Language:
Language:

Miten virhe on havaittu?

Omakotitaloon muutamaa kuukautta aiemmin muuttanut perhe alkoi oireilla, minkä johdosta he ottivat yhteyttä kunnan terveystarkastajaan.  Kohde tutkittiin tässä vaiheessa aistinvaraisesti. Tässä kuvattu virhe havaittiin pinnoitteen irtoamisena ja maakellarin hajuna.

Miten virhe on tutkittu?

Ensin tehtiin silmämääräinen arvio, jonka perusteella valittiin väliseinistä tutkittavat kohdat. Niistä tehtiin kosteusmittaukset, ja niiden tulosten perusteella valittiin yksi avattava kohta. Lattiapinnoite (muovimatto) poistettiin väliseinän vierestä n. 1 m2 alueelta. Paljastuneen maanvaraisen betonilaatan pinnassa havaittiin runsaasti tumman sinisiä täpliä. Seuraavaksi paljastettiin seinän alaosa, perusmuuri ja antura rikkomalla betonilaattaa n. 1 m2 alueelta (alkuperäisiä rakennekuvia tästä kohdasta ei ollut). Havaittiin, että maatäyttö oli hyvin hienojakoista ja kosteaa. Harkkoperusmuuri lähti suoraan anturan päältä, ja tiiliseinä tukeutui suoraan harkon päälle. Rakennekerrosten välissä ei ollut kosteuden nousua estävää kapillaarikatkoa.

Tässä vaiheessa päätettiin tutkia myös vaurioitumaton väliseinä. Havaittiin, että vaurioitumaton seinä tukeutui alapohjalaattaan, eikä lähtenyt alempaa anturan päältä kuten vaurioituneet seinät. Kohteen rakentajalta saatiin selville, että vaurioitumattomien seinien perustukset oli valettu väärään kohtaan ja seinät oli suunnitelmien vastaisesti muurattu maanvaraisen laatan päältä.

Korjauksen yhteydessä haluttiin varmistua rakennuksen ulkopuolisesta rakenteesta. Alkuperäinen rakenne näkyy alla olevassa kuvassa.

Miten virhe on korjattu?

Laadittiin kolme eri korjausvaihtoehtoa, joista tilaaja valitsi tässä esitetyn vaihtoehdon toteutettavaksi.

Rakennuksen ulkopuolelta rakennuksen vierustat kaivettiin auki. Salaojat uusittiin. Sokkelin ja anturan liitoskohtaan tehtiin laastilla viiste. Anturan pintaan asennettiin bitumihuopa, joka ulotettiin sokkelin alareunasta n. 300 mm ylöspäin. Sokkelin ulkopintaan asennettiin kapillaarisuuden katkaiseva perusmuurilevy ja maatäyttö tehtiin karkealla kiviaineksella. Samalla uusittiin routasuojaus. Maa muotoiltiin sokkelista poispäin viettäväksi eli tehtiin vastakaato ja valumavedet ohjattiin sadevesikaivoihin.

Vaurioituneet väliseinät korjattiin kauttaaltaan asentamalla niihin alla olevan selostuksen mukaiset pystysuuntaiset kapillaarikatkot (ei toteutettu tyypillistä vaakasuuntaista katkoa sokkelin ja seinän väliin). Seinien viereinen maanvarainen betonilaatta poistettiin kauttaaltaan n. 1 metrin leveydeltä seinän molemmilta puolilta. Hieno maatäyttö poistettiin anturan alapinnan tasoa vähän alemmaksi. Anturan ja harkkoperusmuurin ulkopintoihin liimattiin bitumihuopa. Anturan molemmille puolille asennettiin salaojat, joiden ympärystä täytettiin salaojasoralla. Muu täyttö tehtiin kevytsoralla. Kevytsoran päälle asennettiin suodatinkangas ja lämmöneristelevyt. Niiden päälle valettiin uusi betonilaatta, ja se valettiin yhtenäiseksi vanhan betonilaatan kanssa. Laatan pintaan asennettiin uusi lattianpäällyste.

Asiantuntijan arvio:

Kapillaarisen kosteuden nousua maaperästä vähennettiin huomattavasti anturoiden viereen tehdyllä salaojituksella ja karkealla täyttömateriaalilla. Kosteuden siirtyminen harkkoperusmuuriin estettiin liimaamalla sen pintoihin bitumihuopa.

Nykyisten suositusten mukaan anturan yläpintaan tehdään perusmuurin kohdalle kapillaarisen kosteuden nousun estävä kerros esimerkiksi bitumisivelyllä tai -kermillä. Ei-kantavat tiiliseinät on suositeltavaa perustaa alapohjalaattaan tehtävän vahvennuksen varaan ja asentaa betonilaatan ja tiiliseinän väliin kumibitumikermikaista.

Korjattujen väliseinien vierustäyttöihin olisi voinut asentaa myös radonputkiston poistamaan kevytsorasta kosteutta.

Mitä ongelmia virheestä aiheutui?

Asukkaat oireilivat.

Aiemmin toteutetut korjaukset

Kohteen sijainti / ympäristön kuvaus

Rakennus sijaitsee kaltevalla peltotontilla. Maapohja on hyvin hienorakeista. Maa viettää pitkältä matkalta taloa kohti. Vaurioiden havaitsemisajankohtana vastakaatoa rakennuksesta poispäin ei ollut.

Virheen pääluokka:

Virheen alaluokka:
, ,

Rakennustyyppi: Asuinrakennukset

Rakennuksen ikä: 1982

Kustannusvaikutus: 50 001€ - 100 000€

Aiheeseen liittyvät virhekortit

Otsikko
Pääluokka
Alaluokka