Language:
Language:
21.11.2018

Pätevyyssanasto parantamaan viestintää ja edistämään digitalisaatiota

Tiedote 21.11.2018

Julkaisuvapaa

FISEn johdolla käynnistettiin Pätevyyssanaston laatiminen lokakuussa 2018. Tavoitteena on osana KIRA-digin vakiointityötä laajentaa kiinteistö- ja rakentamisalan sanastoa kattamaan keskeinen KIRA-alan henkilöpätevyyksiin liittyvä termistö. Pääpaino on maankäyttö- ja rakennuslain esittämissä pätevyyksiin liittyvissä termeissä.

Viime vuosina sanastojen tarve on kasvanut erityisesti rakentamisen digitalisaation laajenemisen myötä. KIRA-sanasto 1.0 tuotettiin RAKLI ry:n koordinoimassa sanastoprojektissa, jossa laadittiin kiinteistö- ja rakennusalan keskeinen sanasto käsittäen 116 termiä.

KIRA-sanaston työstämistä on jatkettu osana KIRA-digin vakiointityötä. Käynnistyneen KIRA 2.0 laadinnan tavoitteena on täydentää johdonmukaisesti KIRA 1.0–sanastoa. Työ liittyy myös mm. Yhteinen tiedon hallinta (YTI) –hankkeeseen, rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuurityöhön sekä rakennetun ympäristön ekosysteemikuvauksen valmisteluun.

FISEn Pätevyyssanasto-hankkeen tavoitteena on laajentaa KIRA-sanastoa kattamaan se noin 50 KIRA-alan henkilöpätevyyksiin liittyvää termiä. Hankkeen yhteydessä ohjelmoidaan viestintätoimia, jotka vahvistavat alan tietoisuutta pätevyyssanastosta ja sanastotyön merkityksestä. Pääpaino on maankäyttö- ja rakennuslain pätevyyksiin liittyvissä termeissä.

Keskeisen pätevyyssanaston määrittämisellä tuetaan mm. kaikenlaista viestintää aina viranomaisviestinnästä kansalaisten väliseen vuorovaikutukseen, lainsäädännön ja direktiivien valmistelua, lainsäädännön tarkoituksenmukaista soveltamista sekä tietojärjestelmien ja rekisterien rakentamista yhteensopivaksi.

Hankkeen ensimmäinen työpaja järjestettiin Rakennusvalvontapäivien yhteydessä 7.11.2018. Työpajassa valittiin lainsäädännöstä peratuista sanoista keskeiset jatkotyöstettävät termit. Seuraavaksi ne määritetään standardin ISO/TC 37 terminologisten periaatteiden ja menetelmien mukaisesti yhteistyössä Sanastokeskus TSK:n kanssa.

FISEn viime vuosien keskeisenä tavoitteena on ollut pätevyyden hakuprosessin sujuvoittaminen. Sanastotyö osaltaan tukee sitä, sillä yhdenmukaisella kielellä edistetään yhteisymmärrystä ja vähennetään tarpeettomia erilaisia tulkintoja.

Lisätietoa:

Marita Mäkinen, toimitusjohtaja, FISE Oy
marita.makinen@fise.fi
050 574 5099

 

Uusimmat uutiset

Arkisto