Language:
 • fi
 • en
 • se
 • Language: FI / EN
  15.05.2018

  Uusi virhekortti täydentää FISEn rakennusvirhepankkia

  Tiedote 15.5.2018

  Julkaisuvapaa

  FISEn rakennusvirhepankissa on julkaistu uusi korjausrakentamiseen ja rakennusfysiikkaan liittyvä virhekortti. Uutuus RVP-S/T-RF-71 on vapaasti luettavissa ja hyödynnettävissä osoitteessa https://fise.fi/rakennusvirhepankki/.

   

  Kortti 71 ”Märkätilan vedeneristyksen vaurioituminen lattian kelluvan betonilaatan kaareutumisen vuoksi” liittyy 1970-luvulla rakennetun uimahallin peruskorjaukseen. Märkätilojen lattioista purettiin vanhat pintarakenteet kantavaan betonilaattaan asti. Uuteen lattiaan haluttiin lattialämmitys ja sen johdosta päädyttiin rakenteeseen, jossa käytettiin kantavasta rungosta eristettyä kelluvaa betonista pintalaattaa. Lattialämmityskaapelit sijoitettiin pintalaattaan.

  Kuvattua rakennetta käytetään yleisesti niin uudis- kuin korjauskohteissakin. Haastavaa siinä on kelluvan pintalaatan kaareutuminen betonin kuivuessa. Koska pintalaatta on ”kelluva” eli irrallinen ympäröivistä rakenteista, se pääsee kutistumaan betonin kuivuessa. Laatan alapinta on kiinni alapuolisessa eristeessä, ja yläpinta on yhteydessä huoneilmaan. Kun huoneilmaan on järjestetty hyvät kuivumisolosuhteet, yläpinta yleensä kuivuu nopeammin kuin alapinta.

  Nopeammin kuivuva yläpinta kutistuu alussa alapintaa enemmän, ja laatta kaareutuu nurkista ylöspäin. Riittävän ajan kuluessa kuivuminen tasoittuu, koska betonin huokosten kautta kosteus siirtyy laatan alapinnasta yläpintaan ja siitä edelleen huoneilmaan. Tällöin kaareutuminen suurimmaksi osaksi palautuu ja pintalaatta asettuu vaakasuoraan. Tärkeää on siis malttaa ja varmistua koko laatan riittävästä kuivumisasteesta ennen laatan pinnoittamista.

  Virhekortin 71 tapauksessa pinnoitus vedeneristeellä oli tehty liian aikaisin. Tästä johtuen laatta jatkoi kuivumistaan ja tietenkin myös oikenemistaan vedeneristyksen ja pintalaatoituksen jälkeen. Tästä seurasi vedeneristeen repeytyminen lattian ja seinän liittymässä ja veden pääsy rakenteen sisälle. Tässä tapauksessa vuoto onneksi havaittiin varsin pian märkätilan alapuolisen tilan katon maalipinnan vaurioitumisena ja laajoilta, koko lattiarakennetta käsittäviltä korjauksilta vältyttiin.

  Kortissa on kuvattu ongelmatilanne, sen seuraukset ja valittu korjaustapa. Lisäksi on annettu yleisiä ohjeita vastaavanlaisia rakenteita koskien. Ajankohtaiset lainsäädäntömuutokset on huomioitu tuoreeltaan kortissa ja siinä annetaan myös luotettavia lähteitä. Kannattaa siis lukea koko kortti ja tutustua samalla myös muihin uusiin virhekortteihin osoitteessa https://fise.fi/rakennusvirhepankki/virhekortisto/.

  Nyt julkaistu virhekortti on tehty osana Virhepankki-hanketta, jota rahoittavat Rakennustuotteiden Laatu Säätiö ja ympäristöministeriö. Hankkeessa uudistettu rakennusvirhepankki sisältää virhekortiston lisäksi virhekuvauksia, jotka laaditaan FISEn vastaanottamista virheilmoituksista. Verkkopalvelun Ilmoita rakennusvirhe -osiossa voi ilmoittaa rakennusvirheiksi tulkittuja ongelmatilanteita. Yhteisöllisesti toimien palvelua kasvatetaan rakentamisen eri osapuolten avustuksella ja tietoa saadaan jaettua nopeasti.

  Lisätietoa:

  Marita Mäkinen, toimitusjohtaja, FISE Oy
  marita.makinen@fise.fi
  050 574 5099

  Uusimmat uutiset

  Arkisto