Language:
Language:
31.05.2021

FISEn pääsuunnittelijan uusimisvaatimukset vastaamaan alan käytäntöä

Uudistuksen myötä FISEn pääsuunnittelijan pätevyyden uusiminen ei enää edellytä automaattisesti oman suunnittelualan pätevyyden voimassaoloa. Kun hakija on toiminut pääsääntöisesti pääsuunnittelutehtävissä aiemmalla pätevyysjaksolla ja muut uusimisen vaatimukset täyttyvät, voidaan pätevyyden uusiminen todeta samassa vaativuusluokassa.

FISEn pääsuunnittelijan pätevyysvaatimukset perustuvat lakiin maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014. Lain 120 e §:ssä pääsuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset on määritetty: ”Pääsuunnittelijan on täytettävä rakennus- tai erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset vähintään samalta tasolta kuin kyseisen rakennushankkeen vaativimmassa suunnittelutehtävässä. Hänellä on lisäksi oltava asiantuntemus ja ammattitaito johtaa suunnitelmien yhteensovittamista.”

Laki edellyttää pääsuunnittelijalta koulutusta ja vankkaa työkokemusta omalta suunnittelualta. FISEn pääsuunnittelijan pätevyyttä ensimmäistä kertaa haettaessa edellytetään aina voimassa olevaa oman suunnittelualan FISE-pätevyyttä. Pääsuunnittelijan pätevyyttä voi hakea suunnittelupätevyyden mukaisessa tai alemmassa vaativuusluokassa.

Käytäntö on osoittanut, että hankkeiden ollessa entistä suurempia ja erikoistumisen kasvaessa, useamman suunnittelupätevyyden ylläpitäminen samanaikaisesti on haastavaa. Ns. konkarisuunnittelijat usein erikoistuvat pääsuunnitteluun ja oman suunnittelualan referenssejä kertyy vähemmän. Jatkuvan pääsuunnittelutehtävien hoitamisen voidaan katsoa ylläpitävän pääsuunnittelijan pätevyyttä.

Pääsuunnittelijan pätevyyden uusiminen edellyttää, että pääsuunnittelijana toimiminen on ollut jatkuvaa ja hakija on samalla ylläpitänyt pääsuunnittelun asiantuntemustaan. Hakija liittää hakemukseen selvityksen toiminnastaan pääsuunnittelijana edellisellä pätevyysjaksolla. Asiantuntemuksen ylläpito osoitetaan osallistumisella täydennys- ja/tai päivityskoulutukseen. Yksityiskohtaiset pääsuunnittelijan uusimisvaatimukset löytyvät FISE verkkosivuilta kohdasta Pätevyyspalvelu > Hae pätevyyttä > Suunnittelijat > Pääsuunnittelija > Pätevyyden uusiminen (https://fise.fi/patevyyspalvelu/hae-patevyytta/suunnittelijat/paasuunnittelija-uudisrakentaminen/).

Kun hakija haluaa hakea uusimisen sijaan pätevyyttä aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, hakee hän pätevyyttä uutena pätevyytenä. Tällöin kyseessä on kokonaan uusi hakemus ja vaatimuksena on oman suunnittelualan voimassa oleva FISE-pätevyys vähintään samassa vaativuusluokassa.

FISE-pätevyyttä haetaan sähköisesti patevyyspalvelu.fi/, joka edellyttää vahvaa tunnistautumista. Palvelusta löytyvät kaikkien pätevyyksien hakemuslomakkeet.

Lisätietoa:

Pia Selroos, FISEn Pääsuunnittelijan pätevyyslautakunnan sihteeri

pia.selroos@safa.fi

041 528 2952

Timo Korhonen, FISE Oy:n toimitusjohtaja

timo.korhonen@fise.fi

0500 678 229

Uusimmat uutiset

Arkisto