Language:
Language:

Kvalitativt byggande försäkras genom experter med kompetens.

FISE  är en omfattande och aktiv personkompetenstjänst, som erbjuder oberoende byggnads-, VVS- och fastighetsbranschens kompetenser samt ett register för dem.  Bekanta dig med våra kompetenser, vårt personkompetensregister och vår byggfelsbank.

Information om FISE

FISEs tjänst i ett nötskal

Broschyr om FISE

Reparera ordetligt – Satsa på kompetenta personer

Broschyr om FISE

Kompetenstjänst

FISE konstaterar kompetenser för projekterare och arbetsledare samt experter, som baserar sig på lag samt kompletterande förordningar och instruktioner. Vi erbjuder även konstaterande av behovsstyrda bygg- och fastighetsbranschens expertkompetenser.

icon

Oberoende

FISE är en neutral aktör, vars verksamhet inte styrs av några kommersiella, ekonomiska eller andra faktorer.

icon

Fördelar

FISEs kompetenstjänst omfattar hela fastighets- och byggbranschens alla parter. Bli kompetent, utveckla dig och upprätthåll expertisen.

icon

Expertis

FISE är bland byggbranschens aktörer en ansedd och pålitlig personkompetenstjänst. Vi säkerställer tjänstens kvalitet genom att kontinuerligt utveckla den.

FISE
Kuva: Liikennevirasto
FISE
Kuva: The Mesta
FISE
Kuva: Liikennevirasto
FISE
Kuva: Metsä Wood
FISE
Kuva: RKL

En konstaterad kompetens garanterar att expertens grund- och tilläggsutbildning samt arbetserfarenhet uppfyller de krav som uppställts för den specifika kompetenstiteln.

81
KOMPETENSTITLAR
26
NÄMNDER
9
SEKRETERARORGANISATIONER
Mer än 9200
KOMPETENSER

Kompetensbricka

Projekterare

Expert vars kompetens konstaterats av FISEs tjänst uppfyller kraven för utbildning och arbetserfarenhet för projekteringsbranschens specifika kompetenskrav.

Arbetsledare

Arbetsledare vars kompetens konstaterats av FISEs personkompetenstjänst främjar för sin del byggbranschens kvalitet samt höjer kårens uppskattning.

Byggherrar

Kompetenserna för byggherrar är behovsstyrda, med vilka säkerställs beställarens samt av denna använda byggherre- och kontrollanttjänsters yrkesskicklighet.

Övervakare och koordinatorer

FISEs kompetenstjänst är allmänt erkänt offentligt system. En kontrollant vars kompetens konstaterats via systemet är en uppskattad expert inom sin bransch.

Energi- och konditionsexperter

FISEs personkompetenstjänst erbjuder även kompetenser som lagen förutsätter, för t.ex. upprättare av energicertifikat och konditionsgranskare med kunskap om fuktskador.

Alla kompetenser

FISEs personkompetenstjänst erbjuder olika kompetenser behovsstyrt och täckande, på så sätt säkerställs att know-how är á jour inom krävande specialområden.

Ei uutisia