Language:
Language:

RVP-Y-RF-56

Alempien vesireikien tukkeutuminen pihakansirakenteissa

Julkaistu: 03.12.2015 / Päivitetty: 12.12.2016

1. Virhe

Alemmat käännetyn katon kaivon sihtireiät tukkeutuivat veden mukana kulkeutuvasta materiaalista. Puutteellisesta huollosta johtuen niitä ei oltu avattu, jolloin vesi padottui ja aiheutti rakenteen vaurioitumisen.

Kuva 1. Pihakansirakenteen kaivo.

2. Virheestä aiheutuvat ongelmat

Rakenne ei kuivu ja vesi padottaa rakenteeseen kunnes pääsee poistumaan ritiläkannen kautta. Padotus aiheuttaa lämmöneristeiden vettymisen ja saattaa aiheuttaa vesivuotoja sekä -vaurioita. Myös rakenteen lämmöneristys heikkenee eristeiden vettymisen seurauksena.

3. Virheen korjaaminen

Puhdistetaan kaivo perusteellisesti ja lisätään tarkistusohje kiinteistön huoltokirjaan vuosittaiseksi toimenpiteeksi. Tarvittaessa kaivon ympäristö puretaan riittävän laajalta alueelta ja salaojakerros uusitaan niin laajalta alueelta, että veden kulkeutuminen kaivoon ei esty.

4. Hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu

Rakennuksen käyttöä ja huoltoa varten tulee olla laadittu rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.

Sisällytetään kaivojen tarkastaminen vuosittaiseen huolto-ohjelmaan ja vaaditaan merkinnät huoltokirjaan, kun tarkastus on tehty. Tarkastuksessa on tarvittaessa puhdistettava kaikki kaivon sihtireiät ja varmistuttava, että myös alemmista rei’istä pääsee vesi kaivoon.

Mikäli alempia reikiä ei saada normaalein huoltotoimenpitein auki, on oltava ohjeet korjaussuunnitelman tekemiseksi ja toimenpiteisiin ryhtymiseksi.

Mikäli pihakansirakenteen säännöllinen huolto on laiminlyöty ja rakenteessa on havaittavissa useita puutteita, kohteessa on syytä suorittaa pätevän ammattilaisen toimesta perusteellinen kuntotutkimus.

5. Muuta

Kortit jaotellaan neljään pääryhmään: suunnittelu (S), toteutus (T), menettelytapa (M) ja ylläpito (Y). Suunnittelun ja toteutuksen alaryhmät ovat: Kantavat rakenteet (betoni BE, puu PU ja teräs TE); Rakennusfysiikka (RF); Pohjarakenteet (PO); Talotekniikka (LVI) (LVI) ja Muut (MU). © Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy

Virhekortin pääluokka:

Virhekortin alaluokka:

Virhekortin tarkoituksena on jakaa informaatiota toteutuneesta ja virheeksi tulkitusta ongelmatilanteesta, sen taustoista ja ennaltaehkäisemisestä. Virhekortista ei tule tehdä yleistyksiä kaikkia vastaavia tapauksia koskien, koska ongelmatilanteeseen ovat vaikuttaneet useat eri osasyyt. Edellytyksenä virhekortin soveltamiselle on riittävä ammattitaito ja perehtyneisyys kyseessä olevaan erityisalaan, sen taustateorioihin, määräyksiin ja ohjeisiin. Virhekortit ohjaavat oikeisiin ratkaisuihin perustuen kortin laatimisajankohdan määräyksiin, ohjeisiin ja alan käsikirjoihin. Virheeksi tulkittua ongelmatilannetta ei tule pitää rakennusvirheenä oikeudellisessa mielessä.