Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • header

  Information om FISE

  FISE Oy är en omfattande och aktiv personkompetenstjänst, som konstaterar personkompetenser inom byggnads-, VVS- och fastighetsbranschen och upprätthåller ett kompetensregister samt en byggfelsbank.

  Kuva: Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL

  Presentation av FISE

  FISE är ett inom byggnads- VVS- och fastighetsbranschen verkande företag, som koncentrerar sig på att fastställa personkompetenser och utveckla dem. FISE upprätthåller ett kompetensregister och en byggfelsbank, vars målsättning är att sprida information om korrigeringsmetoder i enlighet med god byggnadssed samt informera om felaktiga och riskfyllda konstruktionslösningar.

  FISE är av byggnads- och fastighetsbranschen år 2003 grundat ideellt företag, vars syfte är att förbättrar byggandets kvalitet, att främja utvecklingen av personerna inom byggbranschen samt att producera uniform information till branschen gällande personkompetenser.

  Värderingar

  FISE tillämpar i sin verksamhet absolut opartiskhet, rättvisa och konfidentialitet.

  FISE är en neutral aktör, vars verksamhet inte styrs av kommersiella, ekonomiska eller partiska faktorer. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom kompetensavgifterna och i enlighet med aktieägaravtalet utbetalas ingen dividend åt ägarna. De personer som arbetar inom FISE har förbundit sig till konfidentialitet.

  Fördelar

  FISEs personkompetenstjänst är hela fastighets- och byggnadsbranschens gemensamma system, vars omfattande expertnätverk säkrar kompetensernas pålitlighet och användbarhet.

  Kompetenssystemet stöder upprätthållande av yrkesskicklighet på hela branschen och den är en viktig del av kulturen för kontinuerligt lärande och utveckling.  FISE personkompetenstjänsten är uppbyggd enligt internationella ISO-standarden. Motsvarande system används vanligen inom byggnadsbranschen även i andra länder. FISEs personkompetenstjänst hjälper till att förbättra byggandets kvalitét och att utveckla hela branschen.

  Fördelar för innehavare av kompetenser och branschens arbetsgivare:

  • En kompetens är en betygelse av eget kunnande samt aktivt upprätthållande och utvecklande av det
  • En kompetens är en opartisk och oberoende bedömning av den egena yrkesskickligheten, vilken kan utnyttjas vid offerter och jobbsökande.
  • En kompetens hjälper aktörerna att erbjuda sina tjänster och ökar arbetsmöjligheterna.
  • Kompetenserna indikerar att arbetsgivaren ansvarigt förbinder sig till att utveckla sin personals kunnande, och de kan fungera som en del av organisationens system för kvalitetsstyrning.
  • Kompetenserna betjänar marknadsföring och kommunikation av kunnande.
  • En kompetens förbättrar byggandets kvalitet och ökar den egna yrkeskårens uppskattning.

  Fördelar för beställaren:

  • Kompetenserna underlättar att hitta experter.
  • Kompetenserna är en viktig del av offertbegäran, med hjälp av dem är det möjligt att jämföra och göra beslut på basen av kvalitet.
  • Behovsstyrda kompetenser är omfattande tillgängliga, då går det att säkerställa att kunnandet är up to date inom de krävande specialområdena.
  • Med hjälp av kompetenser säkerställs beställarens samt av denna använda byggherre- och kontrollanttjänsters yrkesskicklighet.

  Fördelar för myndigheter:

  • FISEs kompetenstjänst är allmänt erkänt offentligt system, vilken underlättar och försnabbar bedömning av behörighet.
  • Kompetensregistret erbjuder ett fungera verktyg för hela landet.
  • Med hjälp av en kompetens går det att påvisa behörighet även inom uppgifter som kräver vidsträckt och specifikt kunnande, t.ex. huvudprojekterare.
  • Kompetenserna fungerar som branschens interna kvalitetskontroll, vilket bidrar till möjligheten att minska reglering.

  Styrelsen

  Heidi Husari
  MBA, RATEKO
  Hannu Järveläinen
  Ing., RKL
  Jyrki Iso-Aho
  Arkitekt, SAFA
  Pasi Timo
  RTY, viceordförande
  Matti Kiiskinen
  DI, SKOL
  Siru Lönnqvist
  Ing., VSF
  Tarja Merikallio
  TkD, BY
  Markku Hedman
  Professor, RTS
  Hannu Saarikangas
  Ing. (M. Eng), IL
  Kimmo Sandberg
  Ing., RIA
  Jaakko Ruuskanen
  TkD, MTR
  Tiina Strand
  DI, SuLVI
  Toni Pakkala
  DI, JSY
  Jaana Lehto
  EL, KIINKO
  Kyösti Ratia
  DI, SGY
  Janne Tähtikunnas
  DI, TRY, ordförande
  Tomi Toratti
  TkL, Puutuoteteollisuus ry
  Miimu Airaksinen
  TkD, RIL