Byggfelsbank

Rakennusvirhepankki on julkinen tietokanta, joka kerää yhteen rakentamisen eri vaiheissa toteutuneita rakennusvirheitä. Virhepankin tavoitteena on esimerkkien avulla kuvata virheeksi tulkittuja ongelmatilanteita ja siten estää vastaavien tilanteiden toistumista tulevaisuudessa. Rakennusvirhepankki sisältää asiantuntijoiden laatimia rakennusvirhekortteja. Lue lisää

Jokaisella virhekortilla on yksilöity tunnus RVP – X –YY- NRO. X on kortin pääryhmä. Osa korteista voi liittyä useampaan kuin yhteen kortiston pääryhmään. Tällaisissa tapauksissa kortin tunnuksessa on kaksi tai useampia pääryhmiä kauttaviivalla erotettuna. Pääryhmä voi olla jokin seuraavista:

 • S = suunnittelu
 • T = toteutus
 • M = menettelytapa
 • Y = ylläpito

YY on kortin erityisala. YY voi olla:

 • BE = betonirakenteet
 • PU = puurakenteet
 • TE = teräsrakenteet
 • RF = rakennusfysiikka
 • PO = pohjarakenteet
 • LVI = lämmitys-, vesi- ja ilmastointilaitteet
 • MU = muu
Etsi Rakennusvirhepankista

Virhekortteja

Näytetään: Kaikki kortit (82 kpl)
RVP-S/T-RF-92 Julkaistu: 18.05.2020

Ulkoseinän alaosan kosteusvaurio

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: , Avaa kortti
RVP-S/T-RF-91 Julkaistu: 18.05.2020

Ohutrappauksen alareunan virheellinen toteutus

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: , Avaa kortti
RVP-S/T-PA-90 Julkaistu: 18.05.2020

Väärin toteutetut palokatkojen korjaustyöt

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: , Avaa kortti
RVP-T-PA-89 Julkaistu: 29.11.2019

Paikalla muurattuun savupiippuun kiinni rakennetut kalusteet

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: Avaa kortti
RVP-T-PA/RF-87 Julkaistu: 29.11.2019

Savupiipun virheellinen asennus hirsitalossa

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: Avaa kortti
RVP-T-PA-86 Julkaistu: 29.11.2019

Koteloidun, paikalla metallista rakennetun savupiipun virheellinen asennus

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: Avaa kortti
RVP-T-PA-85 Julkaistu: 29.11.2019

Kiukaan ja yhdysputken riittämätön suojaetäisyys

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: Avaa kortti
RVP-T-PA-84 Julkaistu: 29.11.2019

Savupiipun liitoskohdan tiivistäminen palava-aineisella materiaalilla

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: Avaa kortti
RVP-T-BE-83 Julkaistu: 12.09.2019

Kantavien betoniseinäelementtien pystysamojen virheellinen saumaus

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: Avaa kortti
RVP-T-PA-82 Julkaistu: 27.05.2019

Tulisijan takana oleva virheellinen seinärakenne

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: Avaa kortti
RVP-T-PA-81 Julkaistu: 27.05.2019

Väärän muuraustuotteen käyttö paikalla muuratussa savupiipussa

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: Avaa kortti
RVP-T-PA-80 Julkaistu: 27.05.2019

Metallisavupiipun virheellinen asennus välipohjassa

VIRHEKORTIN PÄÄLUOKKA: Avaa kortti