Language:
Language:

RVP-S-LVI-48

Asuntokohtaisen ilmanvaihtokoneen kondenssivesiletkun asennus

Julkaistu: 18.09.2012 / Päivitetty: 15.12.2016

1. Virhe

Varsinkin levylämmönsiirtimillä varustetut ilmanvaihtokoneet vaativat kondenssiveden poistojärjestelmän. Joissakin tapauksissa kondenssivesiletku on johdettu ilman siinä olevaa vesilukkoa lattiakaivoon, viemäröintirenkaaseen tai pesualtaaseen. Tällöin on mahdollista, että ilmanvaihtokoneen poistoilmapuhaltimen aiheuttama ympäristöä pienempi ilmanpaine estää kondenssiveden pääsyn letkuun.

2. Virheestä aiheutuvat ongelmat

Jos poistopuhaltimen aiheuttama ympäröivää ilmaa alempi paine on riittävän suuri, niin seurauksena voi olla matalareunaisen kondenssialtaan tulviminen ja sen seurauksena vesivahinko.

3. Virheen korjaaminen

Kondenssiletkuun tehdään vähintään 50 mm syvyinen vesilukko.

4. Hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu

Ilmanvaihtokoneen poistoilmakammiosta lähtevä kondenssivesiputki varustetaan aina vesilukolla. Katso myös Talotekniikka RYL 2002 kohta G3143 Levylämmönsiirtimet.

5. Muuta

Rakennustuotteiden hankekohtaisen kelpoisuuden varmistamisessa tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaisohjeita. Tuotteiden kelpoisuuden varmistaminen asettaa velvollisuuksia rakennushankkeeseen ryhtyvälle (mm. kelpoisuuden toteamisvastuu), suunnittelijalle (mm. vaatimusten asettaminen ja osallistuminen kelpoisuuden toteamiseen) ja urakoitsijalle (mm. asetettujen vaatimusten noudattaminen ja tarkastusasiakirjan ylläpito).

Tuotteiden vaatimustenmukaisuus varmistetaan esim. CE-merkintäjärjestelmän avulla tai kansallisella tuotehyväksyntämenettelyllä (lisätietoa: www.ym.fi, Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä). CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. Lisätietoa tuotteen kuuluvuudesta CE-merkintäjärjestelmään löytyy verkkosivulta www.henhelpdesk.fi.

Kortit jaotellaan neljään pääryhmään: suunnittelu (S), toteutus (T), menettelytapa (M) ja ylläpito (Y). Suunnittelun ja toteutuksen alaryhmät ovat: Kantavat rakenteet (betoni BE, puu PU ja teräs TE); Rakennusfysiikka (RF); Pohjarakenteet (PO); Talotekniikka (LVI) (LVI) ja Muut (MU). © Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy

Virhekortin pääluokka:

Virhekortin alaluokka:

Virhekortin tarkoituksena on jakaa informaatiota toteutuneesta ja virheeksi tulkitusta ongelmatilanteesta, sen taustoista ja ennaltaehkäisemisestä. Virhekortista ei tule tehdä yleistyksiä kaikkia vastaavia tapauksia koskien, koska ongelmatilanteeseen ovat vaikuttaneet useat eri osasyyt. Edellytyksenä virhekortin soveltamiselle on riittävä ammattitaito ja perehtyneisyys kyseessä olevaan erityisalaan, sen taustateorioihin, määräyksiin ja ohjeisiin. Virhekortit ohjaavat oikeisiin ratkaisuihin perustuen kortin laatimisajankohdan määräyksiin, ohjeisiin ja alan käsikirjoihin. Virheeksi tulkittua ongelmatilannetta ei tule pitää rakennusvirheenä oikeudellisessa mielessä.