Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Kvalitativt byggande försäkras genom experter med kompetens.

  FISE  är en omfattande och aktiv personkompetenstjänst, som erbjuder oberoende byggnads-, VVS- och fastighetsbranschens kompetenser samt ett register för dem.  Bekanta dig med våra kompetenser, vårt personkompetensregister och vår byggfelsbank.

  Information om FISE

  FISEs tjänst i ett nötskal

  Broschyr om FISE

  Reparera ordetligt – Satsa på kompetenta personer

  Broschyr om FISE

  Kompetenstjänst

  FISE konstaterar kompetenser för projekterare och arbetsledare samt experter, som baserar sig på lag samt kompletterande förordningar och instruktioner. Vi erbjuder även konstaterande av behovsstyrda bygg- och fastighetsbranschens expertkompetenser.

  icon

  Oberoende

  FISE är en neutral aktör, vars verksamhet inte styrs av några kommersiella, ekonomiska eller andra faktorer.

  icon

  Fördelar

  FISEs kompetenstjänst omfattar hela fastighets- och byggbranschens alla parter. Bli kompetent, utveckla dig och upprätthåll expertisen.

  icon

  Expertis

  FISE är bland byggbranschens aktörer en ansedd och pålitlig personkompetenstjänst. Vi säkerställer tjänstens kvalitet genom att kontinuerligt utveckla den.

  FISE
  Kuva: Liikennevirasto
  FISE
  Kuva: The Mesta
  FISE
  Kuva: Liikennevirasto
  FISE
  Kuva: Metsä Wood
  FISE
  Kuva: RKL

  En konstaterad kompetens garanterar att expertens grund- och tilläggsutbildning samt arbetserfarenhet uppfyller de krav som uppställts för den specifika kompetenstiteln.

  81
  KOMPETENSTITLAR
  26
  NÄMNDER
  9
  SEKRETERARORGANISATIONER
  Mer än 9200
  KOMPETENSER

  Kompetensbricka

  Projekterare

  Expert vars kompetens konstaterats av FISEs tjänst uppfyller kraven för utbildning och arbetserfarenhet för projekteringsbranschens specifika kompetenskrav.

  Arbetsledare

  Arbetsledare vars kompetens konstaterats av FISEs personkompetenstjänst främjar för sin del byggbranschens kvalitet samt höjer kårens uppskattning.

  Byggherrar

  Kompetenserna för byggherrar är behovsstyrda, med vilka säkerställs beställarens samt av denna använda byggherre- och kontrollanttjänsters yrkesskicklighet.

  Övervakare och koordinatorer

  FISEs kompetenstjänst är allmänt erkänt offentligt system. En kontrollant vars kompetens konstaterats via systemet är en uppskattad expert inom sin bransch.

  Energi- och konditionsexperter

  FISEs personkompetenstjänst erbjuder även kompetenser som lagen förutsätter, för t.ex. upprättare av energicertifikat och konditionsgranskare med kunskap om fuktskador.

  Alla kompetenser

  FISEs personkompetenstjänst erbjuder olika kompetenser behovsstyrt och täckande, på så sätt säkerställs att know-how är á jour inom krävande specialområden.

  Ei uutisia