Language:
Language:
28.05.2019

FISEn rakennusvirhepankki laajenee paloaiheisilla virhekorteilla

FISEssä käynnistettiin keväällä 2019 virhepankkihanke, joka käsittelee tulisijojen ja savupiippujen virheitä. Virhepankin ensimmäiset neljä paloaiheista korttia on nyt julkaistu.

FISEssä käynnistettiin huhtikuussa hanke ”Tulisijoja ja savupiippuja koskevat virhekortit”. Rakennusvirhepankissa ei ole aiemmin ollut paloaiheisia kortteja ja siten tämä on merkittävä askel virhepankin kehittämisessä. Samantyyppisten virheiden välttämiseksi on tärkeää, että toteutuneista ongelmatilanteista kerrotaan avoimesti. Tehokas toiminta edellyttää, että ongelmatilanteet saadaan FISEn tietoon nykyistä kattavammin.

Hankkeen tavoitteena on laatia noin 10 merkittävästä tulisijoja ja savupiippuja koskevasta ongelmatilanteesta virhekortit. Niiden tavoitteena on toimia tietolähteenä tulisija- ja savupiipputoimialalla suunnittelijoiden, valmistajien, asentajien, rakennusvalvonnan ja paloviranomaisten sekä nuohoojien keskuudessa. Kortit toimivat oppaina pyrittäessä ennaltaehkäisemään vastaavia ongelmatilanteita tulevaisuudessa. Niiden avulla pyritään myös löytämään sopivia korjaamistapoja, joilla ongelman muodostanut tilanne voidaan korjata paloturvalliseksi.

Hankkeessa on mukana asiantuntijoita Helsingin kaupungin rakennusvalvontapalveluista, RIL:stä, SPEK:stä, TSY:stä ja NKL:stä, TUKES:sta, Fenniasta, Industriasta ja Rambollista. Hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto.

Hankkeessa tuotetut neljä ensimmäistä virhekorttia on nyt julkaistu:

RVP-S-PA-79 Järjestelmäsavupiipun virheellinen osa

RVP-T-PA-80 Metallisavupiipun virheellinen asennus välipohjassa

RVP-T-PA-81 Väärän muuraustuotteen käyttö paikallamuuratussa savupiipussa

RVP-T-PA-82 Tulisijan takana oleva virheellinen seinärakenne

Kortit löytyvät FISEn verkkosivuilta osoitteesta: https://fise.fi/rakennusvirhepankki/virhekortisto/

FISEssä käynnistettiin keväällä myös toinen hanke virhepankin kehittämiseksi. ”Rakennusvirhepankin kehittäminen vuonna 2019” tavoitteena on laajentaa virhepankkia noin 10:llä uudella kantavia rakenteita ja rakennusfysiikkaa käsittelevällä virhekortilla. Hankkeessa on mukana asiantuntijoita Rambollista, Swecosta, Vahaselta, TAMKista ja Siegberg Consultingista. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö. Ensimmäiset kortit valmistuvat syksyllä.

Uusimmat uutiset

Arkisto