Language:
Language:

Viemäriputken liittäminen alapohjan radon-tuuletusputkeen

Viemäriputki ja alapohjasta katolle menevä radontuuletusputki olivat samassa kotelossa. Asennusvaiheessa liitos oli tehty virheellisesti. Asunnon viemäriputki oli liitetty alapohjan radontuuletusputkeen ja radontuuletuksen katolle vievä putki alapohjasta tulevaan viemäriputkeen. Jätevedet päätyivät alapohjalaatan alle reikäputkeen. Alapohjan radontuuletus ei toiminut.

Virheellisen liitoksen oli ilmeisesti aiheuttanut se, että putket näyttivät samanlaisilta, eikä niissä ollut tunnistamista helpottavia merkintöjä. Alapohjasta ja ylhäältä tulevat putket sijaitsivat pystysuunnassa eri linjoilla ja asentaja ei ollut varmistanut liitettävien putkien tyyppiä.

Kuva 1. Putkikotelosta ennen korjausta otettu kuva. Putkissa ei ollut ennen korjausta mitään merkintöjä.

Kuva 2. Putkikotelon sisältä ylöspäin otettu kuva. Oikealla puolella on kylpyhuoneesta tulevan viemäriputken y-liitoshaara, vasemmalla katolle menevän radontuuletusputken mutka.

Miten virhe on havaittu?

Virhe havaittiin, kun alapohjassa oleva radonputki täyttyi. Täyttyminen ilmeni viemärin tukkeutumisena.

Miten virhe on tutkittu?

Virhe todennettiin viemärin kuvauksella. Radontuuletusputki kuvattiin ja paikannettiin huuhtelun yhteydessä.

Miten virhe on korjattu?

Virheen korjaaminen oli ilmoitushetkellä kesken. Virheellinen kytkentä oli korjattu ja radonputki oli tyhjennetty ja huuhdeltu.

Alapohjan täyttömaalle ei ollut tehty tässä vaiheessa vielä mitään.

Kuva 3. Putket ja liitokset korjauksen jälkeen.

Mitä ongelmia virheestä aiheutui?

Alapohjaan kulkeutui ulosteperäistä jätettä ja orgaanista ainetta. Alapohjaan oli mennyt viemärin kautta runsaasti vettä. Radontuuletus ei toiminut suunnitelmien mukaisesti. Edellä kuvatut tapahtumat aiheuttivat sisäilmaongelmia.

Aiemmin toteutetut korjaukset

Kohteen sijainti / ympäristön kuvaus

Virheen pääluokka:

Virheen alaluokka:

Rakennustyyppi: Asuinrakennukset

Rakennuksen ikä: 2015

Kustannusvaikutus: Ei tietoa

Liitetiedostot:

Aiheeseen liittyvät virhekortit

Otsikko
Pääluokka
Alaluokka