Language:
Language:

Ilmoita rakennusvirhe

Fields marked with an * are required

Kirjoita kenttään ytimekäs ja mahdollisimman kuvaava nimi virheelle, esim. Virheellinen liikuntasaumaratkaisu pihakansirakenteessa.

Kirjoita kenttään lyhyt kuvaus tapahtuneesta virheeksi tulkitusta ongelmatilanteesta. Pyri tekemään se mahdollisimman informatiivisesti virhetulkintojen välttämiseksi.

Rastita rakennushankkeen tyyppi. Jos virhe liittyy sekä uudis- että korjausrakentamiseen, rastita molemmat.

Valitse pudotusvalikosta rakennustyyppi, joka kuvaa parhaiten kohdetta jossa virhe havaittiin. Rakennustyypit ovat Tilastokeskuksen Rakennusluokituksen mukaisia.

Kirjoita kenttään rakennuksen valmistumisvuosi vuosilukuna, esim. 1995. Jos rakennus ei ole vielä valmistunut, kirjoita tähän arvioitu valmistumisvuosi. Valistumisvuosi on rakennuksen alkuperäinen valmistumisvuosi, eikä esim. korjaus- tai laajennusvuosi. Jos et tiedä tarkkaa valmistumisvuotta, kirjoita tähän arvio sen ajankohdasta, esim. arvio 1959-1970. Jos et tiedä valmistumisen ajankohtaa, kirjoita kenttään ei tiedossa.

Rastita virheen tyyppi. Tarvittaessa voit rastittaa useamman, jos virheen voidaan katsoa liittyneen useampaan esitettyyn tyyppiin. Tyyppi/tyypit valitaan seuraavilla perusteilla:

  • MATERIAALI: Virhe tai osa siitä on aiheutunut materiaalissa ilmenneen laatupuutteen johdosta
  • SUUNNITTELU: Virhe tai osa siitä on aiheutunut suunnittelussa tapahtuneen virheeksi tulkitun ongelmatilanteen johdosta
  • TUTKIMUS: Virhe tai osa siitä on aiheutunut rakenteen, järjestelmän tai materiaalin tutkimisessa (esim. kunto- tai materiaalitutkimus) tapahtuneen virheeksi tulkitun ongelmatilanteen johdosta
  • TYÖN TOTEUTUS: Virhe tai osa siitä on aiheutunut toteutuksessa tapahtuneen virheeksi tulkitun ongelmatilanteen johdosta
  • VALVONTA: Virhe tai osa siitä on aiheutunut valvonnassa tehdyn laiminlyönnin johdosta (esim. tuore betonivalu on jäätynyt valvonnassa tehdyn laiminlyönnin seurauksena)
  • YLLÄPITO: Virhe tai osa siitä on aiheutunut rakennuksen, rakenteen tai laitteiston ylläpidon aikaisesta väärästä toiminnasta, menettelystä tai laiminlyönnistä

Kirjoita kenttään rakennuksessa toteutetut korjaukset ja muutokset sekä niiden ajankohdat. Sovella ajankohdan ilmoittamisessa rakennuksen valmistumisvuodesta annettuja periaatteita. Jos tiedossasi ei ole korjauksia tai muutoksia, jätä kenttä tyhjäksi.

Kirjoita kenttään kuvaus kohteen maantieteellisestä sijainnista, esim. meren ranta tai korkeusasema ympäröivään maastoon nähden. Oleellista on kertoa virheen syntymisen kannalta merkittävät asiat sijainnista ja ympäristöstä.

Kirjoita kenttään kuvaus virheen havaitsemisen kannalta oleellisista seikoista. Esim. havaittiinko virhe rakenteen romahtamisena, rakenteen poikkeuksellisen suurena muodonmuutoksena, materiaalin vauriona, hajuna tai rutiinitarkastuksen yhteydessä.

Kirjoita kenttään keskeisimmät virheen aiheuttamat turvallisuus- ja terveyshaitat. Voit esittää myös virheen aiheuttamia välillisiä ongelmia, esim. aikataulu petti ja siitä aiheutui lisäkustannuksia.

Kirjoita kenttään kuvaus virheen tutkimisesta. Minkälaisia tutkimuksia suoritettiin ja mitä niistä ilmeni? Miten varmistettiin, että kaikki turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta oleelliset asiat oli selvitetty riittävällä laajuudella? Esim. virheen laadun ja laajuuden selvittämiseksi tehdyt tutkimukset. Olisi hyvä kertoa myös tutkimusten perusteella tehdyistä johtopäätöksistä: Mikä oli aiheuttanut havaitut vauriot ja virheen?

Kirjoita kenttään kuvaus virheen korjaustoimenpiteiden pääkohdista. Miten virhe korjattiin ja miten korjauksen eri vaiheiden (suunnittelu, toteutus, ylläpito) laatu varmistettiin?

Valitse pudotusvalikosta kustannusten suuruusluokka. Jos se ei ole tiedossa, valitse vaihtoehto Ei tietoa. Tähän ei haluta vastaukseksi arvauksia, vaan hyödyllistä tietoa.

Erota asiasanat pilkuilla.

Anna nimet tiedossasi olevista ilmoitetusta virheestä ja sen korjaamisesta kertovista luotettavista lähteistä ja niiden www-linkit.

Voit liittää ilmoitukseen valokuvia, piirustuksia, tutkimustuloksia tai muita tiedostoja, jotka antavat lisäinformaatiota ilmoittamastasi virheestä. Tiedostotyypin pitää olla pdf, jpg tai png. Tiedoston maksimikoko on 5 Mt. Voit liittää tiedostot (1-4 kpl) yksi kerrallaan painamalla Liitä tiedosto… -nappia ja valitsemalla liitettävän tiedoston hakemistostasi.


Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eivätkä tule julkiseksi.

Valitse osapuoleksi sopivin vaihtoehto pudotusvalikosta. Jos valitsit muu, kirjoita alla olevaan kenttään mikä.

Jos valitsit osapuoleksi "muu", kirjoita tähän tarkemmin mikä.

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä