Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language: FI / EN
  01.07.2016

  FISEn pätevyyksiin vaativuusluokkajakoja V/V+ ja T/T+

  Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 uudisti suunnittelijoiden ja työnjohtajien tehtävien vaativuusluokituksen ja kelpoisuusvaatimukset. Pääkaupunkiseutujen rakennusvalvonnat (PKS-RAVA) julkaisi alkuvuonna 2016 kuusi tulkintaohjetta lain yhtenäisen tulkinnan tueksi (www.pksrava.fi). FISE on kehittänyt pätevyysvaatimuksiaan näiden tulkintaohjeiden ja kokemustensa pohjalta.

  PKS-RAVAn tulkintaohjeessa 17-120f02 on esitetty rakenne- ja rakennusfysiikan suunnittelussa vaativan vaativuusluokan jako kahteen alaryhmään V ja V+. V+ luokan kelpoisuuteen vaaditaan vähintään neljän vuoden kokemus ko. suunnittelualan vastuullisesta vaativan luokan suunnittelusta. Tällä halutaan varmistaa suunnittelijan osaaminen laajaan vaativan luokan yläpään tehtäviin. Tilaajan ei tarvitse suunnittelijan osaamisen varmistaakseen edellyttää tarjouskyselyissään poikkeuksellisen vaativan luokan suunnittelijaa, jos kohde on vaativaan luokkaan kuuluva. Näin estetään poikkeuksellisen vaativan luokan inflaatiota.

  FISE on päättänyt tehdä omiin rakennesuunnittelijoiden pätevyyksiinsä vaativan luokan jaon alaryhmiin V ja V+ edellä mainittua tulkintaohjetta noudattaen. Näin halutaan palvella rakennusvalvontoja ja tilaajia rakennesuunnittelijoiden arvioinnissa mahdollisimman hyvin. FISE haluaa myös edistää lain pohjalta muodostuvia yhtenäisiä käytänteitä, jolloin tilaajien ja toimijoiden ylikunnallinen työ helpottuu.

  Vaativuusluokan vaativa jako alaryhmiin V ja V+ koskee seuraavia suunnittelupätevyyksiä:

  • betonirakenteiden suunnittelija
  • puurakenteiden suunnittelija
  • teräsrakenteiden suunnittelija
  • pohjarakenteiden suunnittelija
  • rakennusfysiikan suunnittelija
  • akustiikan suunnittelija

  FISE on tehnyt vastaavan uudistuksen myös pohjarakenteiden suunnittelijan pätevyyteen, vaikka PKS-RAVAn tulkintaohje 17-120f03 ei ole sitä esittänyt. Tätä pidettiin perusteltuna pätevyyslautakunnan kokemusten ja kentältä saadun palautteen pohjalta.

  PKS-RAVAn KVV- ja IV-työnjohtajan tulkintaohjeessa 17-122e02 tavanomainen vaativuusluokka on jaettu alaryhmiin T ja T+. Tällä on haluttu mahdollistaa pitkän työkokemuksen omaavien LVI-työteknikoiden tai erikoisammattitutkinnon (EAT) suorittaneiden toimiminen tavanomaisissa kerrostalokohteissa. FISE ottaa myös tämän jaon käyttöön seuraavissa pätevyyksissä:

  • ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja
  • kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja

  Uusien alaryhmien pätevyysvaatimukset on esitetty pätevyyskohtaisesti FISEn verkkosivuilla. FISE on elokuusta alkaen yhteydessä henkilöihin, joille on ennen uudistusta todettu pätevyys edellä mainittuihin jaettuihin vaativuusluokkiin. FISE tiedottaa tässä yhteydessä menettelytavasta pätevyyden toteamiseksi V+ tai T+ ryhmiin.

  FISEn verkkosivusto osoitteessa www.fise.fi

   

  Lisätietoa:

  Marita Mäkinen, toimitusjohtaja, FISE Oy
  marita.makinen@fise.fi
  050 574 5099

  Uusimmat uutiset

  Arkisto