design of concrete structures
30Puurakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastajaExternal inspector in design of timber structures
31Teräsrakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastajaExternal inspector in design of steel structures
32Rakennusfysiikan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastajaExternal inspector in design of building physics
33Pohjarakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastajaExternal inspector in design of foundation structures
34Kalliorakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastajaExternal inspector in design of rock structures
 

 

TYÖNJOHTAJAT SITE MANAGERS
1Vastaava työnjohtaja uudisrakentaminenResponsible site manager, new buildings
2Vastaava työnjohtaja korjaus- ja muutostyöResponsible site manager, repair and alteration work
3Betonirakenteiden työnjohtajaSite manager of concrete work
4Puurakenteiden työnjohtajaSite manager of timber work
5Teräsrakenteiden asennustyönjohtajaExecution manager of steel structures
6Teräsrakennetehtaan työnjohtajaWorkshop manager of steel structure manufacturing
7Kosteusvaurion korjaustyönjohtajaSite manager of repair work to moisture damaged structures
8Pohjarakennustöiden työnjohtajaSite manager of foundation work
9Kalliorakennustöiden työnjohtajaSite manager of rock work
10Ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja uudisrakentaminenSite manager of ventilation work, new buildings
11Ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja korjaus- ja muutostyöSite manager of ventilation work, repair and alteration work
12Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja uudisrakentaminenSite manager of water supply and sewage work, new buildings
13Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja korjaus- ja muutostyöSite manager of water supply and sewage work, repair and alteration work
14Betonirakenteiden korjaustyönjohtajaSite manager of concrete repair work
15ValmisbetonityönjohtajaManager of concrete production
16Betonielementtien asennustyönjohtajaExecution manager  of prefabricated conctere structures
17BetonijulkisivutyönjohtajaSite manager of concrete facade work
18BetonilattiatyönjohtajaSite manager of concrete floor work
19BetonilattiapinnoitustyönjohtajaSite manager of concrete floor coating work
20BetonilaboranttiConcrete laboratory technician
21Tuotantojohdon pätevyydet: työmaainsinööri, työpäällikkö, projektipäällikköSite engineer, Construction manager, Project manager
 

 

RAKENNUTTAJAT PROJECT MANAGERS
1Yleinen rakennuttaja (RAP JA RAPS)Construction project manager, Senior construction project manager
2Infra-rakennuttaja (RAP ja RAPS)Construction project manager, Senior construction project manager of infra structures
3Talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS)Construction project manager, Senior construction project manager of HVAC HPAC=heating piping and air conditioning
 

 

VALVOJAT SUPERVISORS
1Talonrakennustyön valvoja (RAV ja RAVS)Supervisor of building work, Senior supervisor of building work
2Maa- ja pohjarakennustyön valvoja (RAV ja RAVS)Supervisor of infra structures, Senior supervisor of infra structures
3Talotekniikan perusvalvojaSupervisor of building services, basic supervisor
4Talotekniikan IT-valvojaSupervisor of building services, IT work
5Talotekniikan LVI-valvojaSupervisor of building services, HVAC work
6Talotekniikan RAU-valvojaSupervisor of building services, building automation work
7Talotekniikan sähkövalvojaSupervisor of building services, electric work
 

 

ENERGIA- JA KUNTOASIANTUNTIJAT ENERGY AND CONDITION SPECIALISTS
1Kosteusvaurion kuntotutkijaBuilding investigator of moisture damaged structures
2Betonirakenteiden kuntotutkija, betonirakennuksetBuilding investigator of concrete structures
3Betonirakenteiden kuntotutkija, sillat ja muut infrarakenteetBuilding investigator of concrete bridges and other concrete infra structures
4Ilmanvaihtojärjestelmien (IV) kuntotutkijaBuilding investigator of ventilation systems
5Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkijaBuilding investigator of heating, water supply and sewage  systems
6Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK)Building inspector (housing trade)
7Rakennuksen kuntoarvioija (PKA)Building condition inspector
8Energiatodistuksen laatijaEnergy assessor
9KosteudenhallintakoordinaattoriMoisture control coordinator
VaativuusluokkaDifficulty class
poikkeuksellisen vaativaexceptionally difficult
vaativadifficult
tavanomainenconventional
Esim.
Designer of foundation structures, difficulty class exceptionally difficult, new buildings

 

Pätevyysnimikkeet ruotsiksi

 

 

SUUNNITTELIJAT PROJEKTERARE
1Kaavan laatijaPlanläggare
2Pääsuunnittelija uudisrakentaminenHuvudprojekterare, nybyggnation
3Pääsuunnittelija korjaus- ja muutostyöHuvudprojekterare, reparation och ändringar
4Rakennussuunnittelija uudisrakentaminenByggprojekterare, nybyggnation
5Rakennussuunnittelija korjaus- ja muutosByggprojekterare, reparation och ändringar
6Betonirakenteiden suunnittelija uudisrakentaminenBetongkonstruktör, nybyggnation
7Betonirakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyöBetongkonstruktör, reparation och ändringar
8Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus), betonirakennuksetKonstruktör för reparation av betongkonstruktioner, byggnader
9Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus), sillat ja muut infrarakenteetKonstruktör för reparation av betongkonstruktioner, bro- och infrabyggande
10Puurakenteiden suunnittelija uudisrakentaminenTräkonstruktör, nybyggnation
11Puurakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyöTräkonstruktör, reparation och ändringar
12Teräsrakenteiden suunnittelija uudisrakentaminenStålkonstruktör, nybyggnation
13Teräsrakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyöStålkonstruktör, reparation och ändringar
14Rakennusfysiikan suunnittelijaProjekterare av byggfysik
15Akustiikan suunnittelijaAkustikprojektör
16Kosteusvaurion korjaussuunnittelijaProjekterare för reparationer av fuktskador
17Pohjarakenteiden suunnittelija uudisrakentaminenGrundkonstruktör, nybyggnation
18Pohjarakenteiden suunnittelija korjaus- ja muutostyöGrundkonstruktör, reparation och ändringar
19Infrakohteiden pohjarakentamisen suunnittelijaGrundkonstruktör, infrabyggande
20Kalliorakentamisen suunnittelijaBergkonstruktör
21Ilmanvaihdon (IV) suunnittelija uudisrakentaminenVVS-projekterare, ventilation, nybyggnation
22Ilmanvaihdon (IV) suunnittelija korjaus- ja muutostyöVVS-projekterare, ventilation, reparation och ändringar
23Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelija uudisrakentaminenVVS-projekterare, vatten och avloppsanläggningar, nybyggnation
24Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelija korjaus- ja muutostyöVVS-projekterare, vatten och avloppsanläggningar, reparation och ändringar
25PaloturvallisuussuunnittelijaProjekterare av brandsäkerhet
26TärinäasiantuntijaVibrationssakkunning
27KylmäsuunnittelijaProjekterare av kylanordningar
28Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijaPlanerare av vatten och avlopp i glesbygden
29Betonirakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastajaExtern granskare av betongkonstruktionsplanering
30Puurakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastajaExtern granskare av träkonstruktionsplanering
31Teräsrakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastajaExtern granskare av stålkonstruktionsplanering
32Rakennusfysiikan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastajaExtern granskare av byggfysikalisk planering
33Pohjarakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastajaExtern granskare av grundkonstruktionsplanering
34Kalliorakenteiden rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastajaExtern granskare av bergkonstruktionsplanering
 

 

TYÖNJOHTAJAT ARBETSLEDARE
1Vastaava työnjohtaja uudisrakentaminenAnsvarig arbetsledare, nybyggnation
2Vastaava työnjohtaja korjaus- ja muutostyöAnsvarig arbetsledare, reparation och ändringar
3Betonirakenteiden työnjohtajaBetongarbetsledare
4Puurakenteiden työnjohtajaArbetsledare för träkonstruktioner
5Teräsrakenteiden asennustyönjohtajaArbetsledare för montering av stålkonstruktioner
6Teräsrakennetehtaan työnjohtajaArbetsledare för tillverkning av stålkonstruktioner
7Kosteusvaurion korjaustyönjohtajaArbetsledare för reparationer av fuktskador
8Pohjarakenteiden työnjohtajaArbetsledare för grundkonstruktioner
9Kalliorakenteiden työnjohtajaArbetsledare för bergkonstruktioner
10Ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja uudisrakentaminenAnsvarig arbetsledare för byggande av ventilationsanläggningar, nybyggnation
11Ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja korjaus- ja muutostyöAnsvarig arbetsledare för byggande av ventilationsanläggningar, reparation och ändringar
12Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja uudisrakentaminenAnsvarig arbetsledare för vatten- och avloppsanläggningar, nybyggnation
13Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja korjaus- ja muutostyöAnsvarig arbetsledare för vatten- och avloppsanläggningar, reparation och ändringar
14Betonirakenteiden korjaustyönjohtajaBetongarbetsledare, reparation och ändringar
15ValmisbetonityönjohtajaArbetsledare för tillverkning av färdigbetong
16Betonielementtien asennustyönjohtajaArbetsledare för montering betongelement
17BetonijulkisivutyönjohtajaArbetsledare för tillverkning av betongfasad
18BetonilattiatyönjohtajaArbetsledare för betonggolv
19BetonilattiapinnoitustyönjohtajaArbetsledare för ytbeläggning på betonggolv
20BetonilaboranttiBetonglaborant
21Tuotantojohdon pätevyydet: työmaainsinööri, työpäällikkö, projektipäällikköByggplatsingenjör, Byggchef, Projektledare
 

 

RAKENNUTTAJAT BYGGHERRE
1Yleinen rakennuttaja (RAP JA RAPS)Byggherre, ledande byggherre
2Infra-rakennuttaja (RAP ja RAPS)Byggherre, infrabyggandet
3Talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS)Byggherre, bygginstallationer
 

 

VALVOJAT ÖVERVAKARE
1Talonrakennustyön valvoja (RAV ja RAVS)Byggnadsarbetets övervakare, byggnadsarbetets ledande övervakare
2Maa- ja pohjarakennustyön valvoja (RAV ja RAVS)Mark- och grundbyggandets övervakare, Mark- och grundbyggandets ledande övervakare
3Talotekniikan perusvalvojaÖvervakare av bygginstallationer
4Talotekniikan IT-valvojaÖvervakare av IT-bygginstallationer
5Talotekniikan LVI-valvojaÖvervakare av VVS-installationer
6Talotekniikan RAU-valvojaÖvervakare av byggautomatikinstallationer
7Talotekniikan sähkövalvojaÖvervakare av elinstallationer
 

 

ENERGIA- JA KUNTOASIANTUNTIJAT ENERGI- OCH KONDITIONSSPECIALISTER
1Kosteusvaurion kuntotutkijaKonditionsgranskare med kunskap om fuktskador
2Betonirakenteiden kuntotutkija, betonirakennuksetUndersökare av betongkonstruktioners kondition, byggnader
3Betonirakenteiden kuntotutkija, sillat ja muut infrarakenteetUndersökare av betongkonstruktioners kondition, bro- och infrabyggande
4Ilmanvaihtojärjestelmien (IV) kuntotutkijaUndersökare av ventilationssystems kondition
5Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkijaUndersökare av VVS-systems kondition
6Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK)Konditionsgranskare vid bostadsaffär
7Rakennuksen kuntoarvioija (PKA)Besiktigare av byggnaders kondition
8Energiatodistuksen laatijaUpprättare av energicertifikat
9KosteudenhallintakoordinaattoriFukthanteringskoordinator
Vaativuusluokkasvårighetsklasser
poikkeuksellisen vaativaexceptionellt krävande
vaativakrävande
tavanomainensedvanlig
Esim.
Grundkonstruktör, svårighetsklass exceptionellt krävande, nybyggnation och reparation och ändringar

 

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä