Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • header

  Tietoa FISEstä

  FISE Oy on kattava ja aktiivinen henkilöpätevyyspalvelu, joka toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä, ylläpitää pätevyysrekisteriä ja rakennusvirhepankkia.

  Ota yhteyttä Sihteerijärjestöt
  Kuva: Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL

  FISEn esittely

  FISE Oy on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toimiva henkilöpätevyyksiä toteava ja niiden kehittämiseen keskittyvä yritys. FISE ylläpitää pätevyysrekisteriä ja rakennusvirhepankkia, jonka tavoitteena on edistää tietoutta hyvän rakennustavan mukaisista korjaustavoista sekä jakaa tietoa virheellisistä tai riskejä sisältävistä rakenneratkaisuista.

  FISE on rakennus- ja kiinteistöalan järjestöjen toimesta vuonna 2003 perustettu voittoa tavoittelematon yritys, jonka tavoitteena on rakentamisen laadun parantaminen, rakennusalalla olevien henkilöiden kehittymisen edistäminen ja henkilöpätevyyksiin liittyvän yhdenmukaisen informaation tuottaminen toimialalle.

  Arvot

  FISE noudattaa toiminnassaan ehdotonta puolueettomuutta, oikeudenmukaisuutta ja luottamuksellisuutta.

  FISE on neutraali toimija, jonka toimintaa ei ohjaa kaupalliset, taloudelliset tai puolueelliset tekijät. Toiminta katetaan pääosin pätevyysmaksuilla ja osakassopimuksen mukaan omistajille ei jaeta osinkoa. FISEn tehtävissä toimivat henkilöt ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen. 

  Hyödyt

  FISEn henkilöpätevyyspalvelu on koko kiinteistö- ja rakentamisalan yhteinen järjestelmä, jonka laaja asiantuntijaverkosto varmistaa pätevyyksien luotettavuuden ja hyödynnettävyyden. Pätevyysjärjestelmä tukee koko alan ammattitaidon ylläpitoa, ja on tärkeä osa jatkuvan oppimisen ja kehittämisen kulttuuria. FISE-henkilöpätevyyspalvelu on rakennettu kansainvälisen ISO-standardin mukaisesti. Vastaavat järjestelmät ovat yleisesti käytössä rakennusalalla myös muissa maissa. FISEn henkilöpätevyyspalvelu edesauttaa rakentamisen laadun parantamista ja koko alan kehittämistä.

  Hyödyt pätevyyden haltijoille ja alan työnantajille:

  • Pätevyys on osoitus omasta osaamisesta sekä sen aktiivisesta ylläpitämisestä ja kehittämisestä.
  • Pätevyys on oman ammattitaidon riippumaton ja puolueeton arvio, jota voi hyödyntää tarjouksissa tai työnhaussa.
  • Pätevyys auttaa toimijoita palveluidensa tarjoamisessa ja lisää työmahdollisuuksia.
  • Pätevyydet ovat osoitus työnantajan vastuullisuudesta ja sitoutumisesta henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen ja ne toimivat organisaation laadunhallintajärjestelmien osana.
  • Pätevyydet palvelevat osaamisen markkinoinnissa ja viestinnässä.
  • Pätevyys parantaa rakentamisen laatua ja lisää oman ammattikunnan arvostusta.

  Hyödyt tilaajille:

  • Pätevyydet helpottavat asiantuntijoiden löytämistä.
  • Pätevyydet ovat tärkeä osa tarjouspyyntöjä ja ne mahdollistavat vertailun ja valinnan laatuperusteisesti.
  • Pätevyyksiä on saatavilla tarvelähtöisesti kattavasti, jolloin voidaan varmistaa ajantasainen osaaminen vaativilla erityisaloilla.
  • Pätevyyksillä voidaan varmistaa tilaajan ja heidän käyttämiensä rakennuttaja- ja valvojapalvelujen ammattitaito.

  Hyödyt viranomaisille:

  • FISEn pätevyyspalvelu on yleisesti tunnustettu ja julkinen järjestelmä, joka helpottaa ja nopeuttaa kelpoisuuden arviointia.
  • Pätevyysrekisteri tarjoaa toimivan työkalun koko maassa.
  • Pätevyydellä voidaan luotettavasti osoittaa kelpoisuus myös laaja-alaista ja erityisosaamista vaativissa tehtävissä, esimerkkinä pääsuunnittelijat.
  • Pätevyydet toimivat alan oman laadunvalvonnan työkaluna mahdollistaen osaltaan sääntelyn keventämisen.

  FISE Oy:n hallitus

  Janne Tähtikunnas
  DI, TRY, puheenjohtaja
  Heidi Husari
  MBA, RATEKO
  Ari Autio
  RKL
  Matti Kiiskinen
  DI, SKOL
  Siru Lönnqvist
  insinööri, VSF
  Mirva Vuori
  DI, BY
  Markku Hedman
  professori, RTS
  Tommi Luukkonen
  RA, RIA
  Jaakko Ruuskanen
  TkT, MTR
  Samuli Könkö
  insinööri, SuLVI
  Toni Pakkala
  TkT, JSY
  Kyösti Ratia
  DI, SGY
  Tomi Toratti
  TkT, Puutuoteteollisuus
  Jarno Tuimala
  TkT, KIINKO
  Pasi Timo
  DI, RTY, varapuheenjohtaja
  Miimu Airaksinen
  TkT, RIL
  Miihkali Härkönen
  IL
  Solja Mäkelä
  arkkitehti, SAFA
  Mikko Somersalmi
  DI, RAKLI

  Yhteistyökumppanit

  FISE yhteistyökumppani
  FISE yhteistyökumppani
  FISE yhteistyökumppani
  FISE yhteistyökumppani
  FISE yhteistyökumppani
  FISE yhteistyökumppani
  FISE yhteistyökumppani
  FISE yhteistyökumppani
  FISE yhteistyökumppani
  FISE yhteistyökumppani
  FISE yhteistyökumppani
  FISE yhteistyökumppani