Language:
Language:
05.03.2020

Ensimmäiset kosteudenhallintakoordinaattorin FISE-pätevyydet todettu

Uusi pätevyys edistää olennaisesti kokonaisvaltaista kosteudenhallintaa rakennushankkeissa

Rakennusalan henkilöpätevyyspalvelua ylläpitävän FISE Oy:n Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyslautakunta totesi Suomen ensimmäiset kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyydet 12 henkilölle kokouksessaan 26.2.2020.

”On ollut hienoa kehittää yhdessä järjestöjen, koulutusorganisaatioiden ja viranomaisten sekä muiden sidosryhmien kanssa kokonaan uutta pätevyyttä ja siihen liittyvää täydennyskoulutusta”, FISE Oy:n toimitusjohtaja Marita Mäkinen sanoo.

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys perustuu vuoden 2018 alusta voimaan tulleeseen ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Asetuksen mukaan tilaajan on nimettävä rakennushankkeeseen kosteudenhallinnan erityisasiantuntija, jonka tehtävänä on valvoa ja ohjata kosteudenhallinnan toteutumista hankkeessa koko rakentamisprosessin ajan.

”Kiinnostus uutta pätevyyttä kohtaan on ollut suurta, mikä kertoo aktiivisesta otteesta laadukkaampaa ja terveellisempää rakentamista kohtaan”, RIL:n tekninen päällikkö Pekka Talaskivi toteaa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL toimii pätevyyden sihteerijärjestönä.

Kosteudenhallintakoordinaattori on keskeisessä roolissa myös Kuivaketju10 -toimintamallissa, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan suunnittelusta rakentamisen kautta käyttöön ja ylläpitoon. Rakentamisen Laatu RALA ry:n ylläpitämä malli perustuu ketjuun, jossa kosteusriskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja työssä onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla.

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys edellyttää rakennusalan AMK-tasoista korkeakoulututkintoa tai vastaavaa, FISEn hyväksymää korkeakoulutasoista kosteudenhallintakoordinaattorin täydennyskoulutusta sekä pätevyystentillä ja työkokemuksella todennettua näyttöä kosteudenhallinnan osaamisesta. Todettu pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan. Pätevyyden uusimisen yhteydessä henkilö osoittaa, että hän on toiminut pätevyyden määrittelemissä tehtävissä sekä päivittänyt osaamisensa alan uusimpien käytäntöjen mukaiseksi.

FISEn hyväksymiä kosteudenhallintakoordinaattorin täydennyskouluttajia on tällä hetkellä viisi: Metropolia AMK, Oulun AMK, RATEKO, Savonia AMK ja TTS.

Pätevöityneet henkilöt yhteystietoineen löytyvät FISEn pätevyysrekisteristä, www.fise.fi/patevyysrekisteri.

Lisätietoja:

 

Marita Mäkinen

toimitusjohtaja, FISE Oy

p. 050 574 5099, marita.makinen@fise.fi

 

Markku Hienonen

Pääsihteeri, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry

p. 041 464 9100, markku.hienonen@ gmail.com

Pekka Talaskivi

Tekninen päällikkö, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

p. 050 562 0116, pekka.talaskivi@ril.fi

 

Harri Ajomaa

Lead Auditor, Rakentamisen laatu RALA ry

p. 0400 676 626, harri.ajomaa@rala.fi

Uusimmat uutiset

Arkisto