Language:
Language:

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

 

Rekisterinpitäjä
Nimi: Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy (FISE Oy)
Y-tunnus: 1806019-1
Osoite: Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Puhelin: 050 0678 229
Sähköposti: fise@fise.fi

Yhteys- ja vastuuhenkilö henkilörekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Timo Korhonen
Osoite: FISE Oy, Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Puhelin: 050 o678 229
Sähköposti: timo.korhonen@fise.fi

Rekisterin nimi
FISEn Pätevyyspalvelu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste
Rekisteri on asiakasrekisteri, jonka tarkoituksena on tallentaa FISE Oy:n pätevyyspalvelun kautta pätevyyttä hakeneiden henkilöiden koulutus-, työkokemus- ja pätevyystiedot.

Tiedoista voidaan koota tilastoja.

Rekisterin tietosisältö

  1. Pätevyyden hakijan antamat henkilö-, koulutus- ja työkokemustiedot tallennetaan Pätevyyspalvelun taustalla olevaan tietokantaan. Tallennettavat henkilön yksilöintitiedot ovat nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti).
  2. Pätevyyspalvelun kautta pätevöityneen henkilön pätevyystiedot tallennetaan sekä Pätevyyspalvelun taustalla olevaan tietokantaan että FISEn pätevyysrekisteriin, joka on erillinen tietokanta. Pätevyystietojen tallennuksen tekee sihteerijärjestön tai FISEn toimihenkilö.

FISEn pätevyysrekisteriin tallennettavat henkilötiedot saadaan Pätevyyspalvelun tietokannasta ja ne ovat:

  • Nimi (etunimet, sukunimi)*
  • Oppiarvo
  • Kotipaikkakunta
  • Sähköpostiosoite
  • Organisaatio / Yritys (nimi), Y-tunnus ja www-osoite (työpaikka)
  • Henkilön pätevyydet, pätevyyksien voimassaolopäivämäärä* Nimi = tunnistautumisessa tunnistautumispalvelun antama nimi

Nämä tiedot julkistetaan, mikäli henkilö on antanut siihen luvan.

Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa ei-julkaistaviin kenttiin pätevyyden kannalta oleellisia lisätietoja. Nämä tiedot ovat rekisteriin käyttöoikeuden omaavien nähtävissä.

  1. Pätevyyspalvelun tietokanta toimii henkilö, koulutus-, työkokemus- ja pätevyystietojen arkistona, jossa niitä säilytetään 10 vuotta viimeisen pätevyyden päättymisestä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Pätevyysmerkinnät (hakuprosessiin liittyvät tiedot, pätevyyspäätös, pätevyyden voimassaolopäivämäärä) lisätään ja pätevyysmerkintöjä päivitetään pätevyyslautakunnan käsittelyn ja sen päätöksen perusteella. Pätevyysmerkinnät tekee sihteerijärjestön tai FISEn toimihenkilö.

Tietojen luovutukset
Pätevyyspalvelu sisältää FISEn Pätevyysrekisterin, joka on verkko-osoitteessa  www.patevyyspalvelu.fi/registry, ja jossa pätevöityneen henkilön julkiset pätevyystiedot ovat internetin käyttäjien nähtävissä. Rekisteritietoja ei rekisteripitäjän toimesta koosteta ja luovuteta kolmannen osapuolen tarkoituksiin (mm. sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, markkinointi- tai mainonta).

Rekisterin suojauksen periaatteet
Pätevyyspalvelun käyttöoikeus muokkaustarkoituksessa on FISE Oy:n pätevyyspalvelun ylläpitoon osallistuvilla sihteerijärjestöjen sekä toimiston henkilökunnalla. Jokaisella käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana molempiin tietokantoihin. Palvelujen tarjoajat vastaavat pätevyyspalveluun tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.

Tarkastusoikeus ja rekisteritietojen korjaaminen
Pätevyyspalveluun rekisteröitynyt henkilö voi tarkastaa tallennetut tietonsa. Henkilö voi pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristeristä tai korjaamaan virheelliset tietonsa. Muutospyyntö on lähetettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 

FISEN rekisterissä

81 Pätevyysnimikettä