Language:
Language:
19.05.2020

Rakennusvirhepankissa viisi uutta virhekorttia

Tiedote 19.5.2020

Julkaisuvapaa

FISEn rakennusvirhepankissa julkaistiin viisi uutta virhekorttia. Tutustu kortteihin osoitteessa https://fise.fi/rakennusvirhepankki/virhekortisto/.

Uudet virhekortit ovat:

RVP-S/T-PA-90 Väärin toteutetut palokatkojen korjaustyöt

RVP-S/T-RF-91 Ohutrappauksen alareunan virheellinen toteutus

RVP-S/T-RF-92 Ulkoseinän alaosan kosteusvaurio

RVP-T-RF-93 Betonilattiarakenteen päällystettävyyden arvioinnissa tehdyt virheet

RVP-S/T-TE-94 Hauras hitsiliitos

Kolme korttia käsittelee rakennusfysiikkaa, yksi palokatkoja ja yksi kantavien teräsrakenteiden hitsiliitoksia. Kortit laadittiin aiempaa laajempina ongelmien taustalla olevien ilmiöiden ympärille. Esimerkiksi hauraita hitsiliitoksia käsittelevä kortti kertoo useasta rakennussortumaan johtaneesta hitsiliitoksen pettämisestä, joissa kaikissa oli taustalla sama ilmiö: hitsiliitos petti sauman pituussuuntaan nähden kohtisuoran momentti- ja vetokestävyyden ylittymisen seurauksena.

Rakennusfysiikka-aiheisissa korteissa kerrotaan liiallisen kosteuden aiheuttamista ongelmista ohutrapatussa julkisivussa, puurunkoisessa ulkoseinässä ja alapohjassa. Ongelmien kuvauksista voi päätellä, että taustalla on ollut useita eri osatekijöitä. Tähänkin pätee sanonta ”pienistä puroista muodostuu isoja virtoja”. Näin ollen rakentamisen kaikissa vaiheissa on toimittava asiantuntevasti. Turvallisen ja terveellisen lopputuloksen saavuttaminen edellyttää huolellisuutta kaikilta osapuolilta.

Kortit tuotettiin ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa. Hankkeessa oli mukana asiantuntijoita Ramboll Finland Oy:stä, Sweco rakennetekniikka Oy:stä, Vahanen Rakennusfysiikka Oy:stä, Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Siegberg Consultingista.

FISEn rakennusvirhepankissa on tällä hetkellä yhteensä 82 virhekorttia. Tavoitteena on jatkaa aktiivisesti ammattilaisilta saatavien ajankohtaisten aiheiden jalostamista virhekorteiksi. Rakennusvirhepankki on kehitetty koko rakentamisalan käyttöön yhteiseksi alustaksi tiedon jakamiseen.

Lisätietoa:

Marita Mäkinen, toimitusjohtaja, FISE Oy
marita.makinen@fise.fi
050 574 5099

Uusimmat uutiset

Arkisto