Information om FISE

FISE är ett inom byggnads- VVS- och fastighetsbranschen verkande företag, som koncentrerar sig på att fastställa personkompetenser och utveckla dem.

Kuva:

Vår mission

FISE:s mission är att förbättra kvaliteten på byggandet genom att uppmuntra personerna inom byggbranschen till kontinuerlig utveckling samt att erbjuda tillförlitlig information gällande personkompetenser.

Kvalitativt byggande försäkras genom experter med kompetens

År 2023 har FISE arbetat i 20 år för att främja utvecklingen av personerna inom byggbranschen och förbättra byggandets kvalitét. Lär känna FISE mer i detalj genom att ladda ner broschyren nedan.

icon

Verksamhet

FISE är ett ideellt företag som grundades 2003 av bygg- och fastighetsbranschföreningar, vars mål är att förbättra kvaliteten på byggandet, främja utvecklingen av människor inom byggbranschen och ta fram enhetlig information relaterad till personkompetenser för branschen.

icon

Värderingar

FISE tillämpar i sin verksamhet absolut opartiskhet, rättvisa och konfidentialitet. FISE är en neutral aktör, vars verksamhet inte styrs av kommersiella, ekonomiska eller partiska faktorer. De personer som arbetar inom FISE har förbundit sig till konfidentialitet.

icon

Fördelar

FISEs personkompetenstjänst är hela fastighets- och byggnadsbranschens gemensamma system, vars omfattande expertnätverk säkrar kompetensernas pålitlighet och användbarhet. Kompetenssystemet stöder upprätthållande av yrkesskicklighet på hela branschen och den är en viktig del av kulturen för kontinuerligt lärande och utveckling

Ägarsamfund

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry
Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO
Finlands Geotekniska Förening rf
Suomen LVI-liitto SuLVI ry
Finlands Byggnadsingenjörsförbund RIL rf
Teräsrakenneyhdistys ry
Puutuoteteollisuus ry
Ingengörsförbundet IL rf
Julkisivuyhdistys – JSY ry
Suunnittelu- ja konsulttiyritykset SKOL ry
Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR ry
VVS Föreningen i Finland rf
Finlands Arkitektförbund SAFA
Kiinteistöalan Koulutussäätiö
Rakennustietosäätiö RTS sr
Fastighetsägarna och Byggherrarna i Finland Rakli
Suomen Betoniyhdistys ry

Styrelsen

Styrelsen tillsammans med VD ansvarar för FISE Oy:s verksamhet.

 

Siru Lönnqvist
Ing., VSF, ordförande
Heidi Husari
MBA, RATEKO
Maria-Elena Ehrnrooth
Politices magister, LKV, RKL
Matti Kiiskinen
DI, SKOL
Tommi Hakanen
DI, SGY
Mirva Vuori
DI, BY
Katja Tähtinen
TkD, RTS
Kirsi Mettälä
Tradenom (YH), eMBA, RIA
Jaakko Ruuskanen
TkD, MTR
Samuli Könkö
Ing., SuLVI
Peter Lind
Ing., JSY
Risto Levanto
DI, RTY
Tomi Toratti
TkL, Puutuoteteollisuus
Jarno Tuimala
TkD, KIINKO
Timo Koivisto
rkm, TRY
Miihkali Härkönen
IL
Vesa Pekka Erikkilä
Arkitekt, SAFA
Mikko Somersalmi
DI, RAKLI
Janne Tähtikunnas
DI, RIL

Övriga Samarbetsinstanser

Samarbetsinstanser som deltar i kompetensnämndernas arbete