Rakennusvirhepankki

Rakennusvirhepankki on julkinen tietokanta, joka kerää yhteen rakentamisen eri vaiheissa toteutuneita rakennusvirheitä. Virhepankin tavoitteena on esimerkkien avulla kuvata virheeksi tulkittuja ongelmatilanteita ja siten estää vastaavien tilanteiden toistumista tulevaisuudessa. Rakennusvirhepankki sisältää asiantuntijoiden laatimia rakennusvirhekortteja. Lue lisää

Jokaisella virhekortilla on yksilöity tunnus RVP – X –YY- NRO. X on kortin pääryhmä. Osa korteista voi liittyä useampaan kuin yhteen kortiston pääryhmään. Tällaisissa tapauksissa kortin tunnuksessa on kaksi tai useampia pääryhmiä kauttaviivalla erotettuna. Pääryhmä voi olla jokin seuraavista:

 • S = suunnittelu
 • T = toteutus
 • M = menettelytapa
 • Y = ylläpito

YY on kortin erityisala. YY voi olla:

 • BE = betonirakenteet
 • PU = puurakenteet
 • TE = teräsrakenteet
 • RF = rakennusfysiikka
 • PO = pohjarakenteet
 • LVI = lämmitys-, vesi- ja ilmastointilaitteet
 • MU = muu
Etsi Rakennusvirhepankista

Virhekortteja

Näytetään: Kaikki kortit (82 kpl)
RVP-S-PA-79 Julkaistu: 27.05.2019

Järjestelmäsavupiipun virheellinen osa

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: Avaa kortti
RVP-S-BE-78 Julkaistu: 26.04.2019

Luhtikäytävälaatan murtuminen

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: Avaa kortti
RVP-T-RF-77 Julkaistu: 11.09.2018

Välipohjalaatan kastuminen korjauskohteessa

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: Avaa kortti
RVP-M-RF-76 Julkaistu: 11.09.2018

Pesuhuoneen lattian kosteudenmittaustulosten virheellinen tulkinta

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: Avaa kortti
RVP-S/T-RF-75 Julkaistu: 11.09.2018

Yläpohjan höyrynsulun epätiiviys

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: , Avaa kortti
RVP-S/T-RF-74 Julkaistu: 11.09.2018

Ikkunaliittymän puutteet

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: , Avaa kortti
RVP-S-RF-73 Julkaistu: 11.09.2018

Lumen haitallinen tunkeutuminen yläpohjaan

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: Avaa kortti
RVP-S-RF-72 Julkaistu: 11.09.2018

Vedeneristyksen liian matala seinällenosto

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: Avaa kortti
RVP-S/T-RF-70 Julkaistu: 22.12.2017

Kerroksellisen välipohjarakenteen epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: , Avaa kortti
RVP-S/T-RF-69 Julkaistu: 22.12.2017

Kerroksellisen välipohjarakenteen kuivattamisen laiminlyönti

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: , Avaa kortti
RVP-M-RF-68 Julkaistu: 22.12.2017

Rakennuksen kunnon selvittämisen laiminlyönti

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: Avaa kortti
RVP-S-RF-67 Julkaistu: 11.10.2017

Kellarin seinän sisäpuolisen lämmöneristyksen vaurioituminen

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: Avaa kortti
RVP-T-RF-66 Julkaistu: 12.12.2016

Tuulensuojalevyn virheellinen asentaminen

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: Avaa kortti
RVP-S-RF-65 Julkaistu: 12.12.2016

Lattian ja seinän välinen ilmavuoto

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: Avaa kortti