Lausu pätevyyssanastosta nyt

Julkaistu: 20.05.2019

FISE Oy ja Sanastokeskus TSK käynnistivät loppuvuodesta 2018 projektin ”Pätevyyteen liittyvät käsitteet”. Projektissa tuotettuun pätevyyssanastoon pyydetään lausuntoja 27.5.2019 mennessä.

FISE Oy käynnisti loppuvuodesta 2018 sanastoprojektin, jonka tavoitteena on määritellä kiinteistö- ja rakentamisalan pätevyyskäsitteet yhteistyönä niin, että sanastossa annettavat suositukset soveltuvat kaikkien alan toimijoiden käyttöön.

Valtiohallinnon tehtävänä on sovittaa yhteen rakennetun ympäristön erilaisia sanastotarpeita ja viedä tulokset osaksi rakennetun ympäristön tietoalueen sanastoa. Yhteinen käsitteistö tukee kaikenlaista viestintää, olipa sitten kyse viranomaisviestinnästä tai arkisista vuorovaikutustilanteista. Sanasto tukee myös kansalaisten itsenäistä tiedonhankintaa. Lisäksi sanastoa käytetään muun muassa lainsäädännön ja direktiivien valmistelussa. Erityisesti tavoitteena on tukea parhaillaan käynnissä olevaa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) kokonaisuudistustyötä.

Projektissa tuotettu pätevyyssanastoesitys on parhaillaan lausuntokierroksella. Sanaston lausuntoluonnos löytyy osoitteesta:
http://www.tsk.fi/tiedostot/luonnokset/kira2-sanasto_patevyys_lausuntoluonnos.pdf

Pyydämme teitä ystävällisesti tutustumaan sanastoluonnokseen ja lähettämään kommenttinne viimeistään 27.5.2019 sähköisessä muodossa alla olevaa lausuntopohjaa käyttäen osoitteeseen: sirpa.suhonen(@)tsk.fi.

Pätevyyssanaston lausuntopohja

Projekti laajentaa vuonna 2016 julkaistua kiinteistö- ja rakentamisalan keskeistä sanastoa, sekä päivittää aiemmin määriteltyjä käsitteitä. Sanaston käsitteet on analysoitu selvittämällä kunkin käsitteen olennainen sisältö, käsitteiden väliset suhteet ja niiden perusteella muodostuvat käsitejärjestelmät. Analyysin tuloksia on hyödynnetty järjestelmien laadinnassa ja termien valinnassa. Sanaston osa sisältää 53 pätevyyskäsitettä, jotka on määritelty, ja joille on annettu suomenkieliset termisuositukset.

Lausuntoja käytetään pätevyyssanaston viimeistelyyn. Tavoitteena on saada projekti valmiiksi kesäkuun 2019 loppuun mennessä.

Pätevyyteen liittyvien käsitteiden sanastoprojektia on koordinoinut FISE Oy ja sanaston laatimiseen tarvittavan terminologisen työn on tehnyt Sanastokeskus TSK. Työssä on ollut mukana myös rakennustarkastusyhdistys RTY ry ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry. Hankkeen on rahoittanut ympäristöministeriö.

Lisätietoa:

Marita Mäkinen, toimitusjohtaja, FISE Oy

marita.makinen@fise.fi

050 574 5099

Uusimmat uutiset

30.06.2023

FISEn toimisto lomailee

FISE:n toimisto on kiinni 1.7. – 30.7 välisen ajan. Loma-aikana pyrimme vastaamaan… Lue lisää »

27.06.2023

fise.fi ja patevyyspalvelu.fi sivustot uusittu

FISE on uudistanut verkkosivunsa.  Verkkosivu-uudistuksen tarkoituksena on, että jatkossa patevyyspalvelu.fi sivustolta löytyvät kaikki… Lue lisää »

27.03.2023

Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkijan pätevyysvaatimukset ja hakulomake julkaistu

Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkijan pätevyysinfo on julkaistu FISEn sivulla FISE Pätevyyttä… Lue lisää »

16.03.2023

Maisemarakentamisen työnjohtajan pätevyysvaatimukset ja hakulomake on julkaistu

Maisemarakentamisen työnjohtajan pätevyysvaatimukset ja hakulomake on julkaistu FISEn sivulla  FISE Pätevyyttä haetaan… Lue lisää »

15.03.2023

Eduskunta hyväksyi uuden rakentamislain

Eduskunta hyväksyi 1.3.2023 uuden rakentamislain. Uusi laki tuo ilmastonmuutoksen torjunnan kattavasti osaksi… Lue lisää »