Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Tietosuojaseloste

  TIETOSUOJASELOSTE

  FISEssä on tällä hetkellä käytössä kaksi rinnakkaista menettelyä:

  a) Pätevyydet, joissa on käytössä uusi sähköinen hakumenettely

  b) Pätevyydet, joissa on käytössä vanha hakumenettely

  Tietosuojaselosteessa on annettu molempia menettelyjä koskevat tiedot (eritelty menettely a ja b). FISEn tavoitteena on siirtymäajan jälkeen vuonna 2019 siirtyä käyttämään kokonaan menettelyä a.

  Rekisterinpitäjä
  Nimi: Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy (FISE Oy)
  Y-tunnus: 1806019-1
  Osoite: Eteläranta 10, 00130 Helsinki
  Puhelin: 040 571 6045
  Sähköposti: fise@fise.fi

  Yhteys- ja vastuuhenkilö henkilörekisteriä koskevissa asioissa
  Nimi: Marita Mäkinen
  Osoite: FISE Oy, Eteläranta 10, 00130 Helsinki
  Puhelin: 050 574 5099
  Sähköposti: marita.makinen@fise.fi

  Rekisterin nimi
  FISEn Pätevyyspalvelu

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste
  Rekisteri on asiakasrekisteri, jonka tarkoituksena on tallentaa FISE Oy:n pätevyyspalvelun kautta pätevyyttä hakeneiden henkilöiden koulutus-, työkokemus- ja pätevyystiedot.

  Tiedoista voidaan koota tilastoja.

  Rekisterin tietosisältö

  a) Tietoja tallennetaan kahteen erilliseen tietokantaan:

  1. Pätevyyden hakijan antamat henkilö-, koulutus- ja työkokemustiedot tallennetaan Pätevyyspalvelun taustalla olevaan tietokantaan. Tallennettavat henkilön yksilöintitiedot ovat nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti).
  2. Pätevyyspalvelun kautta pätevöityneen henkilön pätevyystiedot tallennetaan sekä Pätevyyspalvelun taustalla olevaan tietokantaan että FISEn pätevyysrekisteriin, joka on erillinen tietokanta. Pätevyystietojen tallennuksen tekee sihteerijärjestön tai FISEn toimihenkilö.

  FISEn pätevyysrekisteriin tallennettavat henkilötiedot saadaan Pätevyyspalvelun tietokannasta ja ne ovat:

  • Nimi (etunimet, sukunimi)
  • Oppiarvo
  • Kotipaikkakunta
  • Sähköpostiosoite
  • Organisaatio / Yritys (nimi), Y-tunnus ja www-osoite (työpaikka)
  • Henkilön pätevyydet, pätevyyksien voimassaolopäivämäärä

  Nämä tiedot julkistaan, mikäli henkilö on antanut siihen luvan.

  Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa ei-julkaistaviin kenttiin pätevyyden kannalta oleellisia lisätietoja. Nämä tiedot ovat rekisteriin käyttöoikeuden omaavien nähtävissä.

  1. Pätevyyspalvelun tietokanta toimii henkilö, koulutus-, työkokemus- ja pätevyystietojen arkistona, jossa niitä säilytetään 10 vuotta viimeisen pätevyyden päättymisestä.

  b) Tietoja tallennetaan seuraaviin paikkoihin:

  1. Pätevyyden hakijan hakulomake sekä hänen hakulomakkeella antamat henkilö-, koulutus- ja työkokemustiedot tallennetaan sihteerijärjestön palvelimelle. Tallennettavat yksilöintitiedot ovat nimi, syntymäaika ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti).
  2. Pätevöityneiden henkilöiden pätevyystiedot tallennetaan sekä sihteerijärjestön palvelimelle että FISEn pätevyysrekisteriin, joka on FISEn käyttötarkoitukseen räätälöity tietokanta. Pätevyystietojen tallennuksen tekee sihteerijärjestön tai FISEn toimihenkilö.

  FISEn pätevyysrekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Nimi (etunimet, sukunimi)
  • Oppiarvo
  • Kotipaikkakunta
  • Sähköpostiosoite
  • Organisaatio / Yritys (nimi), Y-tunnus ja www-osoite (työpaikka)
  • Henkilön pätevyydet, pätevyyksien voimassaolopäivämäärä

  Nämä tiedot julkaistaan, mikäli henkilö on antanut siihen luvan.

  Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa ei-julkaistaviin kenttiin pätevyyden kannalta oleellisia lisätietoja. Nämä tiedot ovat rekisteriin käyttöoikeuden omaavien nähtävissä.

  1. Sihteerijärjestön lukollinen paperiarkisto tai palvelin toimii henkilö-, koulutus-, työkokemus- ja pätevyystietojen arkistona, jossa niitä säilytetään 10 vuotta.

  Säännönmukaiset tietolähteet
  Tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Pätevyysmerkinnät (hakuprosessiin liittyvät tiedot, pätevyyspäätös, pätevyyden voimassaolopäivämäärä) lisätään ja pätevyysmerkintöjä päivitetään pätevyyslautakunnan käsittelyn ja sen päätöksen perusteella. Pätevyysmerkinnät tekee sihteerijärjestön tai FISEn toimihenkilö.

  Tietojen luovutukset
  Pätevyyspalvelu sisältää FISEn Pätevyysrekisterin, joka on verkko-osoitteessa www.fise.fi ja jossa pätevöityneen henkilön julkiset pätevyystiedot ovat internetin käyttäjien nähtävissä. Rekisteritietoja ei rekisteripitäjän toimesta koosteta ja luovuteta kolmannen osapuolen tarkoituksiin (mm. sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, markkinointi- tai mainonta).

  Rekisterin suojauksen periaatteet
  Pätevyyspalvelun käyttöoikeus muokkaustarkoituksessa on FISE Oy:n pätevyyspalvelun ylläpitoon osallistuvilla sihteerijärjestöjen sekä toimiston henkilökunnalla. Jokaisella käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana molempiin tietokantoihin. Palvelujen tarjoajat vastaavat pätevyyspalveluun tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.

  Tarkastusoikeus ja rekisteritietojen korjaaminen
  Pätevyyspalveluun rekisteröitynyt henkilö voi tarkastaa tallennetut tietonsa. Henkilö voi pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristeristä tai korjaamaan virheelliset tietonsa. Muutospyyntö on lähetettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

   

  FISEN rekisterissä

  81 Pätevyysnimikettä