Language:
Language:

Aluskatteen virheellinen asentaminen räystäällä

Harjakattoisen urheiluhallin yläpohjan primäärirakenteena oli teräsristikko ja sen päällä sekundäärirakenteena puukannatteet. Vesikattomateriaalina oli profiilipelti, jonka alla oli aluskate. Aluskate oli kartonkipintainen tuote.

Korjausrakentamisen yhteydessä havaittiin, että aluskate päättyi räystäällä ulkoseinän kohdalle eikä ulottunut ulkoverhouksen ulkopuolelle. Kostuessaan aluskate oli venynyt ja painunut, jolloin räystäällä aluskatteen reuna oli edelleen siirtynyt sisäänpäin. Tämän seurauksena aluskatetta pitkin valunut vesi valui ulkoseinärakenteen sisälle eikä oikeaoppisesti sen ulkopuolelle.

Kuva 2. Seinän puuverhous ja räystään aluslaudoitus on purettu. Aluskate näkyy tuulensuojalevyn yläpuolella.

.

Miten virhe on havaittu?

Hallin rakenteellisen turvallisuuden arviointitarkastuksen yhteydessä havaittiin ulkoseinärakenteiden sisäpinnassa kosteutta ja mikrobikasvustoa. Vesikattorakenne purettiin (profiilipelti, aluskate, sekundäärirakenteet ja lämmöneristeet), koska katon primäärirakenteita jouduttiin lujittamaan. Purkutyön yhteydessä havaittiin, että kosteusvaurio ei rajoittunut seinän sisäpintaan, vaan seinärakenteen yläosa oli sivuseinillä kauttaaltaan märkä. Havaittiin, että aluskate ei ulottunut riittävän pitkälle räystäällä. Profiilipelti oli limitetty vain yhden aallon verran, minkä johdosta voimakkaalla sateella sadevettä pääsi runsaasti aluskatteen päälle.

Kuva 1. Seinän sisäpintaa ennen rakenteiden purkamista.

Miten virhe on tutkittu?

Silmämääräisessä tarkastuksessa havaittiin seinän pinnan kosteusongelma. Kosteusongelman aiheuttaneet virheet havaittiin rakenteiden purun yhteydessä.

Miten virhe on korjattu?

Koko seinärakenne uusittiin. Kattorakenteesta uusittiin teräsristikon yläpaarteiden yläpuolinen osa.

Seinän rakenneratkaisua muutettiin siten, että uusi seinärakenne ei toiminut enää jäykistävänä rakenteena. Tämän johdosta rakennuksen runkoa lujitettiin.

Asiantuntijan kommentti:

Ulkoseinärakenteen ja katon yhteistoiminta on varmistettava. Ulkoseinärakenne suunnitellaan niin, että se kestää aluskatteelta valuvan veden. Aluskatteessa ei saa olla veden valumista estäviä pykäliä, ja katteen tulee ulottua vähintään 25 cm ulkoseinän ulkopuolelle (kuivaketju10.fi/).

Mitä ongelmia virheestä aiheutui?

Ulkoseinärakenteessa oli laaja kosteusvaurio. Sisäpinnassa oli värimuutoksia ja mikrobikasvustoa. Seinän runkopuut olivat märkiä, mutta eivät lahonneita.

Kuva 3. Aluskate päättyy räystäällä seinän sisään ja sitä pitkin kulkeutunut vesi on valunut seinärakenteen sisälle.

Aiemmin toteutetut korjaukset

Kohteen sijainti / ympäristön kuvaus

Kaupunkiympäristö

Virheen pääluokka:

Virheen alaluokka:

Rakennustyyppi: Kokoontumisrakennukset

Rakennuksen ikä: 1999

Kustannusvaikutus: 200 001€ - 500 000€

Liitetiedostot: