Language:
Language:
header

Information om FISE

FISE Oy är en omfattande och aktiv personkompetenstjänst, som konstaterar personkompetenser inom byggnads-, VVS- och fastighetsbranschen och upprätthåller ett kompetensregister samt en byggfelsbank.

Kuva: Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL

Presentation av FISE

FISE är ett inom byggnads- VVS- och fastighetsbranschen verkande företag, som koncentrerar sig på att fastställa personkompetenser och utveckla dem. FISE upprätthåller ett kompetensregister och en byggfelsbank, vars målsättning är att sprida information om korrigeringsmetoder i enlighet med god byggnadssed samt informera om felaktiga och riskfyllda konstruktionslösningar.

FISE är av byggnads- och fastighetsbranschen år 2003 grundat ideellt företag, vars syfte är att förbättrar byggandets kvalitet, att främja utvecklingen av personerna inom byggbranschen samt att producera uniform information till branschen gällande personkompetenser.

Värderingar

FISE tillämpar i sin verksamhet absolut opartiskhet, rättvisa och konfidentialitet.

FISE är en neutral aktör, vars verksamhet inte styrs av kommersiella, ekonomiska eller partiska faktorer. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom kompetensavgifterna och i enlighet med aktieägaravtalet utbetalas ingen dividend åt ägarna. De personer som arbetar inom FISE har förbundit sig till konfidentialitet.

Fördelar

FISEs personkompetenstjänst är hela fastighets- och byggnadsbranschens gemensamma system, vars omfattande expertnätverk säkrar kompetensernas pålitlighet och användbarhet.

Kompetenssystemet stöder upprätthållande av yrkesskicklighet på hela branschen och den är en viktig del av kulturen för kontinuerligt lärande och utveckling.  FISE personkompetenstjänsten är uppbyggd enligt internationella ISO-standarden. Motsvarande system används vanligen inom byggnadsbranschen även i andra länder. FISEs personkompetenstjänst hjälper till att förbättra byggandets kvalitét och att utveckla hela branschen.

Fördelar för innehavare av kompetenser och branschens arbetsgivare:

 • En kompetens är en betygelse av eget kunnande samt aktivt upprätthållande och utvecklande av det
 • En kompetens är en opartisk och oberoende bedömning av den egena yrkesskickligheten, vilken kan utnyttjas vid offerter och jobbsökande.
 • En kompetens hjälper aktörerna att erbjuda sina tjänster och ökar arbetsmöjligheterna.
 • Kompetenserna indikerar att arbetsgivaren ansvarigt förbinder sig till att utveckla sin personals kunnande, och de kan fungera som en del av organisationens system för kvalitetsstyrning.
 • Kompetenserna betjänar marknadsföring och kommunikation av kunnande.
 • En kompetens förbättrar byggandets kvalitet och ökar den egna yrkeskårens uppskattning.

Fördelar för beställaren:

 • Kompetenserna underlättar att hitta experter.
 • Kompetenserna är en viktig del av offertbegäran, med hjälp av dem är det möjligt att jämföra och göra beslut på basen av kvalitet.
 • Behovsstyrda kompetenser är omfattande tillgängliga, då går det att säkerställa att kunnandet är up to date inom de krävande specialområdena.
 • Med hjälp av kompetenser säkerställs beställarens samt av denna använda byggherre- och kontrollanttjänsters yrkesskicklighet.

Fördelar för myndigheter:

 • FISEs kompetenstjänst är allmänt erkänt offentligt system, vilken underlättar och försnabbar bedömning av behörighet.
 • Kompetensregistret erbjuder ett fungera verktyg för hela landet.
 • Med hjälp av en kompetens går det att påvisa behörighet även inom uppgifter som kräver vidsträckt och specifikt kunnande, t.ex. huvudprojekterare.
 • Kompetenserna fungerar som branschens interna kvalitetskontroll, vilket bidrar till möjligheten att minska reglering.

Styrelsen

Heidi Husari
MBA, RATEKO
Maria-Elena Ehrnrooth
Politices magister, RKL
Solja Mäkelä
Arkitekt, SAFA
Pasi Timo
RTY, viceordförande
Matti Kiiskinen
DI, SKOL
Siru Lönnqvist
Ing., VSF
Mirva Vuori
DI, BY
Markku Hedman
Professor, RTS
Miihkali Härkönen
IL
Tommi Luukkonen
Byggnadsarkitekt, RIA
Jaakko Ruuskanen
TkD, MTR
Samuli Könkö
Ing, SuLVI
Toni Pakkala
TkD, JSY
Jarno Tuimala
TkD, KIINKO
Kyösti Ratia
DI, SGY
Janne Tähtikunnas
DI, TRY, ordförande
Tomi Toratti
TkL, Puutuoteteollisuus ry
Miimu Airaksinen
TkD, RIL
Mikko Somersalmi
DI, RAKLI