Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Rekisteriseloste

  Rekisteri- ja tietosuojaseloste

  Rekisterinpitäjä
  Nimi: Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy
  Y-tunnus: 1806019-1
  Osoite: Lapinlandenkatu 1 B, 00180 Helsinki
  Puhelin: 040 5716 045
  Sähköposti: fise@fise.fi

  Yhteys- ja vastuuhenkilö henkilörekisteriä koskevissa asioissa
  Nimi: Marita Mäkinen
  Osoite: FISE Oy, Lapinlahdenkatu 1 B, 00180 Helsinki
  Puhelin: 050 574 5099
  Sähköposti: marita.makinen@fise.fi

  Rekisterin nimi
  Pätevyysrekisteri

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste
  Rekisterin tarkoituksena on koota rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan FISE Oy:n pätevyyspalvelun kautta pätevöityneet henkilöt yhteen tietokantaan. Tiedoista voidaan koota tilastoja.

  Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennetaan pätevöityneen henkilön pätevyydenhakulomakkeessa ilmoittamat ja julkaistavaksi hyväksymät tiedot:

  Nimi (etunimet, sukunimi)
  Oppiarvo
  Kotipaikkakunta
  Sähköpostiosoite
  Organisaatio / Yritys (nimi), Y-tunnus ja www-osoite (työpaikka)
  Henkilön pätevyydet, pätevyyksien voimassaolopäivämäärä

  Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötiedot kerätään pätevyyshakemuslomakkeesta. Ko. tiedot saadaan hakijalta itseltään. Pätevyysmerkinnät lisätään ja pätevyysmerkintöjä päivitetään pätevyyslautakuntien käsittelyn ja myönteisten päätösten perusteella. Myös luotettava työnantajan edustaja (rekisterissä organisaatio / yritys) voi ilmoittaa työnantajaa koskevista muutoksista (yrityksen nimi, Y-tunnus, www-osoite tai pätevöityneen sähköpostiosoite toimeen).

  Tietojen luovutukset
  Rekisteri on julkinen osoitteessa www.fise.fi ja pätevöityneen henkilön tiedot ovat internetin käyttäjän nähtävissä. Rekisteritietoja ei rekisteripitäjän toimesta koosteta ja luovuteta kolmannen osapuolen tarkoituksiin (mm. sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, markkinointi- tai mainonta).

  Rekisterin suojauksen periaatteet
  Pätevyysrekisterin käyttöoikeus muokkaustarkoituksessa on FISE Oy:n rekisterin ylläpitoon osallistuvilla pätevyyslautakuntien sihteereillä sekä toimiston henkilökunnalla (käyttäjätunnus + salasana). Palvelun tarjoaja Evianet Solutions Oy vastaa pätevyysrekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.

  Tarkastusoikeus ja rekisteritietojen korjaaminen
  Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa julkiseen rekisteriin tallennetut tietonsa. Henkilö voi pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristeristä tai korjaamaan vanhentuneet tietonsa. Muutospyyntö on lähetettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

  FISEN rekisterissä

  77 Pätevyysnimikettä